Suominen Oyj:n pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Suominen Oyj:n pörssitiedote 25.2 2021 klo 16.00

Suominen Oyj on luovuttanut yhteensä 34 872 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta 13 avainhenkilöille ansaintajaksolta 2018-2020 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu yhtiökokouksen 19.3.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

25.2.2021 tapahtuneen luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 656 006 omaa osaketta.

Suominen on tiedottanut osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä 11.12.2017 annetulla pörssitiedotteella.

Suominen Oyj

Lisätietoja: henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Klaus Korhonen, puh. 010 214 3070

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 22.11.2023

Suominen uudistaa organisaatiomalliaan ja johtoryhmän vastuualueita

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 9.10.2023

Thomas Olsen nimitetty Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi