Suominen aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Suominen Oyj:n pörssitiedote 1.11.2021 klo 9:30

Suominen Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Omia osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 400 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,7% yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 58 259 219 osaketta. Hankintoihin käytetään enintään 2,5 miljoonaa euroa. Painava taloudellinen syy osakkeiden hankitaan on niiden käyttö Suominen Oyj:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 3.11.2021 ja päätetään viimeistään 28.2.2022.

Hallitus on valtuutettu päättämään enintään 400 000 Suomisen oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.

Suomisen omistuksessa on tällä hetkellä 634 661 omaa osaketta.

Suominen Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain