Suomisen uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet 2020–2025

Suominen Oyj:n pörssitiedote, sisäpiiritieto, 8. tammikuuta 2020 klo 13.00

Suomisen hallitus on hyväksynyt yhtiön uuden strategian vuosille 2020–2025. Suominen hakee kasvua tarjoamalla innovatiivisia ja vastuullisia kuitukankaita asiakkailleen. Suominen parantaa kannattavuuttaan tehostamalla toimintojaan ja vaalimalla erinomaiseen suoritukseen tähtäävää kulttuuria. Suominen keskittyy pyyhintätuotteisiin. Suomisen visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa.

Kuitukankaiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti. Vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden markkina kasvaa kaikilla alueilla ja Suominen johtaa tätä markkinaa maailmanlaajuisesti suurimmalla laitekannallaan. Lainsäädäntö ja kuluttajakäyttäytyminen lisäävät vastuullisempien tuotteiden kysyntää ja Suomisella on erinomaiset mahdollisuudet palvella tätä muuttuvaa markkinaa. Suominen vahvistaa tuloksentekokykyään Euroopassa ja Amerikoissa ja jatkaa mahdollisuuksien arviointia Aasiassa, joka on maailman suurin kuitukangasmarkkina.

Suomisen viisi painopistettä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

Toiminnan tehokkuus
Parannamme tehokkuuttamme ja kustannustietoisuuttamme koko organisaatiossa
Tiennäyttäjä vastuullisuudessa
Uraauurtava osaamisemme kuitukankaissa ja monipuolinen laitekantamme auttavat meitä johtamaan vastuullisten kuitukankaiden markkinaa
Erottautuminen innovaatioilla ja kaupallisella osaamisella
Rakennamme läheisempiä asiakassuhteita ja tarjoamme markkinoiden parhaat tuotteet ja palvelut
Hyvä työpaikka
Valjastamme positiivisen energian ja sitoutuneisuuden tuloksen tekoon
Kaksi toimintamallia
Optimoimme toimintamme ja parannamme tulostamme ottamalla käyttöön omat toimintamallit erikois- ja standardituotteille

Taloudelliset tavoitteet

Suomisen hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet strategiakaudeksi 2020-2025:

  • Liikevaihdon kasvu kauden aikana: nopeampaa kuin kohdemarkkinoiden kasvu
  • Käyttökate-% (EBITDA-%) 2025 mennessä: yli 12 %
  • Velkaantumisaste kauden aikana: 40–80 %, mukaan lukien IFRS 16 Vuokrasopimukset – standardin soveltamisen vaikutus

“Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Varmistamme johtajuutemme tulevaisuuteen suuntautuvalla tuotekehityksellä ja nopeuttamalla innovaatioidemme kaupallistamista.

Meillä on kaksi tavoitetta, jotka aiomme saavuttaa tällä strategialla: kasvu ja parempi kannattavuus. Uskomme, että markkinan muuttuessa voimme kasvaa yhdessä asiakkaidemme kanssa tarjoamalla vastuullisia tuotteita, joita loppukäyttäjät yhä enemmän vaativat. Parannamme kannattavuutta myös investoimalla laitekantamme päivittämiseen, uusien tuotteiden kehittämiseen sekä toimintojen tehokkuuteen tähtääviin hankkeisiin.  

Heinäkuussa 2019 käyttöön ottamamme organisaatiorakenne tukee tätä uutta strategiaa. Jatkamme Suomisen menestyksen rakentamista sitoutuneen henkilöstömme kanssa”, sanoo Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky.

SUOMINEN OYJ

Lisätietoja: Petri Helsky, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 3080

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi 

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen