Suominen on julkaissut vuoden 2019 vuosikertomuksen sekä palkitsemispolitiikan

Suominen Oyj:n pörssitiedote 26.2.2020 klo 16.15

Suomisen vuoden 2019 vuosikertomus on julkaistu tänään osoitteessa www.suominen.fi.

Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen vuodelta 2019, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen sekä GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraportin.

Vuosikertomus on myös tämän tiedotteen liitteenä.

Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemispolitiikka on myös julkaistu tänään ja se on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi sekä tämän tiedotteen liitteenä.

Suominen Oyj
Petri Helsky, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, p. 050 540 9747

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Liitteet

01-suominen_vsk2019_FI_260220.pdf 02-Suomisen palkitsemispolitiikka.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus