Suominen laskee arviotaan koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä

Suominen Oyj   Pörssitiedote   13.9.2018 klo 15.30

Suominen laskee arviotaan koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä

Puolivuosikatsauksessaan 3.8.2018 Suominen arvioi, että yhtiön koko vuoden 2018 liikevaihto on parempi kuin vuonna 2017. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin olevan vuoden 2017 tasolla.

Koska yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävään 3P-ohjelmaan sisältyneet toimenpiteet ovat vaikuttaneet ennakoitua hitaammin ja raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan, Suominen laskee arviotaan vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Suominen odottaa, että yhtiön liikevaihto on vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla ja että vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi vuoden 2017 tasoa heikompi.

Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Tapio Engström, toimitusjohtaja (väliaikainen), puh. 010 214 300


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus