Suominen esittelee uuden yritysvastuuagendansa ja uraauurtavan lähestymistavan vastuullisiin kuitukankaisiin

Suominen Oyj     Lehdistötiedote     29.1.2018 klo 11.30

Suominen esittelee uuden yritysvastuuagendansa ja uraauurtavan lähestymistavan vastuullisiin kuitukankaisiin

Suominen Oyj on määritellyt uuden yritysvastuuagendan tukemaan liiketoimintastrategiansa toteuttamista. Yritysvastuuagenda määrittelee, mihin Suominen keskittyy yritysvastuutyössään ja linkittää yhtiön toimenpiteet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lisäksi agenda sisältää ympäristönsuojeluun ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä konkreettisia pitkän aikavälin tavoitteita.

Yritysvastuuagenda ulottuu vuoteen 2021 ja sisältää kolme painopistettä:

1. Yhtiö, joka välittää
Suominen tähtää työntekijöidensä elämänlaadun parantamiseen ja sosiaalisesti riskittömään liiketoimintaan. Yhtiö keskittyy erityisesti työturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen sekä sosiaalisen vastuun toteutumiseen yhtiön toimitusketjussa. Uudistettu tavarantoimittajien eettinen ohje otetaan käyttöön vuonna 2018 ja Suominen aikoo varmistaa ohjeen noudattamisen auditoimalla kaikki raaka-ainetoimittajansa vuoteen 2021 mennessä. Työturvallisuudessa Suomisen tavoitteena on, että yhtiössä ei satu poissaoloon johtavia työtapaturmia lainkaan.

2. Ympäristövaikutukset minimiin
Suominen haluaa valmistaa kuitukankaita kuluttamalla niin vähän resursseja ja niin vähäisin ympäristövaikutuksin kuin mahdollista. Suominen keskittyy erityisesti parantamaan energia- ja vesitehokkuuttaan, vähentämään hiilidioksidipäästöjään sekä lisäämään uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksessaan. Tuotannosta kertyvän kaatopaikkajätteen määrä on tarkoitus painaa nollaan vuoteen 2021 mennessä.

3. Vastuullisimmat kuitukankaat
Suomisen tavoitteena on tarjota asiakkailleen markkinoiden vastuullisimmat kuitukankaat. Yhtiön valikoimissa on jo nyt joitain täysin biohajoavia tuotteita. Nyt Suominen aikoo kehittää käyttöönsä mittariston, jolla sen kuitukankaiden vastuullisuutta voidaan mitata ja kehittää sekä kokonaisuutena että yksittäisten tuotteiden tasolla. Mittariston avulla Suomisen asiakkaiden on jatkossa helppoa ottaa vastuullisuus huomioon muiden ominaisuuksien rinnalla, kun he valitsevat tuotteita. 

”Yritysvastuuagenda on yhdessä Muutoksentekijä-strategiamme kanssa Suomisen vastaus vallitseviin megatrendeihin ja maapallomme tilaan – esimerkiksi ilmastonmuutokseen, veden niukkuuteen ja ihmisoikeuskysymyksiin. Me Suomisella haluamme olla osa ratkaisua, emme osa ongelmaa. Yritysvastuuagenda antaa meille vahvan selkänojan priorisoida ja toteuttaa tärkeimmiksi arvioimiamme hankkeita”, Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola kertoo.

Lisätietoja:

Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300
Anu Heinonen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 723 6279

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää www.suominen.fi.