Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suominen Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

Helsinki, 2017-01-26 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote  26.1.2017 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suominen Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6). Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä hallitukseen valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

”Päätökseni jäädä pois Suomisen hallituksesta ei liity yhtiöön, vaan henkilökohtaiseen ajankäyttööni. Olemme saavuttaneet Suomisella viimeisen viiden vuoden aikana hyviä tuloksia ja yhtiössä on edelleen paljon kehittymispotentiaalia. Annan hyvillä mielin viestikapulan seuraavalle hallituksen puheenjohtajalle”, toteaa Jorma Eloranta.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Jan Johansson.

Johansson (s.1954, oikeustieteen kandidaatti) tuo hallitukseen Suomiselle merkittävää toimialaosaamista ja -kokemusta toimittuaan Svenska Cellulosa AB:n (SCA) toimitusjohtajana vuosina 2007-2015. Sitä ennen hän toimi Boliden AB:n toimitusjohtajana (2001-2007) sekä muissa johtotason tehtävissä ruotsalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Hän on myös Ahlstrom Oyj:n ja Vinda International Holdings Ltd.:n hallituksen jäsen. Johanssonin ansioluettelo ja valokuva ovat tämän tiedotteen liitteinä ja saatavana myös Suomisen verkkosivuilla
www.suominen.fi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoituspäällikkönä. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi.

Suominen Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jan Johansson.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa Suominen Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen muiden jäsenten kuin puheenjohtajan palkkiot pysyisivät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettaisiin 10 000 euroa. Hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina.


Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 2.6.2017.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.


Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat 2.9.2016 alkaen AC Invest Two B.V:n edustajana Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja ja Ahlström Capital Oy:n hallituksen jäsen Thomas Ahlström; Oy Etra Invest Ab:n toimitusjohtaja Erkki Etola sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnoista vastaava johtaja Reima Rytsölä. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Thomas Ahlström toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta teki kaikki esityksensä yksimielisesti.

Suominen Oyj:n hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun. Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 15.3.2017.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Thomas Ahlström, Suominen Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 550 2330

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää:
www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi
 

Ansioluettelo-Jan-Johansson.pdf Photo-Jan-Johansson.jpg

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus