Hybridilainan osakkeiksi vaihtamiseen perustuva muutos Suominen Oyj:n osakkeiden määrässä

Helsinki, 2017-09-06 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj    Pörssitiedote    6.9.2017 klo 9.00

Hybridilainan osakkeiksi vaihtamiseen perustuva muutos Suominen Oyj:n osakkeiden määrässä

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 euron vaihtokurssilla.

Lainaosuuksia ja niille kertyneitä korkoja on vaihdettu yhteensä 44 960 uuteen Suominen Oyj:n osakkeeseen. Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 13.9.2017 mennessä ja ne tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 14.9.2017 alkaen. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään Suomisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suomisella oli ennen osakevaihtoa yhteensä 53 794 935 osaketta ja ääntä. Osakkeiksi vaihtamisen perusteella annettavien uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Suominen Oyj:llä on yhteensä 53 839 895 osaketta ja ääntä. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi lainaosuuksia ja mahdollisia pääomitettuja korkoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 4 501 520 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.

Hybridilainan liikkeellelaskulla rahoitettiin Brasilian-tehtaan hankinta helmikuussa 2014 ja se perustui Suominen Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Lainaosuuksien vaihtokurssi on määritelty markkinaehtoisesti ja vastaa Suominen Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia hybridilainan liikkeelle laskua edeltävänä viimeisenä kolmena kuukautena. Vaihtokurssi on tarkistettu maaliskuussa 2016 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen.


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää:
www.suominen.fi.

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus