Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Helsinki, 2015-02-18 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj    Pörssitiedote   18.2.2015 klo 14.00

Suominen Oyj on 18.2.2015 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

1. Kohdeyhtiön nimi:

Suominen Oyj (y-tunnus 1680141-9)

2. Liputusvelvollisen nimi:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2)

3. Ilmoituksen peruste:

Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

4. Liputusrajat, jotka saavutetaan, ylitetään tai alitetaan

Omistusosuus laskee siten, että se alittaa 5 % rajan.
Ääniosuus laskee siten, että se alittaa 5 % rajan.

5. Päivä, jona liputusrajat saavutettiin, ylitettiin tai alitettiin:

17.2.2015

6. Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

Osakkeet ja ääniosuudet (osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
FI0009010862 12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %
Yhteensä 12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %

 

Sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat osuuden hankkimiseen tai luovuttamiseen Osakkeet Lukumäärä (+/-) Osakkeet
%-osuus
(+/-)
Äänioikeudet Lukumäärä
(+/-)
Äänioikeudet
%-osuus
(+/-)
Osakkeiksi vaihdettava hybridilaina +3 714 000 +1,40 +3 714 000 +1,40
Yhteensä 16 032 243 6,37 16 032 243 6,37

 

7. Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen:

Osakkeet ja ääniosuudet (osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
FI0009010862 8 885 285 3,50 8 885 285 3,5012
Yhteensä 8 885 285 3,50 8 885 285 3,50

 

Sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat osuuden hankkimiseen tai luovuttamiseen Osakkeet Lukumäärä (+/-) Osakkeet
%-osuus
(+/-)
Äänioikeudet Lukumäärä
(+/-)
Äänioikeudet
%-osuus
(+/-)
Osakkeiksi vaihdettava hybridilaina +3 714 000 +1,46 +3 714 000 +1,46
Yhteensä +3 714 000 +1,46 +3 714 000 +1,46

 

Kohdan 7 osuudet yhteensä Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
  12 599 285 4,97 12 599 285 4,97

 

8. Liputusilmoituksessa käytetty kohdeyhtiön kokonaisosake- ja äänimäärä:

Kokonaisosakemäärä liputusilmoituksen päivämääränä 249 903 579. Osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan osakkeiksi muuttamisen jälkeen 253 617 579 (laskennallinen määrä, sisältää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistaman hybridilainan perusteella mahdollisesti merkittävät uudet osakkeet, mutta ei muiden saman hybridilainan omistajien mahdollisesti merkitsemiä osakkeita).

Kokonaisäänimäärä liputusilmoituksen päivämääränä 249 903 579. Osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan osakkeiksi muuttamisen jälkeen 253 617 285 (laskennallinen määrä, sisältää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistaman hybridilainan perusteella mahdollisesti merkittävät uudet osakkeet, mutta ei muiden saman hybridilainan omistajien mahdollisesti merkitsemiä osakkeita).

9. Suora omistus- ja ääniosuus

Suora omistus- ja ääniosuus Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
  12 599 285 4,97 12 599 285 4,97


Lisätiedot sopimuksista ja muista järjestelyistä:

Sopimuksen tai muun järjestelyn luonne: Osakkeiksi vaihdettava hybridilaina
Sopimuksen tai muun järjestelyn voimassaoloaika: Alkaen hybridilainan hankkimisesta 5.2.2014
Päivä, jolloin sopimuksen tai muun järjestelyn on tarkoitus toteutua: Hybridilainan perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on 11.2.2014 – 10.2.2018.

Lisätietoja

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum) on 5.2.2014 merkinnyt Suominen Oyj:n liikkeeseen laskemaa osakkeiksi vaihdettavissa olevaa hybridilainaa, joka oikeuttaa lainan merkintäaikana 11.2.2014 – 10.2.2018 Mandatumin merkitsemään enintään 3 714 000 uutta Suomisen osaketta.

Mandatum on 17.2.2015 tehdyllä kaupalla myynyt Suominen Oyj:n osakkeita siten, että Mandatumin osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä, mukaan lukien em. hybridilainalla mahdollisesti merkittävät uudet osakkeet, on alittanut 5 %:n rajan.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus