Suominen uudistaa konsernirakennettaan ja johtoryhmänsä kokoonpanoa

Helsinki, Suomi, 2013-09-30 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   30.9.2013 klo 10.00

SUOMINEN UUDISTAA KONSERNIRAKENNETTAAN JA JOHTORYHMÄNSÄ KOKOONPANOA

Suominen Oyj uudistaa konsernirakenteensa, johtamisjärjestelmänsä sekä organisaationsa vauhdittaakseen strategiansa toteuttamista. Muutosten myötä Suominen tavoittelee aiempaa keskittyneempää, läpinäkyvämpää ja ketterämpää toimintamallia, jotta yhtiö voisi vahvistaa kykyään kehittää uutta liiketoimintaa.

“Rakenteen ja toimintamallin muokkaaminen on olennainen ja johdonmukainen askel valitsemallamme strategisella tiellä. Strategiamme, erityisesti sen Edellä muita -kulmakiven, toteuttamiseksi meidän on muokattava merkittävästi toimintatapojamme. Muiden tärkeiden tavoitteiden ohella tähtäimessämme on uuden liiketoiminnan kehittämisen ja uusien korkeamman lisäarvon tuotteiden lanseerausten nopeuttaminen. Asiakaslähtöisemmällä ja keskittyneemmällä toimintamallilla voimme parantaa kykyämme vastata asiakkaidemme erityistarpeisiin. Näin voimme vauhdittaa paitsi omaa, myös asiakkaidemme liiketoimintaa ja viime kädessä parantaa kannattavuuttamme”, kertoo Nina Kopola, Suominen Oyj:n toimitusjohtaja.

Kuitukankaat-liiketoiminta yksikkö jakautuu kahdeksi liiketoiminta-alueeksi

Suomisen kahdesta liiketoimintayksiköstä suurempi, Kuitukankaat, jaetaan 1.1.2014 alkaen kahteen uuteen liiketoiminta-alueeseen, Convenience ja Care.

Convenience-liiketoiminta-alue keskittyy palvelemaan pyyhintätuotteita sekä matkailu- ja catering-alueiden tuotteita valmistavia asiakkaita. Vuoden 2012 liikevaihdon perusteella Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli noin 322 miljoonaa euroa. Care-liiketoiminta-alue palvelee terveydenhuollon tuotteita sekä hygieniatuotteita valmistavia asiakkaita. Vuoden 2012 liikevaihdon perusteella liiketoiminta-alueen liikevaihto oli noin 36 miljoonaa euroa. Sekä Convenience- että Care-liiketoiminta-alueet raportoidaan Kuitukankaat-segmentissä 1.1.2014 alkaen. Kuitukankaat-segmentti, eli Convenience- ja Care-liiketoiminta-alueet yhdessä, vastaa Suomisen nykyistä Pyyhintä-segmenttiä.

Suomisen toinen liiketoimintayksikkö, Joustopakkaukset, on organisoitu uudelleen asiakaspalvelun parantamiseksi ja tehostamiseksi. Joustopakkaukset keskittyy jatkossa neljään liiketoimintaan: leipäpakkauksiin, pehmopapereiden kääreisiin, kaupan kasseihin sekä erikoistuotteisiin. Joustopakkaukset-liiketoiminta-alue raportoidaan jatkossakin Joustopakkaukset-segmentissä. Sen liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Muutoksia johtamisjärjestelmässä ja konsernin johtoryhmässä

Suomisen rakenteelliset muutokset vaikuttavat myös konsernin johtamisjärjestelmään ja johtoryhmän kokoonpanoon. Suomisen toimitusjohtajan tukena työskentelevään johtoryhmään kuuluvat 1.1.2014 alkaen seuraavat henkilöt:

Nina Kopola, toimitusjohtaja; johtaja, Care (vt.); johtoryhmän puheenjohtaja
Tapio Engström, talousjohtaja
Timo Hiekkaranta, johtaja, Convenience; uusi jäsen
Olli E. Juvonen, johtaja, Joustopakkaukset
Larry Kinn, johtaja, Tuotantolaitokset, Pohjois-Amerikka*; uusi jäsen
Mimoun Saim, johtaja, Tuotantolaitokset, Eurooppa* ja Hankinnat (vt.); uusi jäsen
Hannu Sivula, henkilöstöjohtaja

Kaikilla konsernin johtoryhmään valituilla uusilla jäsenillä on pitkä ja laaja-alainen kokemus kuitukangasliiketoiminnasta ja he nousevat uusiin tehtäviinsä Suomisen Kuitukankaat-liiketoimintayksiköstä. Timo Hiekkaranta toimii tällä hetkellä liiketoimintayksikön myyntijohtajana, Mimoun Saim Euroopan tuotantolaitoksista sekä hankinnoista vastaavana johtajana sekä Larry Kinn Pohjois-Amerikan tuotantolaitoksista sekä HSE-toiminnoista vastaavana johtajana.

Suominen perustaa lisäksi laajennetun johtoryhmän, joka aloittaa toimintansa 1.1.2014. Laajennettu johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa strategisten ohjelmien toteuttamisessa sekä konsernitoimintoihin liittyvän asiantuntijuuden kehittämisessä. Edellä mainittujen konsernin johtoryhmän jäsenten lisäksi laajennettuun johtoryhmään kuuluvat:

Anu Heinonen, viestintä ja sijoittajasuhdejohtaja
Margareta Huldén, tutkimus- ja kehitysjohtaja*
Roberto Pedoja, teknologiajohtaja*
Timo Rautakorpi, tietohallintojohtaja
Saara Söderberg, markkinointi- ja tuotehallintajohtaja*

Laajennetun johtoryhmän jäsenet raportoivat Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalle. Asteriskilla (*) merkittyjen henkilöiden tehtävät keskittyvät Convenience- ja Care-liiketoiminta-alueisiin.

Yhtiön suunnitelmien mukaan Jean-Marie Becker jättäisi tehtävänsä Suomisen Kuitukankaat-liiketoimintayksikön johtajana ja tähän liittyen myös jäsenyytensä konsernin johtoryhmässä 1.1.2014. Suominen on jo esittänyt Jean-Marie Beckerille uusia vaihtoehtoja hänen työuransa jatkamiseksi Suomisella.

SUOMINEN OYJ
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300


 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1 000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2012 oli 410,4 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 12,9 milj. euroa (jatkuvat toiminnot). Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.

 

 

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus