Suominen Oyj:n hallituksen jäsenten osakkeina suoritettava vuosipalkkio - yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus

Helsinki, Suomi, 2013-09-11 16:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   11.9.2013 klo 17.20

SUOMINEN OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKKEINA SUORITETTAVA VUOSIPALKKIO - YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

Suominen Oyj:n 26.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuodelta 2013 seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtaja 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 37 500 euroa sekä hallituksen jäsen 28 000 euroa; ja että 40% vuosipalkkiosta suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Yllä mainituista palkkioista osakkeina maksettava osuus on luovutettu tänään, 11.9.2013, antamalla vastikkeetta Suominen Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Suominen Oyj:n hallitus on päättänyt osakkeiden luovuttamisesta 26.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman osakeantia koskevan valtuutuksen nojalla. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet.

Palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä on määritetty NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: Osakkeen arvona on käytetty osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia yllä mainittua luovutuspäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Hallituksen jäsenille vuodelta 2013 osakkeina suoritettavan palkkio-osuuden määrä oli yllä mainitun perusteella yhteensä 135 931 osaketta.

Yhtiöllä on ennen yllä mainittua osakeluovutusta ollut hallussaan 2 060 298 omaa osaketta. Hallituksen jäsenille yllä mainitun perusteella luovutettujen osakkeiden yhteismäärä on 135 931 osaketta. Niiden luovuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 1 924 367 omaa osaketta.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Tapio Engström, Suominen Oyj:n talousjohtaja ja hallituksen sihteeri, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2012 oli 410,4 milj. euroa ja jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 12,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.suominen.fi/

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus