Suominen Joustopakkaukset tehostaa liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaansa

Helsinki, Suomi, 2013-10-25 12:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   25.10.10.2013 klo 13.30

SUOMINEN JOUSTOPAKKAUKSET TEHOSTAA LIIKETOIMINNAN TERVEHDYTTÄMISOHJELMAANSA

Suominen Joustopakkaukset on päättänyt tehostaa käynnissä olevaa liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaansa parantaakseen kannattavuuttaan. Suunniteltujen toimenpiteiden vuoksi Suominen Joustopakkaukset aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomen yksiköissään. Kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet koskevat myös Puolan toimintoja.

Tampereella sijaitseva Suominen Joustopakkaukset Oy suunnittelee kannattavuutensa parantamista tehostamalla tuotantoaan, uudistamalla toimintojaan sekä optimoimalla kustannusrakennettaan. Yhtiö suunnittelee myös tuotantokapasiteettinsa sopeuttamista vastaamaan nykyistä liiketoimintaympäristöä ja muuttuneita strategisia tavoitteita. Suominen Joustopakkaukset Oy:n alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa henkilökunnan määrän vähenemiseen enintään 30 henkilötyövuodella. Neuvottelujen piirissä on koko Suominen Joustopakkaukset Oy:n henkilöstö, noin 180 henkilöä.

Ikaalisissa toimiva Suominen Ikamer Oy arvioi tehtaan tilauskertymän jäävän lyhyellä tähtäimellä ennakoitua alhaisemmaksi. Sopeuttaakseen väliaikaisesti tehtaan toimintoja nykyiseen liiketoimintaympäristöön, Suominen Ikamer Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista. Neuvottelut koskevat yhtiön tuotannossa ja tuotantoon liittyvissä hallinto- ja tukitoimissa työskentelevää henkilökuntaa, yhteensä noin 60 henkilöä. Mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne toteutettaisiin lyhyemmissä jaksoissa marraskuun 2013 ja toukokuun 2014 välisenä aikana.

Suomisen joustopakkausliiketoiminnan tervehdyttämisohjelma käynnistyi joulukuussa 2012 ja se on edennyt suunnitellusti useilla osa-alueilla. Joustopakkaukset on kasvattanut myyntiään, parantanut tuottavuuttaan, uudistanut strategiansa ja uudelleenorganisoinut toimintojaan aiempaa asiakaslähtöisemmiksi. Tästä huolimatta Joustopakkausten taloudellinen tulos on kuitenkin jäänyt tappiolliseksi. Suunniteltujen uusien toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa liiketoiminnan pitkän tähtäimen kilpailukyky ja kannattavuus.

Suominen Joustopakkaukset kuuluu alansa johtaviin toimijoihin Pohjois- ja Keski-Euroopassa valitsemissaan asiakassegmenteissä: leipäpakkauksissa, pehmopapereiden kääreissä, kaupan kasseissa sekä erikoistuotteissa. Suomisen Joustopakkaukset-segmentin tammi-syyskuun 2013 liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 12 % ja oli 44.1 miljoonaa euroa, mikä vastasi 13 % koko konsernin liikevaihdosta. Segmentin tammi-syyskuun liiketappio oli 1,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300


Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2012 oli 410,4 milj. euroa ja jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 12,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus