Nimitystoimikunnan ehdotus Suominen Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi

Tampere, Suomi, 2013-01-29 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Suominen Oyj   Pörssitiedote 29.1.2012 klo 10.00

Nimitystoimikunnan ehdotus Suominen Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi

Suominen Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2012 päättämä nimitystoimikunta esittää 26.3.2013 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ollen viisi (5) henkilöä ja että jäseniksi valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja. Nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitsisi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Risto Anttosen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Risto Anttosta, joka on toiminut Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana viimeisen kolmen vuoden aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista.

Nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa, hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2012. Nimitystoimikuntaan valittiin yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Nimetyt edustajat ovat toimitusjohtaja Jan Lång, Ahlstrom Oyj, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jan Lång.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi.

Helsingissä, 29.01.2013

Suominen Oyj


Lisätietoja antaa:
Jan Lång, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 888 4700

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää noin 1200 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen tammi-syyskuun 2012 liikevaihto oli 345,9 milj. euroa ja liikevoitto 9,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain