Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Tampere, Suomi, 2011-08-04 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                   Pörssitiedote 4.8.2011 klo 14.00


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta


Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Mikko Maijalan osuus yhdessä hänen määräysvallassaan olevan Maijala Investment Oy:n kanssa Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alittaa 5 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan alittumiseen.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Suominen Yhtymä Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Suominen Yhtymä Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Järjestely, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 5 %:n liputusrajan alittumiseen.

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Mikko Maijala 

4. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Mikko Maijalan omistus ennen järjestelyä:
Kappalemäärä: 2.288.866 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 4,8 % 

Mikko Maijalan omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 3.399.977 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 1,4 %  

Maijala Investment Oy:n omistus ennen järjestelyä:
Kappalemäärä: 158.990 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,3 %

Maijala Investment Oy:n omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 158.990 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,1 %  

Mikko Maijalan ja Maijala Investment Oy:n kokonaisomistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 3.558.967 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 1.5 %  

5. Järjestelyn olennainen sisältö:

Mikko Maijala on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 0,5 miljoonalla eurolla.

Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 64 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet kannattamaan vähintään 85 ja enintään 120 miljoonan euron osakeantia ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään arviolta syyskuussa 2011.

Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Helsinki 4.8.2011

Mikko Maijala

Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakkeiden lukumäärä on 47 395 014 osaketta, joilla kullakin on yksi ääni.

Tampereella 4.8.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Arto Kiiskinen
talousjohtaja


Lisätietoja:
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus