SUOMINEN YHTYMÄ OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ   	PÖRSSITIEDOTE 1.4.2010 KLO 11.00            


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS                 

Hallituksella olevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita luovutettiin    
Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituspalkkioita      
seuraavasti:                                  

Päivämäärä:       1.4.2010                        
Luovutuksen peruste:  muu luovutus                      
Osakelaji:       SUY1V                          
Osakemäärä:       31 875 kpl                       
Hinta/osake:      1,60 EUR                        
Kokonaishinta:     51 000,00 EUR                      

Luovutuksen jälkeen Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa on 19 822 omaa osaketta.   

Tampere, 1.4.2010                                

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Petri Rolig                                   
Toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Major shareholder announcements, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 28.06.2022

Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 17.05.2022

Suominen - omien osakkeiden luovutus