Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytyminen

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ          PÖRSSITIEDOTE 27.3.2008 KLO 18.15    


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  


Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin   
tilinpäätöksen tilivuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle 
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2007 ei jaeta osinkoa. 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja 
luovuttamisesta.                                

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.3.2008.    
Kokouksen avasi hallituksen jäsen Juhani Lassila ja kokouksen puheenjohtajana  
toimi asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo.                 


TILINPÄÄTÖS                                   

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. -   
31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja       
toimitusjohtajalle.                               


OSINKO                                     

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2007 ei makseta osinkoa.           


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT                          

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja seuraavaksi      
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki    
Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki 
Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja   
valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Pekka    
Laaksosen.                                   

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti   
valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.                


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.        
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankin­noissa 
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien   
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä       
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet     
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa   
yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX 
Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.     


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA     

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 1 222 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen       
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen 
päättymisestä.                                 

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai 
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava    
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa    
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.      


KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA                              

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön     
pääkonttorissa 10.4.2008 alkaen.                        


Helsingissä 27. maaliskuuta 2008                        


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Kalle Tanhuanpää                                
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja: toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, puh. 010 214 300         


Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen