Suominen laski pääomalainan liikkeeseen

SUOMINEN LASKI PÄÄOMALAINAN LIIKKEESEEN                     


Suominen Yhtymä Oyj on tänään laskenut liikkeeseen 10 miljoonan euron määräisen 
Osakeyhtiölain 12 luvun mukaisen pääomalainan. Lainalla vahvistetaan Suomisen  
pääomarakennetta. Private placement -tyyppisen lainan järjestelijänä oli Pohjola
Pankki Oyj ja sen merkitsivät kotimaiset institutionaaliset ja         
ammattisijoittajat. Laina maksetaan takaisin viitenä vuotuisena lyhennyksenä ja 
lainan kuponkikorko on 11,5 prosenttia.                     


Tampereella 5.3.2008                              


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää tai talousjohtaja Arto Kiiskinen, 
puh. 010 214 300       

                                       


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Rahoitustarkastus                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Major shareholder announcements, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 28.06.2022

Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 17.05.2022

Suominen - omien osakkeiden luovutus