Suominen kirjaa liikearvoa alas ja jatkaa tehostamistoimenpiteitä

SUOMINEN KIRJAA LIIKEARVOA ALAS JA JATKAA TEHOSTAMISTOIMENPITEITÄ        

Suominen Yhtymä Oyj kirjaa vuoden 2007 viimeiselle neljännekselle 8 miljoonan  
euron kassavirtaan vaikuttamattomat arvonalennukset liikearvon         
kirjanpitoarvoihin, jotka liittyvät Kosteuspyyhkeiden ja Kuitukankaiden     
liiketoimintaan. Näiden rahavirtayksiköiden vastaisten rahavirtojen määrän ja  
ajoittumisen epävarmuuden arvioidaan lisääntyneen, mikä alentaa yksiköiden   
käyttöarvoa.                                  

Suominen jatkaa toiminnan tehostamista ohjelmilla kustannussäästöjen      
aikaansaamiseksi, toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi ja omaan tarjontaan    
perustuvan myynnin lisäämiseksi. Vuoden 2007 osalta ohjelmien säästö- ja    
tehostamisvaikutus oli noin 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 tavoitellaan     
vähintään vastaavan suuruista toiminnan tehostamista.              

Liikearvon alaskirjauksen jälkeen Suomisen vuoden 2007 liikevoitto ja tulos   
verojen jälkeen ovat tappiollisia. Vertailukelpoinen toiminnallinen liikevoitto 
paranee, mutta toiminnallinen tulos verojen jälkeen jää tappiolle. Suomisen   
liikearvon määrä alaskirjauksen jälkeen on 26 miljoonaa euroa.         


Helsingissä 18.1.2008                              

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää tai talousjohtaja Arto Kiiskinen,       
puh. 010 214 300                         
                                       


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Rahoitustarkastus                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen