Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2023: Ohjeistuksen mukainen tulos haastavasta ympäristöstä huolimatta

Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2024 klo 9.30

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2023

Ohjeistuksen mukainen tulos haastavasta ympäristöstä huolimatta


Avainlukuja

 10-12/10-12/1-12/1-12/
 2023202220232022
Liikevaihto, milj. euroa114,9133,1450,9493,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa5,35,015,815,3
Vertailukelpoinen käyttökate, %4,63,73,53,1
Käyttökate, milj. euroa5,34,011,214,3
Käyttökate, %4,63,02,52,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa0,7-0,2-2,8-4,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, %0,6-0,1-0,6-0,8
Liikevoitto, milj. euroa0,7-5,0-7,5-9,0
Liikevoitto, %0,6-3,7-1,7-1,8
Raportointikauden voitto, milj. euroa-1,4-8,8-12,8-13,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa13,115,630,714,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,230,270,530,24
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,02-0,15-0,22-0,24
Osakekohtainen osinko, euroa *0,100,10
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-4,1-4,2
Velkaantumisaste (gearing), %35,337,4


* 2023 osalta ehdotus yhtiökokoukselle

Tässä tilinpäätöstiedotteessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Loka–joulukuu 2023 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 14 % ja oli 114,9 milj. euroa (133,1)
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,3 milj. euroa (5,0)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 13,1 milj. euroa (15,6)

Tilikausi 2023 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 9 % ja oli 450,9 milj. euroa (493,3)
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 15,8 milj. euroa (15,3)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 30,7 milj. euroa (14,0)
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,10 euron osakekohtaista osinkoa

Näkymät:

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2024 paranee vuodesta 2023. Vuonna 2023 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,8 milj. euroa.

Hallituksen esitys osingosta:

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

5.2.2024 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 692 459 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 769 245,90 euroa.


Tommi Björnman, toimitusjohtaja:

”Vuosi 2023 oli edelleen vaikea kannattavuuden osalta, mutta toisella vuosipuoliskolla parannustoimenpiteemme alkoivat vaikuttaa tulokseen asteittain.

Vertailukelpoinen käyttökatteemme nousi hieman edellisestä vuodesta ja oli 15,8 milj. euroa (15,3). Vuoden ensimmäisen puoliskon jälkeen toimenpiteemme kaupallisen osaamisen ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi alkoivat vaikuttaa tulokseen, ja pystyimme parantamaan myyntikatteitamme. Tämä vaikutti positiivisesti käyttökatteeseen. Jatkamme systemaattisesti näitä toimia taloudellisen– ja toiminnallisen tehokkuutemme parantamiseksi myös tulevaisuudessa.

Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa (493,3). Lasku edellisestä vuodesta johtui pääasiassa alhaisemmista myyntihinnoista, joihin vaikuttivat alhaisemmat raaka-aineiden hinnat, sekä lähinnä Mozzaten tehtaan sulkemisesta johtuva vähäinen volyymien lasku.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana lopetimme tuotannon Mozzaten tehtaalla Italiassa. Päätös tehtiin Euroopan liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi. Jatkamme toimenpiteitämme parantaaksemme toiminnan tehokkuutta muilla tehtaillamme.

Kuitukankaista valmistettujen pyyhintätuotteiden markkina on nopeasti siirtymässä kohti vastuullisempia vaihtoehtoja. Suominen on strategiansa mukaisesti asettanut tavoitteekseen vastuullisten tuotteiden myynnin kasvattamisen sekä uusien ympäristöystävällisempien kuitukankaiden jatkuvan kehittämisen. Vuonna 2023 kasvatimme vastuullisten tuotteiden myyntiämme 79 %, ylittäen tavoitteemme 50 % kasvusta vertailuvuoteen 2019 verrattuna. Saatoimme myös päätökseen investointiprojektin Nakkilassa vahvistaaksemme edelleen kyvykkyyksiämme vastuullisissa kuitukankaissa.

Vahva kykymme innovoida ja vastata markkinoiden tarpeisiin heijastuu uusien tuotteiden osuudessa liikevaihdostamme, joka ylitti 35 %. Uusilla tuotteilla tarkoitamme kolmen edellisen vuoden aikana lanseerattuja tuotteita.

Vuonna 2023 suoritimme toisen kerran EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnin ja saimme siitä hopeatason luokituksen. Paransimme suoritustamme viidellä pisteellä ja tämä tulos asettaa meidät parhaan 5 %:n joukkoon EcoVadiksen arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Vuoden lopussa ilmoitimme uudesta organisaatiomallista. Uusi malli vahvistaa yhteistyötä kaupallisten tiimien ja tuotannon välillä. Liiketoiminta-alueet, jotka nyt vastaavat sekä myynnistä että tuotannosta, mahdollistavat sen, että voimme olla entistä tehokkaampia, fokusoituneempia ja ketterämpiä, kun tavoitteenamme on kannattavuuden parantaminen ja halu palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin.

Katsoessa vuotta eteenpäin, näemme joitain positiivisia signaaleja sekä markkinoilta että asiakkailta. Olen luottavainen, että meneillään olevat parannustoimenpiteet ja muutokset auttavat meitä matkallamme kohti kannattavaa kasvua.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta ja panoksesta sekä kumppaneitamme tuotteliaasta yhteistyöstä.”

LIIKEVAIHTO

Loka–joulukuu 2023

Suomisen liikevaihto laski viimeisellä vuosineljänneksellä 14 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 114,9 milj. euroa (133,1). Myyntimäärät kasvoivat hieman vertailukaudesta, mutta myyntihinnat laskivat selvästi alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 3,5 milj. euroa.

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 72,3 milj. euroa (81,7) ja Eurooppa liiketoiminta-alueen 42,6 milj. euroa (51,4).


Koko tilikausi 2023

Vuonna 2023 Suomisen liikevaihto laski 9 % vertailukaudesta ja oli 450,9 milj. euroa (493,3). Liikevaihdon lasku johtui alhaisemmista myyntihinnoista, joihin vaikuttivat alhaisemmat raaka-aineiden hinnat. Myyntimäärät laskivat hieman vuodesta 2022 pääosin Mozzaten tehtaan sulkemisesta johtuen. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 6,8 milj. euroa.

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 288,0 milj. euroa (288,0) ja Eurooppa liiketoiminta-alueen 162,8 milj. euroa (205,5).

KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Loka–joulukuu 2023

Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,3 milj. euroa (5,0). Käyttökate oli 5,3 milj. euroa (4,0). Suurimpina syinä tuloksen kasvuun olivat paremmat myyntikatteet ja hieman paremmat myyntivolyymit. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,1 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 0,7 milj. euroa (-0,2). Liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (-5,0).

Käyttökatteen sekä liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat vuonna 2023 0,01 milj. euroa, liittyen tuotannon lopettamiseen Mozzaten tehtaalla. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,0 milj. euroa, ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4.8 milj. euroa.

Tulos ennen tuloveroja oli neljännellä vuosineljänneksellä -1,3 milj. euroa (-7,6) ja raportointikauden tulos -1,4 milj. euroa (-8,8). Tuloverot olivat viimeisellä vuosineljänneksellä -0,1 milj. euroa (-1,2).


Koko tilikausi 2023

Vertailukelpoinen käyttökate oli 15,8 milj. euroa (15,3). Käyttökate oli 11,2 milj. euroa (14,3). Vertailukelpoisen käyttökatteen kasvu johtui parantuneista myyntikatteista, kun taas myyntimäärät laskivat hieman Mozzaten tehtaan sulkemisesta johtuen. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,6 milj. euroa. Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,7 milj. euroa (-1,0), liittyen tuotannon lopettamiseen Mozzaten tehtaalla.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli -2,8 milj. euroa (-4,2). Liikevoitto oli -7,5 milj. euroa (-9,0).

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,8 milj. euroa (-4,8), liittyen tuotannon lopettamiseen Mozzaten tehtaalla.

Tilikauden 2023 voitto ennen tuloveroja oli -13,5 milj. euroa (-11,9). Tilikauden verot olivat 0,7 milj. euroa (-2,0).

Raportointikauden voitto oli -12,8 milj. euroa (-13,9).

RAHOITUS

Katsauskauden lopussa 31.12.2023 korolliset nettovelat nimellisarvoilla laskettuna olivat 44,1 milj. euroa (54,6). Velkaantumisaste oli 35,3 % (37,4 %) ja omavaraisuusaste 39,5 % (42,5 %).

Nettorahoituskulut olivat vuonna 2023 yhteensä -6,0 milj. euroa (-2,9) eli 1,3 % (0,6 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien muutosten vaikutus rahoituserissä oli -0,6 milj. euroa (+2,8).

Liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä vuosineljänneksellä 13,1 milj. euroa (15,6). Vuonna 2023 liiketoiminnan rahavirta oli 30,7 milj. euroa (14,0). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta vuonna 2023 oli 0,53 euroa (0,24). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -5,0 milj. euroa (-4,7), vaikuttivat merkittävimpinä erinä katsauskaudella maksetut korot. Vuoden alusta nettokäyttöpääoman muutos oli 25,7 milj. euroa positiivinen (7,8 milj. euroa positiivinen) johtuen pääasiassa siitä, että varastoon sitoutui vähemmän pääomaa.

INVESTOINNIT

Vuonna 2023 Suomisen bruttoinvestoinnit olivat 11,2 milj. euroa (9,7), ja suurin yksittäinen investointi oli meneillään oleva kasvuinvestointi Nakkilan tehtaalla. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat -18,6 milj. euroa (-19,4) ja arvonalentumistappiot -0,1 milj. euroa (-3,8).

MOZZATEN TEHTAAN SULKEMINEN ITALIASSA

Vuonna 2023 Suominen sai päätökseen neuvottelut paikallisten ammattiyhdistysliikkeiden kanssa koskien tuotannon lopettamista pysyvästi Mozzaten tehtaalla. Prosessin päätyttyä Suominen eteni suunnitelmassaan sulkea tuotanto ja päättää 55 henkilön työsuhde Mozzatessa.

Irtisanomisista aiheutui noin 2,2 milj. euron kertaluonteinen kulu, joka kirjattiin vuoden 2023 toiselle neljännekselle. Lisäksi sulkemiseen liittyvät muut kertaluonteiset kulut olivat 2,6 milj. euroa vuonna 2023.


HENKILÖSTÖ

Suomisen palveluksessa oli tilikaudella 2023 keskimäärin 682 (707) ja tilikauden päättyessä 659 (710) henkilöä (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina). Vähennys tulee pääasiassa Mozzaten tehtaan sulkemiseen liittyvistä henkilöstövähennyksistä.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Suominen lähestyy vastuullisuusasioita kokonaisvaltaisesti ja yritysvastuuohjelmamme 2020–2025 määrittää painopisteemme ja niiden mittarit (KPI).

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Vuonna 2023 Suomisella oli 6 (2) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

Toinen tärkeä henkilöstöön liittyvä tavoitteemme on henkilöstön sitoutuminen. Toteutimme vuonna 2023 neljännen peräkkäisen globaalin henkilöstötutkimuksen, ja tulosten perusteella henkilöstömme sitoutumisindeksi on 66 % (65 %). Indeksi muodostuu kysymyksistä, jotka koskevat henkilöstön pysyvyyttä, todennäköisyyttä suositella yhtiötä, ylpeyttä organisaatiosta sekä sitoutuneisuutta yhtiöön. Tavoitteemme on, että sitoutumisindeksi on 73 % vuoteen 2025 mennessä.

Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Tavoitteemme on vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vertailuvuoteen 2019. Vuoden 2023 loppuun mennessä veden kulutuksemme on vähentynyt 0,7 % ja kasvihuonekaasupäästömme 14,9 % per tuotettu tonni verrattuna vertailuvuoteen 2019. Emme onnistuneet tavoitteissamme vähentää energiankulutustamme ja kaatopaikkajätettämme vuonna 2023. Esimerkkinä jatkuvasta työstämme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi siirryimme Paulínian tehtaallamme Brasiliassa fossiilittomaan sähköön. Kaikki Euroopan tehtaamme siirtyivät fossiilittomaan sähköön vuonna 2022.

Vastuullisiin kuitukankaisiin liittyen tavoitteemme on kasvattaa niiden myyntiä 50 % vuoteen 2025 mennessä ja lanseerata vuosittain yli 10 vastuullista tuotetta. Vuonna 2023 lanseerasimme 12 vastuullista tuotetta ja vastuullisten tuotteiden myyntimme on kasvanut 79 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna.

Raportoimme edistymisestänne vastuullisuudessa osana vuoden 2023 vuosikertomustamme, joka julkaistaan 11.3.2024 alkavalla viikolla. Vastuullisuusraportointimme on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien mukaisesti ja se on ulkopuolisen tahon varmentama.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.12.2023 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Suomisella on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Suomisen osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden (SUY1V) vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2023 oli 2 743 668 osaketta eli 4,8 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 3,48 euroa, alin 2,48 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,85 euroa. Katsauskauden ensimmäisen kaupankäyntipäivän 2.1.2023 päätöskurssi oli 3,06 euroa ja viimeisen kaupankäyntipäivän 29.12.2023 päätöskurssi oli 2,85 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.12.2023 oli 164,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Raportointikauden lopussa 31.12.2023 Suominen Oyj:n hallussa oli 566 760 omaa osaketta.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 189 783 osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 21 949 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 3.4.2023 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutettiin 10.5.2023 yhtiön hallussa olevista omista osakkeista.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä
5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 21 949 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa 2023 yhteensä 189 783 osaketta.

Näiden luovutusten jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 788 268 osaketta.

Vuonna 2023 voimassa olleet johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot

Jakso2021–20232022–20242023–2025
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026
Osallistujat15 henkilöä21 henkilöä23 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä232 000222 000687 000

Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtajan osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Suomisen hallitus päätti 19.5.2023 perustaa uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet Suomisen arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön sekä tarjota toimitusjohtajalle kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotetaan omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2023 lopussa Suomisella oli 5 376 osakkeenomistajaa. Suomisen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia. Lisätietoja johdon osakeomistuksista sekä taulukko suurimmista osakkeenomistajista on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaiset ilmoitukset

Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Klaus Korhonen, henkilöstö- ja lakiasianjohtaja, toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 31.3.2023 saakka.

Toni Tamminen, talousjohtaja, lopetti Suomisen palveluksessa 3.2.2023.

Tommi Björnman aloitti toimitusjohtajana 1.4.2023.

Janne Silonsaari aloitti talousjohtajana 1.6.2023.

Jonni Friman aloitti muutos- ja kehitysjohtajana 1.6.2023.

Lynda Kelly, johtaja, Amerikat liiketoiminta-alue ja liiketoiminnan kehitys lopetti Suomisen palveluksessa 22.8.2023. Markku Koivisto, johtaja, Eurooppa liiketoiminta-alue & T&K nimitettiin väliaikaiseksi Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi 31.10.2023 saakka.

Thomas Olsen aloitti Amerikat liiketoiminta-alueen johtajana 1.11.2023.

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstrom Capital B.V., Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana
  • Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola-Yhtiöt, Etola Group Oy:n ja Oy Etra Invest Ab:n edustajana.

Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoimikunnan kolmantena jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2023 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta valitsi 4.9.2023 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Lasse Heinosen. Nimitystoimikunta päätti kutsua Peter Seligsonin, A. Ahlström Oy:n hallituksen puheenjohtajan, osallistumaan nimitystoimikunnan kokouksiin neuvonantajana.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2024

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta
Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Nina Linander ja Laura Remes, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Charles Héaulmé.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jaakko Eskola on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Charles Héaulmé (s. 1966, B. Sc. (Business Administration), Ranskan kansalainen) toimii tällä hetkellä Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut useissa johtotehtävissä Tetra Pakilla Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä A. Ahlström Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital B.V. on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Charles Héaulmé.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Ehdotus hallituksen palkkioista
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 74 000 euroa (2023: 70 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa (2023: 33 000 euroa) ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa (2023: 33 000 euroa). Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2023.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2022. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että jatkossa yhtiökokoukset voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Jaakko Eskola ja Nina Linander. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Laura Remes.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu aikaisemmin tässä katsauksessa.

Suominen julkaisi 3.4.2023 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 14.4.2023 osinkoja yhteensä 5,8 milj. euroa vuodelta 2022, joka vastaa 0,10 euroa osakkeelta.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander. Andreas Ahlström valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseneksi ja Laura Remes valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola ja Björn Borgman ja Aaron Barsness valittiin uudelleen jäseniksi.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Valmistukseen liittyvät riskit

Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.

Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yhtiöstä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennalta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.

Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.


Kilpailu

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Uusiin teknologioihin perustuvat tai halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yhtiön tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.

Raaka-aineiden hinta ja saatavuus

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja keskimäärin kestää 2–5 kuukautta ennen kuin raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat myyntihintoihin joko automaattisten hinnoittelumekanismien tai neuvoteltujen hinnanmuutosten kautta.

Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.

Energian hinta ja saatavuus

Energiakustannukset muodostavat merkittävän osan Suomisen tuotantokustannuksista. Suominen kuluttaa pääasiassa sähköä ja kaasua. Korkeammat hinnat ja energian saatavuuden heikkeneminen voivat vaikuttaa Suomisen kannattavuuteen tuotantokustannusten nousun kautta.

Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2023 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 69,9 %:sta (64,3 %) konsernin liikevaihdosta. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat varmistetaan luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten mahdollisista muutoksista. Historiallisesti tällaisilla muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Esimerkiksi COVID-19 -pandemia lisäsi kuitukankaiden kysyntää puhdistus- ja desinfiointipyyhkeisiin. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa kuluttajien ostotottumuksia. Suominen seuraa kuluttajatrendejä ennakoivasti ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli viidentoista vuoden ajan, ja täten yhtiö on hyvässä asemassa vastaamaan muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä liittyen kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen.

Yleensä pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysyntä on ollut pysyvää taloudellisten olosuhteiden muuttuessa. On kuitenkin mahdollista, että korkea kuluttajahintainflaatio voi johtaa pyyhintätuotteiden kysynnän laskuun, kun kuluttajien käytettävissä olevat tulot pienenevät.

Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suomiseen vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka vaikuttavat kustannusinflaatioon.

Epävakaudet eri puolilla maailmaa aiheuttavat edelleen yleistä epävarmuutta.

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset

Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvissä asemissa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavalla poliittisella päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajaantunut sekä maantieteellisesti että eri asiakasteollisuuksiin, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.

Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin vaihtokurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Investoinnit

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia.

Kyberturvallisuus ja tietoturva
Suomisen toiminta on riippuvainen sen tieto- ja viestintäjärjestelmien ja -ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen tieto- tai viestintäjärjestelmät tai -ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.


Rahoitus- ja taloudelliset riskit

Konserni on altis useille rahoitusriskeille, kuten valuutta-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskeihin liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutokset tai niihin liittyvät virheelliset tulkinnat. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennalliset verosaamiset voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.

Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Arvonalentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöihin kuuluvat mm. omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja testauksessa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, joudutaan kirjaamaan arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Näemme joitain positiivisia signaaleja sekä markkinoilta että asiakkailtamme, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Epävakaudet Israelissa ja viime aikoina Suezin kanavalla, sekä sota Ukrainassa luovat edelleen epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Mahdolliset vaikutukset Suomiseen olisivat oletettavasti epäsuoria. Jatkamme tilanteiden seuraamista.

NÄKYMÄT

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2024 paranee vuodesta 2023. Vuonna 2023 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,8 milj. euroa.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Suominen-konsernin emoyhtiön Suominen Oyj:n voitto tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 oli 6 017 124,66 euroa, ja osingonjakokelpoiset varat, sisältäen tilikauden voiton, olivat 16 338 510 euroa. Jakokelpoiset varat olivat 92 030 846 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

5.2.2024 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 692 459 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 769 245,90 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Osingon täsmäytyspäivä on 8.4.2024 ja maksupäivä 15.4.2024.

SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, PALKITSEMISRAPORTIN, TILINPÄÄTÖKSEN, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA MUITA KUIN TALOUDELLISIA TIETOJA KOSKEVAN RAPORTIN JULKISTAMINEN

Suominen julkaisee tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä muita kuin taloudellisia tietoja koskevan raportin, joka sisältää EU-taksonomiaraportin tilikaudelta 2023, yhtiön vuosikertomuksessa 11.3.2024 alkavalla viikolla. Edellä mainitut asiakirjat julkaistaan pörssitiedotteena ja ne ovat saatavana myös Suomisen verkkosivuilta www.suominen.fi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 4.4.2024. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin pörssitiedotteena julkaistavalla kokouskutsulla. Kokouskutsu julkaistaan myös Suominen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Suominen Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja pitkän aikavälin etua sekä palkita heitä erinomaisesta suorituksesta.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2028 on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2024–2026, 2025–2027 ja 2026–2028. Hallitus päättää vuosittain ansaintajakson alkamisesta ja yksityiskohdista.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Suomisen osakkeita suoriutumisen perusteella. Ansaintajakson 2024–2026 ansaintakriteerit on sidottu osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2024–2026, osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2024–2026 sekä vuoden 2024 osalta toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoitteeseen (painoarvo 20 %) koskien raaka-ainetehokkuuden parantamista. Mahdolliset palkkiot järjestelmästä maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 1 090 349 Suomisen osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson 2024–2026 kohderyhmään kuuluu 27 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo Suomisessa vastaa 50 prosenttia hänen palkkion maksua edeltävän kalenterivuoden vuotuisesta peruspalkastaan. Vastaavasti toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo Suomisessa vastaa 100 prosenttia hänen edellisen kalenterivuoden vuotuisesta peruspalkastaan. Kyseinen määrä Suomisen osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi–maaliskuulta 2024 tiistaina 7.5.2024.

TIEDOTUSTILAISUUS

Suomisen toimitusjohtaja Tommi Björnman ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2023-financial-statements-release/register. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012058. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2023

Suomisen tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintarkastuskertomus on annettu 5.2.2024. Neljännesvuositiedot, puolivuotiskatsaus ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia.

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

LAATIMISPERIAATTEET

Suominen-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu pääosin samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä. Uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat tai standardien vuosittaiset parannukset, jotka tulivat voimaan 1.1.2023 alkaneella raportointikaudella, on esitetty alla.

Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka tulivat voimaan vuonna 2023:- Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet – muutokset IAS 1 -standardiin ja IFRS Practice Statement 2:een, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutos korvasi vaatimuksen esittää "merkittävät" tilinpäätöksen laatimisperiaatteet vaatimuksella esittää "olennaiset" tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Muutoksen tarkoituksena on auttaa yhtiötä esittämään ne laatimisperiaatteet, jotka ovat olennaisia yhtiön tilinpäätösinformaation ymmärtämisen kannalta. Muutos edellyttää johtoa tekemään arvioita siitä, onko jokin laatimisperiaate olennainen vai ei. Muutoksella on ollut jonkin verran vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätöksessä esitettäviin laatimisperiaatteisiin, kun konsernitilinpäätöksessä keskitytään yhtiön kannalta olennaisten laatimisperiaatteiden esittämiseen.- Kirjanpidollisen arvion määritelmä – muutokset IAS 8 -standardiin, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutokset selvensivät eroja kirjanpidollisten arvioiden ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosten sekä virheiden korjaamisten välillä. Muutos selvensi, että uuden tiedon tai arvostusmenetelmän muutoksen vaikutukset kirjanpidolliseen arvioon ovat kirjanpidollisten arvioiden muutoksia, mikäli ne eivät johdu aikaisempien kausien virheiden korjaamisesta. Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.- Muutokset IAS 12 -standardiin – Laskennalliset verot, jotka kirjataan samassa tapahtumassa syntyvien omaisuuserien ja velkojen perusteella, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutoksia on sovellettava tapahtumiin, jotka ovat syntyneet aikaisimman tilinpäätöksessä esitettävän raportointikauden alussa tai sen jälkeen.Muutos rajoitti IAS 12:ssa olevan omaisuuserän tai velan alkuperäiseen kirjaamiseen liittyvän poikkeuksen soveltamisalaa siten, että poikkeussääntöä ei voi enää soveltaa verotettavien ja vähennyskelpoisten väliaikaisten erojen kirjaamisessa. Muutos selvensi laskennallisten verojen kirjaamista sellaisissa tapahtumissa, jotka johtavat sekä omaisuuserän että velan alkuperäiseen kirjaamiseen. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi vuokrasopimukset ja niihin liittyvät ennallistamisvaraukset. Muutos edellyttää, että yhtiöt kirjaavat sekä laskennallisen verosaamisen että laskennallisen verovelan silloin, kun väliaikaiset erot, jotka syntyvät omaisuuserän ja velan kirjaamisesta, ovat yhtä suuret.Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Suomisen konsernitaseeseen, koska suurimmaksi osaksi vuokrasopimusten kirjaamisesta syntyneet laskennalliset verosaamiset ja verovelat voidaan netottaa. Muutos kuitenkin muuttaa konsernitilinpäätöksen laskennallisia veroja koskevaa liitetietoa. Edellisen kauden liitetiedot on oikaistu.IAS 12 Tuloverot -standardia sovelletaan tuloveroihin, jotka kirjataan OECD:n (Organization for Economic Cooperation and Development) Pilari II:n mukaisten jo voimassa olevien tai tulevina vuosina voimaan tulevien verolakien perusteella. Kansainvälisen tuloverotuksen uudistaminen – Pilari II:n mukainen sääntely – muutokset IAS 12 -standardiin, jotka tulivat voimaan 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaneilla raportointikausilla, sisältävät pakollisen poikkeuksen IAS 12 Tuloverot -standardin vaatimuksesta kirjata ja esittää Pilari II:n soveltamisesta syntyvät laskennalliset verosaamiset ja -velat. Koska Pilari II:n vaatimukset koskevat vain kansainvälisiä konserneja, joiden konsolidoitu liikevaihto ylittää 750 milj. euroa, Pilari II:n mukaista sääntelyä ei sovelleta Suomiseen.Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2023 tai sen jälkeen, ei ollut merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka on julkaistu, mutta tulevat voimaan 1.1.2024 tai myöhemmin:- Muutokset IAS 1 -standardiin – Velkojen luokittelu lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, sovellettava 1.1.2024 lähtien. Muutos tarkentaa velkojen luokittelua lyhyt- tai pitkäaikaisiksi selventämällä esimerkiksi, mitä tarkoitetaan oikeudella lykätä velan maksua, että oikeuden lykätä maksua tulee olla olemassa raportointikauden päättyessä, ja että luokitteluun ei vaikuta lykkäämisoikeuden käyttämisen todennäköisyys. Muutosta sovelletaan takautuvasti. Muutoksella ei ole vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulevat voimaan 1.1.2024 tai sen jälkeen, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa31.12.202331.12.2022
Varat  
Pitkäaikaiset varat  
Liikearvo15 49615 496
Aineettomat hyödykkeet6 0849 709
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet112 727116 195
Käyttöoikeusomaisuuserät11 10911 902
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421
Muut pitkäaikaiset saamiset8393
Laskennalliset verosaamiset2 048693
Pitkäaikaiset varat yhteensä147 967154 510
   
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus37 91463 261
Myyntisaamiset62 32566 648
Muut lyhytaikaiset saamiset7 3458 857
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset2 128662
Rahavarat58 75549 508
Lyhytaikaiset varat yhteensä168 467188 935
   
Varat yhteensä316 434343 445
   
Oma pääoma ja velat  
Oma pääoma  
Osakepääoma11 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot316265
Kurssierot1112 678
Kertyneet voittovarat12 25130 740
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma124 912145 916
   
Velat  
Pitkäaikaiset velat  
Laskennalliset verovelat9 36211 730
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä179424
Pitkäaikaiset varaukset5641 950
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat9 71111 215
Joukkovelkakirjalainat49 44949 295
Pitkäaikaiset velat yhteensä69 26574 614
   
Lyhytaikaiset velat  
Lyhytaikaiset varaukset3 870
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat3 1172 855
Muut lyhytaikaiset korolliset velat40 00040 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat148289
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat75 12279 771
Lyhytaikaiset velat yhteensä122 257122 915
   
Velat yhteensä191 522197 529
   
Oma pääoma ja velat yhteensä316 434343 445

TULOSLASKELMA

1 000 euroa10-12/202310-12/20221-12/20231-12/2022
Liikevaihto114 938133 072450 851493 298
Hankinnan ja valmistuksen kulut-106 491-131 273-428 122-474 718
Bruttokate8 4471 80022 72918 579
Liiketoiminnan muut tuotot5271 6364 8025 739
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-7 379-7 381-28 497-28 932
Tutkimus- ja kehityskulut-855-932-3 851-3 503
Liiketoiminnan muut kulut-81-112-2 700-841
Liikevoitto 658-4 989-7 517-8 958
Nettorahoituskulut-2 005-2 639-5 987-2 923
Voitto ennen tuloveroja-1 347-7 628-13 504-11 881
Tuloverot-80-1 183719-1 983
Raportointikauden voitto -1 426-8 810-12 786-13 863
     
Osakekohtainen tulos, euroa    
Laimentamaton-0,02-0,15-0,22-0,24
Laimennettu-0,02-0,15-0,22-0,24

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
     
Raportointikauden voitto-1 426-8 810-12 786-13 863
     
Muut laajan tuloksen erät:    
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi    
Kurssierot-4 631-11 565-2 9918 873
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot5061 023424-618
Yhteensä-4 124-10 542-2 5678 255
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi    
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-5137-22137
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-125-125
Yhteensä-512-2212
     
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-4 129-10 530-2 5898 267
     
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-5 556-19 340-15 375-5 596

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202311 86024 68175 6922 678
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät-2 567
Laaja tulos yhteensä-2 567
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 31.12.202311 86024 68175 692111


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202326530 740145 916
Raportointikauden voitto-12 786-12 786
Muut laajan tuloksen erät-22-2 589
Laaja tulos yhteensä-12 808-15 375
Osingonjako-5 767-5 767
Osakeperusteiset maksut8888
Omien osakkeiden luovutus4949
Siirrot erien välillä51-51
Oma pääoma 31.12.202331612 251124 912


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 692-5 577
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät8 255
Laaja tulos yhteensä8 255
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 31.12.202211 86024 68175 6922 678


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022-756 549163 199
Raportointikauden voitto-13 863-13 863
Muut laajan tuloksen erät128 267
Laaja tulos yhteensä-13 851-5 596
Osingonjako-11 492-11 492
Osakeperusteiset maksut106106
Omien osakkeiden hankinta-352-352
Omien osakkeiden luovutus5252
Siirrot erien välillä272-272
Oma pääoma 31.12.202226530 740145 916

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-12/20231-12/2022
   
Liiketoiminnan rahavirta  
Raportointikauden voitto-12 786-13 863
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä26 61228 037
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta13 82614 174
Nettokäyttöpääoman muutos25 7037 753
Rahoituserät-4 954-4 745
Tuloverot-3 851-3 156
Liiketoiminnan rahavirta30 72414 027
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-11 062-9 764
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit3630
Investointien rahavirta-11 027-9 734
   
Rahoituksen rahavirta  
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot240 00040 000
Pitkäaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-85 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-243 271-3 003
Omien osakkeiden hankinta-379
Osingonjako-5 767-11 492
Rahoituksen rahavirta-9 038-59 875
   
Rahavarojen muutos10 659-55 582
   
Rahavarat raportointikauden alussa49 508101 357
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-1 4123 732
Rahavarojen muutos10 659-55 582
Rahavarat raportointikauden lopussa58 75549 508

TUNNUSLUVUT

 10-12/202310-12/20221-12/20231-12/2022
Liikevaihdon muutos, % *-13,615,1-8,611,3
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %7,31,45,03,8
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %4,63,73,53,1
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, %4,63,02,52,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %0,6-0,1-0,6-0,8
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %0,6-3,7-1,7-1,8
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,7-2,0-1,3-0,6
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-1,2-5,7-3,0-2,4
Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, %-1,2-6,6-2,8-2,8
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa2 3682 33311 2239 713
Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa4 6058 99218 68023 245
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-9,6-8,8
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-4,1-4,2
Omavaraisuusaste, %39,542,5
Velkaantumisaste (gearing), %35,337,4
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)682707
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,02-0,15-0,22-0,24
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,02-0,15-0,22-0,24
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,230,270,530,24
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,172,54
Osakekohtainen osinko, euroa **0,100,10
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)-12,85-12,43
Osinkosuhde, %-45,1-41,43
Efektiivinen osinkotuotto, %3,513,33
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 692 45957 480 727
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa2,853,00
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,482,36
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa3,485,27
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa2,853,57
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa164,4172,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä2 743 66810 902 032
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä4,819,0
     
* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  
     
** 2023 hallituksen ehdotus    
   31.12.202331.12.2022
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa    
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  59 71161 215
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  43 11742 855
Rahavarat  -58 755-49 508
Korolliset nettovelat  44 07454 562

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.

1 000 euroa 31.12.202331.12.2022
Raportointikauden voitto -12 786-13 863
    
    
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 656 04457 439 615
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 738 52457 533 196
    
Osakekohtainen tulos
   
    
euroa   
Laimentamaton -0,22-0,24
Laimennettu -0,22-0,24

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

   
 Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  31.12.202331.12.2022
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 30 72414 027
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 480 727
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,530,24

Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita


  31.12.202331.12.2022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 124 912145 916
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 480 727
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,172,54

Osinkosuhde, %

Osinkosuhde, %

=

Osakekohtainen osinko x 100
Laimentamaton osakekohtainen tulos


  20232022
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100 10,0010,00
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa-0,22-0,24
Osinkosuhde / pääoman palautussuhde, % -45,1-41,4

Efektiivinen osinkotuotto, %

Efektiivinen osinkotuotto, %

=

Osakekohtainen osinko x 100
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  20232022
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100 10,0010,00
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,853,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 3,513,33

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)

=

Raportointikauden viimeinen pörssikurssi
Laimentamaton osakekohtainen tulos


  20232022
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 2,853,00
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa-0,22-0,24
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) -12,85-12,43

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  20232022
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 480 727
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,853,00
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 164,4172,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  20232022
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 2 743 66810 902 032
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 656 04457 439 615
Osakkeiden vaihto, % 4,819,0

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Osa Suomisen esittämistä tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) on tärkeä yhtiön kannattavuutta kuvaava tunnusluku, sillä koska tuloverojen ja rahoituserien vaikutusta ei huomioida tunnusluvussa, se kuvaa yksinomaan yhtiön kykyä tuottaa voittoa liiketoiminnastaan. Liikevoitto esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa.        

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2023 ja 2022 tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat Italian suunniteltuun tuotantolinjojen sulkemisiin liittyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, käyttöoikeusomaisuuserien sekä vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot sekä muut sulkemisiin liittyvät kulut.

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 20232022
Liikevoitto -7 517-8 958
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 2 207
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut 2 344
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 116
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistappiot 82 288
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot 1081 536
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot -16971
Vertailukelpoinen liikevoitto -2 750-4 163

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon yhtiön liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset)
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 20232022
Liikevoitto -7 517-8 958
+ Poistot ja arvonalentumiset18 68023 245
Käyttökate 11 16314 287
    
    
Käyttökate 11 16314 287
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 2 207
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut 2 344
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 116
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot-16971
Vertailukelpoinen käyttökate 15 81315 257

Bruttoinvestoinnit

Bruttoinvestointien kokonaissumma on tunnusluku, jota voidaan hyödyntää muun muassa sen arvioimisessa, miten Suominen ylläpitää ja uudistaa tuotantokoneitaan ja -laitoksiaan. Bruttoinvestoinnit sisältävät myös aktivoidut vieraan pääoman menot ja aktivoidut rahavirran suojaukset. Bruttoinvestoinnit eivät sisälly lisäyksiä käyttöoikeusomaisuuseriin.

1 000 euroa 20232022
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 169438
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin11 0549 275
Bruttoinvestoinnit 11 2239 713

Korolliset nettovelat

Korolliset nettovelat on tärkeä tunnusluku, jonka perusteella sijoittajat saavat käsityksen Suomisen velkaantumisesta. Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − rahavarat


1 000 euroa 20232022
Korolliset velat 102 278103 365
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 551705
Rahavarat-58 755-49 508
Korolliset nettovelat 44 07454 562
    
Korolliset velat 102 278103 365
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 551705
Korollisten velkojen nimellisarvo 102 828104 069

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto-% on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä yrityksen kannattavuutta kuvaavista mittareista. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, ja se kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa raportointikauden aikana.

Oman pääoman tuotto (ROE), %

=

Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 20232022
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -12 786-13 863
    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2022 / 2021 145 916163 199
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2023 / 2022 140 131153 504
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2023 / 2022 127 236158 098
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2023 / 2022 130 283165 188
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2023 / 2022 124 912145 916
Keskiarvo 133 695157 181
    
Oman pääoman tuotto (ROE), % -9,6-8,8

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat


1 000 euroa 20232022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 124 912145 916
Korolliset velat 102 278103 365
Rahavarat -58 755-49 508
Sijoitettu pääoma 168 435199 773

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista. Se mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pääomalle.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

=

Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 20232022
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -7 517-8 958
    
Sijoitettu pääoma 31.12.2022 / 2021 199 773210 975
Sijoitettu pääoma 31.3.2023 / 2022 194 290205 806
Sijoitettu pääoma 30.6.2023 / 2022 182 005210 561
Sijoitettu pääoma 30.9.2023 / 2022 181 914230 264
Sijoitettu pääoma 31.12.2023 / 2022 168 435199 773
Keskiarvo 185 283211 476
    
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,1-4,2

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste on olennainen tunnusluku, joka mittaa yhtiön vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön taseesta on rahoitettu omalla pääomalla. Oma pääoma muodostaa yhtiölle puskurin mahdollisia tappioita vastaan, ja omavaraisuusaste kuvaa näiden puskureiden tasoa.

Omavaraisuusaste, %

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 20232022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 124 912145 916
    
Taseen loppusumma 316 434343 445
Saadut ennakot -104-74
  316 330343 371
    
Omavaraisuusaste, % 39,542,5

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Velkaantumisaste on tärkeä tunnusluku arvioitaessa yhtiön taloudellista tilannetta. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.

Velkaantumisaste, %

=

Korolliset nettovelat x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä


1 000 euroa 20232022
Korolliset nettovelat 44 07454 562
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 124 912145 916
Velkaantumisaste, % 35,337,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-12/20231-12/2022
Suomi3 2403 522
Muu Eurooppa155 759193 673
Pohjois- ja Etelä-Amerikka291 108294 367
Muut maat7431 736
Yhteensä450 851493 298
   


NELJÄNNESVUOSIKEHITYS

 20232022
1 000 euroa10-127-94-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto114 938106 447112 673116 793133 072131 937118 019110 269
Vertailukelpoinen käyttökate5 2755 2002 6902 6484 9735 1241 8633 298
% liikevaihdosta4,64,92,42,33,73,91,63,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-11-26-4 613-971
Käyttökate5 2635 174-1 9222 6484 0035 1241 8633 298
% liikevaihdosta4,64,9-1,72,33,03,91,63,0
         
Vertailukelpoinen liikevoitto670666-2 102-1 985-194202-2 903-1 268
% liikevaihdosta0,60,6-1,9-1,7-0,10,2-2,5-1,2
         
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-11-26-4 621-108-4 795
Liikevoitto658640-6 722-2 093-4 989202-2 903-1 268
% liikevaihdosta0,60,6-6,0-1,8-3,70,2-2,5-1,2
Nettorahoituskulut-2 005-1 152-1 293-1 537-2 639-78723-930
Voitto ennen tuloveroja-1 347-512-8 016-3 630-7 628125-2 180-2 198
% liikevaihdosta-1,2-0,5-7,1-3,1-5,70,1-1,8-2,0

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNTI NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20232022
1 000 euroa10-127-94-61-310-127-94-61-3
Amerikat72 33670 86569 77075 04481 71480 30864 22661 726
Eurooppa42 63535 55342 89641 75651 40151 70153 81948 530
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-33297-8-43-72-2612
Yhteensä114 938106 447112 673116 793133 072131 937118 019110 269LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.Johdon palkat

Suominen Oyj:n 3.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2023 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 21 949 osaketta. Osakkeet luovutettiin 10.5.2023 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 61 457 euroa.

Suominen Oyj:n hallitukselle maksettiin vuonna 2023 vuosipalkkioita ja kokouspalkkioita yhteensä 289 tuhatta euroa, josta osakkeina maksettujen palkkioiden arvo oli 61 tuhatta euroa.

Maksetut ja jaksotetut palkat luontoisetuineen toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle olivat katsauskaudella 2 147 tuhatta euroa, josta luovutettujen osakepalkkioiden osuus oli 548 tuhatta euroa. Pakolliset eläkemaksut ja -jaksotukset olivat 207 tuhatta euroa ja vapaaehtoiset eläkemaksut ja –jaksotukset 60 tuhatta euroa. Jäljellä olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien IFRS-standardien mukaiset kulujaksotukset ilman sosiaalikuluja olivat raportointikaudelta lähipiirin osalta 414 tuhatta euroa. Luvut sisältävät irtisanomiskorvaukset.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 91 443 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 548 tuhatta euroa.


 

Hallituksen ja johdon osakkeenomistus

kpl osakkeita

Hallitus31.12.202331.12.2022
Jaakko Eskola, hallituksen puheenjohtaja26 16619 894
Andreas Ahlström, hallituksen varapuheenjohtaja26 79223 836
Aaron Barsness5 4592 503
Björn Borgman24 90221 946
Nina Linander27 63123 778
Laura Remes 3.4.2023 lähtien2 956
Laura Raitio23 836
Yhteensä113 906115 793
Yhteensä osakkeista ja äänistä0,20 %0,20 %
   
Johtoryhmä  
Tommi Björnman30 000
Jonni Friman
Markku Koivisto53 17236 482
Klaus Korhonen52 63036 592
Thomas Olsen
Mimoun Saïm92 92365 502
Janne Silonsaari
Lynda Kelly57 073
Toni Tamminen19 000
Yhteensä228 725214 649
Yhteensä osakkeista ja äänistä0,39 %0,37 %


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2023

 OsakkeenomistajaOsakemäärä kpl% osakkeista ja äänistä
1.Ahlström Capital B.V.13 995 01324,0 %
2.Etola Group Oy7 414 00012,7 %
3.Oy Etra Invest Ab7 000 00012,0 %
4.OP-Henkivakuutus Oy4 128 7087,1 %
5.Nordea Nordic Small Cap Fund3 435 1475,9 %
6.Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö2 908 2875,0 %
7.Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen1 912 0003,3 %
8.Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma1 689 7512,9 %
9.Oy H. Kuningas & Co. AB1 400 0002,4 %
10.Nordea Henkivakuutus Suomi Oy1 379 8662,4 %
11.Maijala Investment Oy1 176 2322,0 %
12.Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)1 037 6861,8 %
13.Laakkosen Arvopaperi Oy900 0001,5 %
14.Juhani Maijala794 0261,4 %
15.Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo689 4301,2 %
 15 suurinta yhteensä49 860 14685,6 %
 Muut6 564 96911,3 %
 Hallintarekisteröidyt osakkeet1 267 3442,2 %
 Omat osakkeet566 7601,0 %
 Yhteensä58 259 219100,0 %

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 31.12.2023 31.12.2022
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeetKäyttö-oikeus-omaisuus-erätAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeetKäyttö-oikeus-omaisuus-erät
Kirjanpitoarvo kauden alussa116 1959 70911 902115 47813 17615 741
Investoinnit ja lisäykset11 0541692 4109 275438705
Myynnit ja vähennykset0-148-27
Poistot ja arvonalentumiset-12 012-3 792-2 876-14 393-3 869-4 983
Kurssierot ja muut muutokset-2 510-2-1805 835-36466
Kirjanpitoarvo kauden lopussa112 7276 08411 109116 1959 70911 902

Aineettomat hyödykkeet ilman liikearvoa.

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa  
Takaus- ja muut vastuut20232022
Takaukset omista sitoumuksista2 4403 102
Muut omat vastuut16 74416 755
Yhteensä19 21419 857
   
Muut vastuut  
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset1 3682 641
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu1 485429
Yhteensä2 8533 069
   

Vuokravastuut
  
Yhden vuoden kuluessa3251
1-5 vuoden kuluessa3947
Yli 5 vuoden kuluttua
Yhteensä 7198

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

 Luokittelu 
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset62 37562 37562 375
Korko- ja muut rahoitussaamiset201201201
Rahavarat58 75558 75558 755
Yhteensä 31.12.2023121 281421121 702121 702


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset66 64866 64866 648
Korko- ja muut rahoitussaamiset334334334
Rahavarat49 50849 50849 508
Yhteensä 31.12.2022116 490421116 911116 911

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2022.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa

 1-12/20231-12/2022
Korolliset velat yhteensä kauden alussa103 365149 134
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa42 85586 823
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-243 271-88 003
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset240 00040 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan782260
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-82-15
Siirrot pitkäaikaisista lainoista2 8782 770
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan938
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-4483
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa43 11742 855
   
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa11 21513 167
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan1 629445
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-67-12
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-2 878-2 770
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-188385
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa9 71111 215
   
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa49 29549 144
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan154151
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa49 44949 295
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 102 278103 365

RAHOITUSVELAT

 31.12.202331.12.2022
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat49 44942 08050 00049 29539 42550 000
Vuokrasopimusvelat9 7119 7119 71111 21511 21511 215
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat59 16051 79159 71160 51050 64061 215
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat40 00040 00040 00040 00040 00040 000
Vuokrasopimusvelat3 1173 1173 1172 8552 8552 855
Korkovelat626626626734734734
Muut lyhytaikaiset velat508508508353353353
Ostovelat60 56260 56260 56264 56564 56564 565
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat104 814104 814104 814108 506108 506108 506
       
Yhteensä163 974156 605164 525169 016159 146169 721

Rahoitusvelat on yllä olevassa taulukossa arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2022.


KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

1 000 euroa

Käypien arvojen hierarkia 2023

   
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvaratTaso 1Taso 2Taso 3
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä 2023421
    


Käypien arvojen hierarkia 2022

   
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvaratTaso 1Taso 2Taso 3
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä 2022421
    

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2022.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tommi Björnman, puh. 010 214 3018
Talousjohtaja Janne Silonsaari, puh. 050 409 9264Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Tilinpäätöstiedote 2023.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus