Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Suominen Oyj:n pörssitiedote 12.3.2024 klo 11.00

Suomisen vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu tänään. Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen vuodelta 2023, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin.

Vastuullisuusraportti on laadittu GRI-standardien mukaisesti ja sen sisältämät tiedot vastuullisuudesta ovat riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamia.

Suominen julkaisee yhdessä vuosikertomuksen kanssa hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty iXBRL-merkeillä ja liitetiedot iXBRL block -merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Suomisen laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Vuosikertomus on julkaistu osoitteessa www.suominen.fi ja se on tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja xHTML-tiedostona.

Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Jos haluat vastaanottaa painetun version vuosikertomuksesta, lähetä sähköpostiviesti sisältäen nimesi ja postiosoitteesi osoitteeseen communications@suominencorp.com. Mainitse viestissä myös, haluatko painetun vuosikertomuksen suomeksi vai englanniksi.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemispolitiikka on myös julkaistu tänään ja se on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi sekä tämän tiedotteen liitteenä.

SUOMINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Emilia Peltola, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Suominen Oyj, p. 050 540 9747

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liitteet


01-Suominen Oyjn Palkitsemispolitiikka.pdf 02-Suominen - Vuosikertomus 2023.pdf 03-743700Z1BNFYR9PRDF52-2023-12-31-fi.zip

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen