Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2022: Vaikea vuosi, jota leimasivat kustannusinflaatio ja kysynnän haasteet Yhdysvalloissa

Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 3.2.2023 klo 9.30

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2022

Vaikea vuosi, jota leimasivat kustannusinflaatio ja kysynnän haasteet Yhdysvalloissa


Avainlukuja

 10-12/10-12/1-12/1-12/
 2022202120222021
Liikevaihto, milj. euroa133,1115,6493,3443,2
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa5,09,015,347,0
Vertailukelpoinen käyttökate, %3,77,83,110,6
Käyttökate, milj. euroa4,09,014,347,0
Käyttökate, %3,07,82,910,6
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa-0,23,9-4,226,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, %-0,13,4-0,86,1
Liikevoitto, milj. euroa-5,03,9-9,026,9
Liikevoitto, %-3,73,4-1,86,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa-8,82,5-13,920,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa15,62,914,011,1
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,270,050,240,19
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,150,04-0,240,36
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % *-4,213,9
Velkaantumisaste (gearing), %37,430,4
Osakekohtainen osinko, euroa **0,100,20

* Oikaistu
** 2022 osalta ehdotus yhtiökokoukselle

Tässä tilinpäätöstiedotteessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Loka–joulukuu 2022 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 15,1 % ja oli 133,1 milj. euroa (115,6)
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,0 milj. euroa (9,0)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 15,6 milj. euroa (2,9)

Tilikausi 2022 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 11,3 % ja oli 493,3 milj. euroa (443,2)
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa (47,0)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 14,0 milj. euroa (11,1)
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,10 euron osakekohtaista osinkoa

Näkymät:

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa.

Hallituksen esitys osingosta:

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

2.2.2023 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 480 727 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 748 072,70 euroa.


Klaus Korhonen, väliaikainen toimitusjohtaja:

”2022 oli vaikea vuosi Suomiselle. Ennenkokematon raaka-aineiden hintainflaatio, joka vaikutti meihin merkittävästi jo vuonna 2021, jatkui ja lisäksi energiakustannukset nousivat 2022 sen jälkeen, kun Venäjä laittomasti hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Erityisesti Suomisen Yhdysvaltojen liiketoiminta kärsi korkeista varastotasoista koko toimitusketjussa ja epätasapaino alkoi normalisoitua vasta vuoden toisella puoliskolla.

Vuonna 2022 liikevaihtomme ylsi 493,3 milj. euroon (443,2). Vaikka myyntivolyymit laskivat vuodesta 2021 liikevaihto oli korkea ja siihen vaikuttivat korkeammat myyntihinnat ja myös valuuttakurssien positiivinen vaikutus, joka oli 32,9 milj. euroa. Vertailukelpoinen käyttökate laski selvästi edellisvuodesta ja oli 15,3 milj. euroa (47,0). Korkeammat myyntihinnat eivät pystyneet täysin kompensoimaan volyymin menetystä ja korkeampia raaka-aine- ja energiakustannuksia. Kannattavuuden parantamiseksi toteutimme vuoden aikana useita toimenpiteitä, kuten energialisämaksujen käyttöönoton Euroopassa maalis- ja syyskuussa sekä yleisen lisämaksun Pohjois-Amerikassa elokuussa. Lisäksi laajensimme tuotevalikoimaamme Yhdysvalloissa.

Ilmoitimme kesäkuussa 2022, että investoimme Nakkilassa yhden tuotantolinjan parantamiseen ja päivittämiseen. Investoinnilla vahvistamme asemaamme vastuullisissa tuotteissa. Investointi on linjassa Suomisen strategian kanssa ja tukee yhtiön visiota olla edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa. Investointiprojekti etenee suunnitellusti ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Kehitämme jatkuvasti vastuullisten tuotteiden valikoimaamme. Tavoitteemme on lisätä vastuullisten kuitukankaiden myyntiä 50 prosentilla vertailuvuoden 2019 tasoon nähden sekä lanseerata yli 10 vastuullista tuotetta vuodessa. Vuonna 2022 vastuullisten kuitukankaiden myynti oli 99 % korkeampi vertailuvuoden 2019 tasoon nähden ja lanseerasimme 12 vastuullista tuotetta. Yhtenä esimerkkinä vuonna 2022 lanseeratuista uusista tuotteista on ensimmäinen hiilineutraali tuotteemme, BIOLACE® Zero. Avasimme myös kompostoitumista mittaavan testikeskuksen, Green Labin, Nakkilaan tukemaan tuotekehitystämme.

Vuonna 2022 Suominen suoritti ensimmäistä kertaa EcoVadis-vastuullisuusarvioinnin ja sai siitä hopeatason luokituksen. Tulos asettaa meidät parhaan 8 %:n joukkoon EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Tommi Björnman nimitettiin Suomisen uudeksi toimitusjohtajaksi marraskuussa 2022. Hän toimii tällä hetkellä Avgol Nonwovensin toimitusjohtajana ja aloittaa Suomisella viimeistään toukokuussa 2023.

Tammikuussa 2023 aloitimme neuvottelut koskien suunnitelmaa tuotannon lopettamisesta pysyvästi Mozzaten tehtaallamme Italiassa. Päätös tehtiin raskain sydämin, mutta pidämme sitä väistämättömänä ottaen huomioon Euroopan markkinatilanteen sekä meneillään olevan siirtymän kohti vastuullisista kuitukankaista valmistettuja pyyhintätuotteita. Suunnitelmalla ei ole vaikutusta Cressan tehtaamme toimintaan Italiassa.

Katsoessamme vuotta 2023 näemme markkinoilla useita tekijöitä, joilla on positiivinen vaikutus Suomiseen. Raaka-ainekustannusten inflaatio kääntyi vihdoin laskuun Q4/2022, energiamarkkinoilla on merkkejä hintojen laskusta ja Yhdysvaltain markkinoilla varastotasot ovat nyt laskeneet tavanomaiselle tasolleen. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten nykyinen korkea kuluttajahintainflaatio vaikuttaa pyyhintätuotteiden loppukysyntään. Yleensä pyyhintätuotteiden markkina on säilynyt melko tasaisena yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän panoksestaan ja kovasta työstään sekä liikekumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä vuonna 2022.”

LIIKEVAIHTO

Loka–joulukuu 2022

Suomisen liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 15,1 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 133,1 milj. euroa (115,6). Myyntimäärät olivat vertailukauden ja Q3/2022 tasolla vaikka myyntihinnat nousivat. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 9,3 milj. euroa.

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 81,7 milj. euroa (68,9) ja Eurooppa liiketoiminta-alueen 51,4 milj. euroa (46,7).


Koko tilikausi 2022

Vuonna 2022 Suomisen liikevaihto kasvoi 11,3 % vertailukaudesta ja oli 493,3 milj. euroa (443,2). Liikevaihdon kasvu johtui korkeammista myyntihinnoista ja valuuttakurssien positiivisesta vaikutuksesta, mutta myyntimäärät laskivat vuodesta 2021. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 32,9 milj. euroa.

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 288,0 milj. euroa (265,2) ja Eurooppa liiketoiminta-alueen 205,5 milj. euroa (178,1).

KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Loka–joulukuu 2022

Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,0 milj. euroa (9,0). Käyttökate oli 4,0 milj. euroa (9,0). Suurimpina syinä tuloksen laskuun olivat korkeammat raaka-aineiden ja energian hinnat verrattuna myyntihintoihin ja toimitusjohtajan vaihtoon liittyvät kustannukset. Lisäksi vertailukaudella oli liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa positiivisia kertaluonteisia eriä. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,7 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli -0,2 milj. euroa (3,9). Liikevoitto oli -5,0 milj. euroa (3,9).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,8 milj. euroa, koostuen käyttö- ja vaihto-omaisuuden arvonalentumistappioista Italiassa liittyen suunnitelmaan tuotannon lopettamisesta Mozzatessa.

Tulos ennen tuloveroja oli neljännellä vuosineljänneksellä -7,6 milj. euroa (2,8) ja raportointikauden tulos -8,8 milj. euroa (2,5). Tuloverot olivat viimeisellä vuosineljänneksellä -1,2 milj. euroa (-0,3).


Koko tilikausi 2022

Vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa (47,0). Käyttökate oli 14,3 milj. euroa (47,0). Käyttökate laski sillä korkeammat myyntihinnat eivät pystyneet täysin kompensoimaan volyymien menetystä ja korkeampia raaka-aineiden ja energian hintoja. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 1,0 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli -4,2 milj. euroa (26,9). Liikevoitto oli -9,0 milj. euroa (26,9).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,8 milj. euroa, koostuen käyttö- ja vaihto-omaisuuden arvonalentumistappioista Italiassa liittyen suunnitelmaan tuotannon lopettamisesta Mozzatessa.

Tilikauden 2022 voitto ennen tuloveroja oli -11,9 milj. euroa (26,6). Tilikauden verot olivat –2,0 milj. euroa (-5,8). Tilikauden tuloveroihin vaikuttivat negatiivisesti laskennallisten verosaamisten alaskirjaus eräissä toimintamaissa, kun todennäköisyys verosaamisten käytettävyyteen pieneni.

Raportointikauden voitto oli -13,9 milj. euroa (20,7).

RAHOITUS

Katsauskauden lopussa 31.12.2022 korolliset nettovelat nimellisarvoilla laskettuna olivat 54,6 milj. euroa (49,6). Velkaantumisaste oli 37,4 % (30,4 %) ja omavaraisuusaste 42,5 % (42,2 %).

Nettorahoituskulut olivat vuonna 2022 yhteensä –2,9 milj. euroa (-0,4) eli 0,6 % (0,1 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien muutosten vaikutus rahoituserissä oli +2,8 milj. euroa (+1,7).

Suominen myi maaliskuussa 2021 vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus vertailukauden nettorahoituskuluihin. Rahavirtavaikutus vuodelle 2021 oli 11,6 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä vuosineljänneksellä 15,6 milj. euroa (2,9). Vuonna 2022 liiketoiminnan rahavirta oli 14,0 milj. euroa (11,1). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta vuonna 2022 oli 0,24 euroa (0,19). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -4,7 milj. euroa (-5,3), vaikuttivat merkittävimpinä erinä katsauskaudella maksetut korot. Vuoden alusta nettokäyttöpääoman muutos oli 7,8 milj. euroa positiivinen (25,2 milj. euroa negatiivinen) johtuen korkeammista veloista.

Kesäkuussa 2022 Suominen pidensi yhdellä vuodella heinäkuussa 2020 solmitun kolmivuotisen 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloaikaa. Voimassaoloaika piteni heinäkuuhun 2025 asti.

Vuonna 2017 liikkeelle laskettu 85 milj. euroa joukkovelkakirjalaina erääntyi ja maksettiin kokonaisuudessaan 3.10.2022.

INVESTOINNIT

Vuonna 2022 Suomisen bruttoinvestoinnit olivat 9,7 milj. euroa (17,8), ja suurin yksittäinen investointi oli meneillään oleva kasvuinvestointi Nakkilan tehtaalla. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Suominen tiedotti kesäkuussa, että se vahvistaa asemaansa vastuullisissa tuotteissa investoimalla yhden tuotantolinjansa parantamiseen Nakkilan tehtaalla. Investointi on linjassa Suomisen strategian kanssa ja se tukee yhtiön visiota olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 6 milj. euroa ja investointihanke valmistuu vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Katsauskauden poistot olivat -19,4 milj. euroa (-20,1) ja arvonalentumistappiot -3,8 milj. euroa.


HENKILÖSTÖ

Suomisen palveluksessa oli tilikaudella 2022 keskimäärin 707 (709) ja tilikauden päättyessä 710 (707) henkilöä (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Suominen lähestyy vastuullisuusasioita kokonaisvaltaisesti ja yritysvastuuohjelmamme 2020–2025 määrittää painopisteemme ja niiden mittarit (KPI).

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuonna 2022 Suomisella oli 2 (4) poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Toinen tärkeä henkilöstöön liittyvä tavoitteemme on henkilöstön sitoutuminen. Toteutimme vuonna 2022 kolmannen peräkkäisen globaalin henkilöstötutkimuksen, ja tulosten perusteella henkilöstömme sitoutumisindeksi on 65 % (66 %). Indeksi muodostuu kysymyksistä, jotka koskevat henkilöstön pysyvyyttä, todennäköisyyttä suositella yhtiötä, ylpeyttä organisaatiosta sekä sitoutuneisuutta yhtiöön. Tavoitteemme on, että sitoutumisindeksi on 73 % vuoteen 2025 mennessä.

Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Tavoitteemme vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vertailuvuoteen 2019. Vuoden 2022 loppuun mennessä veden kulutuksemme on vähentynyt 6,1 %, kaatopaikkajäte 2,5 %, energiankulutus 0,6 % ja kasvihuonekaasupäästöt 20,0 % per tuotettu tonni verrattuna vertailuvuoteen 2019. Esimerkkeinä jatkuvasta työstämme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi siirryimme Euroopan tehtaillamme kokonaan fossiilittomaan sähköön ja asensimme Alicanten tehtaallemme aurinkopaneelit vuonna 2022. Seuraamme edistymistämme jatkuvasti ja yritämme aina etsiä uusia tapoja parantaa toimintaamme entisestään.

Vastuullisiin kuitukankaisiin liittyen tavoitteemme on kasvattaa niiden myyntiä 50 % vuoteen 2025 mennessä ja lanseerata vuosittain yli 10 vastuullista tuotetta. Vuonna 2022 lanseerasimme 12 vastuullista tuotetta ja vastuullisten tuotteiden myyntimme on kasvanut 99 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna.

Raportoimme edistymisestänne vastuullisuudessa osana vuoden 2022 vuosikertomustamme, joka julkaistaan 6.3.2023 alkavalla viikolla. Vastuullisuusraportointimme on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien mukaisesti.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.12.2022 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Suomisella on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Suomisen osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden (SUY1V) vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2022 oli 10 902 032 osaketta eli 19,0 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 5,27 euroa, alin 2,36 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 3,57 euroa. Katsauskauden ensimmäisen kaupankäyntipäivän 3.1.2022 päätöskurssi oli 5,09 euroa ja viimeisen kaupankäyntipäivän 30.12.2022 päätöskurssi oli 3,00 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.12.2022 oli 172,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Raportointikauden lopussa 31.12.2022 Suominen Oyj:n hallussa oli 778 492 omaa osaketta.

Suomisen omien osakkeiden osto-ohjelma alkoi 3.11.2021 ja päättyi 21.1.2022. Tammikuussa 2022 hankittiin yhteensä 68 677 omaa osaketta.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 237 584 osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 18 585 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 24.3.2022 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutettiin 16.5.2022 yhtiön hallussa olevista omista osakkeista hallituksen 15.5.2022 tekemän päätöksen mukaisesti.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 24.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 24.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2023 saakka.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 18 585 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2019–2021 ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin 25.2.2022 yhteensä 237 584 osaketta.

Näiden luovutusten jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 743 831 osaketta.


Vuonna 2022 voimassa olleet johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot

Jakso2020–20222021–20232022–2024
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025
Osallistujat16 henkilöä16 henkilöä22 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä684 500284 500262 500

Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmästä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2022 lopussa Suomisella oli 5 710 osakkeenomistajaa. Suomisen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia. Lisätietoja johdon osakeomistuksista sekä taulukko suurimmista osakkeenomistajista on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaiset ilmoitukset

28.6.2022: OP-Henkivakuutus Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä ylitti 5 % liputusrajan.

8.3.2022: Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Groupin osakeomistus Suomisessa ylitti 10 % liputusrajan. Samaan aikaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä omistus ylitti 20 % liputusrajan.

25.2.2022: Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Goupin omistus Suomisessa ylitti 5 % liputusrajan.

20.1.2022: Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarisen osakeomistus Suomisessa alitti 5 % liputusrajan.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Suominen tiedotti 6.9.2022, että talousjohtaja ja johtoryhmä jäsen Toni Tamminen on päättänyt hakeutua uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella. Hän jättää yhtiön 3.2.2023. Sirpa Koskinen, VP, Group Controlling nimitettiin väliaikaiseksi talousjohtajaksi 4.2.2023 alkaen.

Suominen tiedotti 30.11.2022, että Tommi Björnman on nimitetty yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään toukokuussa 2023. Petri Helsky jätti tehtävänsä toimitusjohtajana ja henkilöstö- ja lakiasianjohtaja Klaus Korhonen nimitettiin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Lisäksi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Tilikaudella 2022 nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2022 ja 1.9.2021 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa Suominen Oyj:n hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.

Suomisen osakerekisterin perustella kolme suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2022, eli Ahlstrom Capital B.V., Oy Etra Invest Ab ja Etola Group Oy nimittivät osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:  

  • Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana;
  • Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola-yhtiöt, Oy Etra Invest Ab:n ja Etola Group Oy:n edustajana.

Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoimikunnan kolmantena jäsenenä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2022.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Jaakko Eskola, Nina Linander ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Aaron Barsness.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 24.3.2022 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 7.4.2022 osinkoja yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2021, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja uudeksi jäseneksi Aaron Barsness.


LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Valmistukseen liittyvät riskit

Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.

Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yhtiöstä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennalta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.

Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.


Kilpailu

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Uusiin teknologioihin perustuvat ja halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yhtiön tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.

Raaka-aineiden hinta ja saatavuus

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja keskimäärin kestää 2–5 kuukautta ennen kuin raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat myyntihintoihin joko automaattisten hinnoittelumekanismien tai neuvoteltujen hinnanmuutosten kautta.

Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.

Energian hinta ja saatavuus

Energiakustannukset muodostavat merkittävän osan Suomisen tuotantokustannuksista. Suominen kuluttaa pääasiassa sähköä ja kaasua. Korkeammat hinnat ja energian saatavuuden heikkeneminen voivat vaikuttaa Suomisen kannattavuuteen tuotantokustannusten nousun kautta.

Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2022 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 64 %:sta (66 %) konsernin liikevaihdosta. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat varmistetaan luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten mahdollisista muutoksista. Historiallisesti tällaisilla muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Esimerkiksi COVID-19 -pandemia lisäsi kuitukankaiden kysyntää puhdistus- ja desinfiointipyyhkeisiin. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa kuluttajien ostotottumuksia. Suominen seuraa kuluttajatrendejä ennakoivasti ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli viidentoista vuoden ajan, ja täten yhtiö on hyvässä asemassa vastaamaan muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä liittyen kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen.

Yleensä pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysyntä on ollut pysyvää taloudellisten olosuhteiden muuttuessa. On kuitenkin mahdollista, että korkea kuluttajahintainflaatio voi johtaa pyyhintätuotteiden kysynnän laskuun, kun kuluttajien käytettävissä olevat tulot pienenevät.

Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suomiseen vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka vaikuttavat kustannusinflaatioon.

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset

Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvissä asemissa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavalla poliittisella päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajaantunut sekä maantieteellisesti että eri asiakasteollisuuksiin, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.

Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin vaihtokurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Investoinnit

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia.


Kyberturvallisuus ja tietoturva

Suomisen toiminta on riippuvainen sen tieto- ja viestintäjärjestelmien ja -ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen tieto- tai viestintäjärjestelmät tai -ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.


Rahoitus- ja taloudelliset riskit

Konserni on altis useille rahoitusriskeille, kuten valuutta-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskeihin liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutokset tai niihin liittyvät virheelliset tulkinnat. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennalliset verosaamiset voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.

Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Arvonalentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöihin kuuluvat mm. omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja testauksessa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, joudutaan kirjaamaan arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Markkinoiden odotus on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä pysyy korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen loppua kohti kuitenkin erityisesti pohjoisamerikkalaiset asiakkaamme alkoivat kokea yllättävää kysynnän hidastumista, joka yhdistettynä poikkeukselliseen varastojen kasvattamiseen läpi koko hankintaketjun sai varastotasot epätasapainoon. Tämä vaikutti myös Suomisen tilauksiin, vaikka monessa tapauksessa hyödyimme siitä, että olemme asiakkaidemme ensisijainen toimittaja. Kysyntä alkoi palautua vuoden 2022 toisella puoliskolla ja sen ennalleen palautumisen odotetaan tapahtuvan vuodesta 2023 alkaen.

Katsoessamme vuotta eteenpäin, markkinoilla on useita tekijöitä, joilla on positiivinen vaikutus Suomiseen. Raaka-ainekustannusten inflaatio kääntyi vihdoin laskuun Q4/2022 aikana, energiamarkkinoilla on merkkejä hintojen laskusta ja Yhdysvaltain markkinoilla varastotasot ovat nyt laskeneet tavanomaiselle tasolleen. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten nykyinen korkea kuluttajahintainflaatio vaikuttaa pyyhintätuotteiden loppukysyntään. Yleensä pyyhintätuotteiden markkina on säilynyt melko tasaisena yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

NÄKYMÄT

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Suominen-konsernin emoyhtiön Suominen Oyj:n voitto tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 oli 7 988 424,28 euroa, ja osingonjakokelpoiset varat, sisältäen tilikauden voiton, olivat 16 088 436 euroa. Jakokelpoiset varat olivat 91 780 772 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

2.2.2023 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 480 727 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 748 072,70 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Osingon täsmäytyspäivä on 5.4.2023 ja maksupäivä 12.4.2023.

SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, PALKITSEMISRAPORTIN, TILINPÄÄTÖKSEN, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA MUITA KUIN TALOUDELLISIA TIETOJA KOSKEVAN RAPORTIN JULKISTAMINEN

Suominen julkaisee tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä muita kuin taloudellisia tietoja koskevan raportin, joka sisältää EU-taksonomiaraportin tilikaudelta 2022, yhtiön vuosikertomuksessa 6.3.2023 alkavalla viikolla. Edellä mainitut asiakirjat julkaistaan pörssitiedotteena ja ne ovat saatavana myös Suomisen verkkosivuilta www.suominen.fi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 3.4.2023. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin pörssitiedotteena julkaistavalla kokouskutsulla. Kokouskutsu julkaistaan myös Suominen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen käynnistää neuvottelut koskien suunnitelmaa tuotannon pysyvästä lopettamisesta Mozzaten tehtaalla Italiassa (10.1.2023)

Suominen aloittaa neuvottelut paikallisten ammattiliittojen kanssa koskien suunnitelmaa tuotannon lopettamisesta pysyvästi Mozzaten tehtaalla. Suunnitelman mukaan tuotanto tehtaalla loppuisi vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Neuvottelut käydään Italian lainsäädännön sekä sovellettavan kansallisen työehtosopimuksen mukaisesti ja ne pyritään saamaan päätökseen 90 päivän kuluessa. Mozzaten tehdas työllistää tällä hetkellä 92 henkilöä tuotanto- ja toimistotehtävissä.

"COVID-19:n aiheuttaman kysynnän kasvun normalisoitumisen jälkeen kilpailu on lisääntynyt merkittävästi kuitukankaista valmistettujen pyyhintätuotteiden markkinoilla Euroopassa, pääasiassa Turkista ja Kiinasta tulevan tuonnin johdosta. Tämä koskee erityisesti tavanomaisista kuituyhdistelmistä tehtyjä kuitukankaita. Samaan aikaan energiakustannukset Italiassa ovat nousseet ennätyskorkealle tasolle. Nämä kaksi tekijää yhdessä ovat luoneet valtavia haasteita Mozzaten tehtaan kilpailukyvylle”, sanoo Klaus Korhonen, väliaikainen toimitusjohtaja.

Kuitukankaista valmistettujen pyyhintätuotteiden markkina on nopeasti siirtymässä kohti vastuullisempia vaihtoehtoja. Suominen on strategiansa mukaisesti asettanut tavoitteekseen vastuullisten tuotteiden myynnin kasvattamisen sekä uusien ympäristöystävällisempien kuitukankaiden jatkuvan kehittämisen.

”Tavanomaisista kuituyhdistelmistä tehtyjen kuitukankaiden kysyntä Euroopassa on laskussa. Vastuullisten kuitukankaiden kilpailukykyinen valmistaminen vaatii tuotantoresursseja ja -prosesseja, jotka on optimoitu erityisesti näitä tuotteita varten. Linjamme Mozzaten tehtaalla eivät sovellu parhaalla mahdollisella tavalla vastuullisissa tuotteissa käytettäville kuiduille, ja tämä yhdistettynä korkeisiin tuotantokustannuksiin tarkoittaa, ettei tehdas ole kilpailukykyinen, eikä sen kilpailukyvyn odoteta olennaisesti paranevan tulevaisuudessa. Arvioimme jatkuvasti tehtaidemme suorituskykyä ja kannattavuutta, ja olemme valitettavasti tulleet nykyisessä tilanteessa siihen tulokseen, että meidän on harkittava Mozzaten tehtaan tuotannon sulkemista Euroopan liiketoimintamme kilpailukyvyn parantamiseksi”, Klaus Korhonen päättää.

Mahdollisen sulkemisen arvioidut taloudelliset vaikutukset ovat noin 9 milj. euroa kertaluonteisia rahavirtaan vaikuttavia kuluja vuosina 2023–24, koostuen pääasiassa irtisanomiskustannuksista, tuotantolinjojen purkamisesta ja vuokrattujen rakennusten palauttamisesta ennalleen. Ei-rahavirtavaikutteisten kulujen arvioidaan olevan kertaluonteisesti noin 3 milj. euroa, josta noin 4,5 milj. euroa kirjataan vuoden 2022 viimeiselle kvartaalille ja noin -1,5 milj. euroa vuosille 2023–24 tiettyjen varausten purkamista vastaavasti. Toteutuessaan suunnitelman odotetaan vuositasolla vaikuttavan positiivisesti käyttökatteeseen noin 3 milj. euroa.

Nimitystoimikunnan ehdotukset Suomisen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 (13.1.2023)

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Jaakko Eskola ja Nina Linander, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Laura Remes.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Laura Raitio on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Laura Remes (s. 1980, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä strategia- ja kehitysjohtajana UPM Fibresilla. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä UPM:llä ja Nokialla.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen vuorineuvos Jaakko Eskola.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 70 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat 2.9.2022 alkaen Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, Ahlstrom Capital B.V:n nimeämänä edustajana ja Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola-Yhtiöt, Oy Etra Invest Ab:n sekä Etola Group Oy:n nimeämänä edustajana. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoimikunnan kolmantena jäsenenä. Lasse Heinonen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunta on päättänyt kutsua Jukka Perttulan, Nordea Fundsin hallituksen puheenjohtajan, osallistumaan nimitystoimikunnan kokouksiin neuvonantajana edustaen Nordea Nordic Small Cap Fundia, joka oli Suomisen neljänneksi suurin osakkeenomistaja 1.9.2022.

Nimitystoimikunta teki kaikki esityksensä yksimielisesti.

Suominen Oyj:n hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun. Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 3.4.2023.

Sirpa Koskinen nimitetty Suomisen väliaikaiseksi talousjohtajaksi (23.1.2023)

Sirpa Koskinen, VP, Group Controlling on nimitetty Suomisen väliaikaiseksi talousjohtajaksi 4.2.2023 alkaen. Koskinen on toiminut yhtiössä vuodesta 2015. Koskinen raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle, mutta ei kuulu yhtiön johtoryhmään.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Suomisen nykyinen talousjohtaja Toni Tamminen jättää yhtiön. Hänen viimeinen työpäivänsä Suomisella on 3.2.2023.

Suominen Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (3.2.2023)

Suominen Oyj:n hallitus on kokouksessaan 2.2.2023 hyväksynyt yrityksen johdolle ja avainhenkilöille uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2023–2025. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 25 henkilöä mukaan lukien Suomisen toimitusjohtaja.

Hallitus on päättänyt, että ansaintajakson 2023–2025 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajakson 2023–2025 perusteella mahdollisesti maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 793 500 Suominen Oyj:n osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä 2026. Ansaintajakson 2023–2025 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Käteisenä maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Yhtiöllä on myös oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi–maaliskuulta 2023 torstaina 4.5.2023.

TIEDOTUSTILAISUUS

Suomisen väliaikainen toimitusjohtaja Klaus Korhonen ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 3.2.2023 klo 11.00.

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2022-financial-statements-release/. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010544. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2022

Suomisen tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintarkastuskertomus on annettu 2.2.2023. Neljännesvuositiedot, puolivuotiskatsaus ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia.

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

LAATIMISPERIAATTEET

Suominen-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu pääosin samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä. Uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat tai standardien vuosittaiset parannukset, jotka tulivat voimaan 1.1.2022 alkaneella raportointikaudella, on esitetty alla.

Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka tulivat voimaan vuonna 2022:

- IFRS-standardien vuosittaiset parannukset (2018–2020): Parannus IFRS 9 -standardiin – Rahoitusvelkojen taseesta poiskirjaamiseen liittyvään "10 prosentin" testiin sisällytettävät palkkiot, sovellettava 1.1.2022 lähtien. Parannus selventää, mitkä palkkiot voidaan huomioida, kun määritetään ovatko uuden tai muunnetun rahoitusvelan ehdot olennaisesti erilaiset kuin alkuperäisen rahoitusvelan ehdot. Palkkioihin saadaan sisällyttää ainoastaan lainanottajan ja lainanantajan välillä suoritetut maksut.

- Muutokset IAS 16 -standardiin – Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet: tuotot, jotka syntyvät ennen kuin hyödyke on käyttövalmis, sovellettava 1.1.2022 lähtien. Muutos kieltää vähentämästä aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenosta tuottoja niiden tuotteiden myynnistä, jotka on valmistettu sinä aikana, kun hyödyke ei vielä ole ollut käyttövalmis johdon tarkoittamalla tavalla. Tuotot ja niiden valmistamisessa syntyvät kulut on kirjattava tulosvaikutteisesti. Muutosta sovellettiin takautuvasti. Muutos ei aiheuttanut Suomiselle aikaisemmin julkaistujen lukujen oikaisua.

Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2022 alkaneella raportointikaudella, ei ollut merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka on julkaistu, mutta tulevat voimaan 1.1.2023 tai myöhemmin:

- Muutokset IAS 1 -standardiin – Velkojen luokittelu lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, sovellettava 1.1.2024 lähtien. Muutos tarkentaa velkojen luokittelua lyhyt- tai pitkäaikaisiksi selventämällä esimerkiksi, mitä tarkoitetaan oikeudella lykätä velan maksua, että oikeuden lykätä maksua tulee olla olemassa raportointikauden päättyessä, ja että luokitteluun ei vaikuta lykkäämisoikeuden käyttämisen todennäköisyys. Muutosta sovelletaan takautuvasti. Muutoksella ei ole vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

- Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet – muutokset IAS 1 -standardiin ja IFRS Practice Statement 2:een, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutos korvaa vaatimuksen esittää "merkittävät" tilinpäätöksen laatimisperiaatteet vaatimuksella esittää "olennaiset" tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Muutoksen tarkoituksena on auttaa yhtiötä esittämään ne laatimisperiaatteet, jotka ovat olennaisia yhtiön tilinpäätösinformaation ymmärtämisen kannalta. Muutos edellyttää johtoa tekemään arvioita siitä, onko jokin laatimisperiaate olennainen vai ei. Muutoksella saattaa olla jonkin verran vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätöksessä esitettäviin laatimisperiaatteisiin, kun konsernitilinpäätöksessä keskitytään yhtiön kannalta olennaisten laatimisperiaatteiden esittämiseen.

- Kirjanpidollisen arvion määritelmä – muutokset IAS 8 -standardiin, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutokset selventävät eroja kirjanpidollisten arvioiden ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosten sekä virheiden korjaamisten välillä. Muutos selventää, että uuden tiedon tai arvostusmenetelmän muutoksen vaikutukset kirjanpidolliseen arvioon ovat kirjanpidollisten arvioiden muutoksia, mikäli ne eivät johdu aikaisempien kausien virheiden korjaamisesta. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

- Muutokset IAS 12 -standardiin – Laskennalliset verot, jotka kirjataan samassa tapahtumassa syntyvien omaisuuserien ja velkojen perusteella, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutoksia on sovellettava tapahtumiin, jotka ovat syntyneet aikaisimman tilinpäätöksessä esitettävän raportointikauden alussa tai sen jälkeen.

Muutos rajoitti IAS 12:ssa olevan omaisuuserän tai velan alkuperäiseen kirjaamiseen liittyvän poikkeuksen soveltamisalaa, siten että poikkeussääntöä ei voi enää soveltaa verotettavien ja vähennyskelpoisten väliaikaisten erojen kirjaamisessa. Muutos selvensi laskennallisten verojen kirjaamista sellaisissa tapahtumissa, jotka johtavat sekä omaisuuserän että velan alkuperäiseen kirjaamiseen. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi vuokrasopimukset ja niihin liittyvät ennallistamisvaraukset. Muutos edellyttää, että yhtiöt kirjaavat sekä laskennallisen verosaamisen että laskennallisen verovelan silloin kun väliaikaiset erot, jotka syntyvät omaisuuserän ja velan kirjaamisesta, ovat yhtä suuret.

Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Suomisen konsernitaseeseen, koska suurimmaksi osaksi vuokrasopimusten kirjaamisesta syntyneet laskennalliset verosaamiset ja verovelat voidaan netottaa. Muutos kuitenkin muuttaa konsernitilinpäätöksen laskennallisia veroja koskevaa liitetietoa.

Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulevat voimaan 1.1.2023 tai sen jälkeen, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa31.12.202231.12.2021
Varat  
Pitkäaikaiset varat  
Liikearvo15 49615 496
Aineettomat hyödykkeet9 70913 176
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet116 195115 478
Käyttöoikeusomaisuuserät11 90215 741
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421
Muut pitkäaikaiset saamiset9396
Laskennalliset verosaamiset6931 668
Pitkäaikaiset varat yhteensä154 510162 077
   
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus63 26149 763
Myyntisaamiset66 64865 495
Muut lyhytaikaiset saamiset8 8575 403
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset6622 564
Rahavarat49 508101 357
Lyhytaikaiset varat yhteensä188 935224 583
   
Varat yhteensä343 445386 660
   
Oma pääoma ja velat  
Oma pääoma  
Osakepääoma11 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot265-7
Kurssierot2 678-5 577
Kertyneet voittovarat30 74056 549
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma145 916163 199
   
Velat  
Pitkäaikaiset velat  
Laskennalliset verovelat11 73013 931
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä424638
Pitkäaikaiset varaukset1 9501 916
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat11 21513 167
Muut pitkäaikaiset velat3
Joukkovelkakirjalainat49 29549 144
Pitkäaikaiset velat yhteensä74 61478 799
   
Lyhytaikaiset velat  
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 8552 761
Muut lyhytaikaiset korolliset velat40 000
Joukkovelkakirjalainat84 062
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat289669
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat79 77157 170
Lyhytaikaiset velat yhteensä122 915144 662
   
Velat yhteensä197 529223 461
   
Oma pääoma ja velat yhteensä343 445386 660

TULOSLASKELMA

1 000 euroa10-12/202210-12/20211-12/20221-12/2021
Liikevaihto133 072115 585493 298443 219
Hankinnan ja valmistuksen kulut-131 273-107 170-474 718-392 390
Bruttokate1 8008 41518 57950 828
Liiketoiminnan muut tuotot1 6362 0305 7394 434
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-7 381-6 676-28 932-26 238
Tutkimus- ja kehityskulut-932-806-3 503-2 678
Liiketoiminnan muut kulut-112912-841595
Liikevoitto-4 9893 874-8 95826 941
Nettorahoituskulut-2 639-1 074-2 923-390
Voitto ennen tuloveroja-7 6282 800-11 88126 551
Tuloverot-1 182-263-1 983-5 816
Raportointikauden voitto-8 8102 537-13 86320 734
     
Osakekohtainen tulos, euroa    
Laimentamaton-0,150,04-0,240,36
Laimennettu-0,150,04-0,240,36

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa10-12/202210-12/20211-12/20221-12/2021
     
Raportointikauden voitto-8 8102 537-13 86320 734
     
Muut laajan tuloksen erät:    
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi    
Kurssierot-11 5652 4468 8739 137
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot1 023-222-618-781
Yhteensä-10 5422 2248 2558 356
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi    
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät1372613726
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-125-7-125-7
Yhteensä12191219
     
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-10 5302 2438 2678 375
     
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-19 3404 781-5 59629 109

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 692-5 577
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät8 255
Laaja tulos yhteensä8 255
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 31.12.202211 86024 68175 6922 678


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022-756 549163 199
Raportointikauden voitto-13 863-13 863
Muut laajan tuloksen erät128 267
Laaja tulos yhteensä-13 851-5 596
Osingonjako-11 492-11 492
Osakeperusteiset maksut106106
Omien osakkeiden hankinta-352-352
Omien osakkeiden luovutus5252
Siirrot erien välillä272-272
Oma pääoma 31.12.202226530 740145 916


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202111 86024 68181 361-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osingonjako ja pääoman palautus-5 759
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus9044
Oma pääoma 31.12.202111 86024 68175 692


1 000 euroaKurssierotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021-13 933-741 962145 882
Raportointikauden voitto20 73420 734
Muut laajan tuloksen erät8 356198 375
Laaja tulos yhteensä8 35620 75429 109
Osingonjako ja pääoman palautus-5 759-11 519
Osakeperusteiset maksut1 2761 276
Omien osakkeiden hankinta-1 640-1 640
Omien osakkeiden luovutus-4490
Oma pääoma 31.12.2021-5 577-756 549163 199

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-12/20221-12/2021
   
Liiketoiminnan rahavirta  
Raportointikauden voitto-13 86320 734
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä28 03727 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta14 17448 319
Nettokäyttöpääoman muutos7 753-25 242
Rahoituserät-4 745-5 258
Tuloverot-3 156-6 731
Liiketoiminnan rahavirta14 02711 088
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-9 764-17 628
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit304
Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä2 170
Investointien rahavirta-9 734-15 454
   
Rahoituksen rahavirta  
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot50 000
Joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskukulut-939
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot40 000
Pitkäaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-85 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-3 003-2 757
Lainasaamisten takaisinmaksu9 301
Omien osakkeiden hankinta-379-1 612
Osingonjako ja pääoman palautus-11 492-11 520
Rahoituksen rahavirta-59 87542 473
   
Rahavarojen muutos-55 58238 106
   
Rahavarat raportointikauden alussa101 35757 877
Valuuttakurssimuutosten vaikutus3 7325 374
Rahavarojen muutos-55 58238 106
Rahavarat raportointikauden lopussa49 508101 357

TUNNUSLUVUT

 10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Liikevaihdon muutos, % *15,14,111,3-3,4
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %1,47,33,811,5
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %3,77,83,110,6
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, %3,07,82,910,6
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-0,13,4-0,86,1
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-3,73,4-1,86,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-2,0-0,9-0,6-0,1
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-5,72,4-2,46,0
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %-6,62,2-2,84,7
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa2 3333 7559 71317 771
Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa8 9925 10823 24520 092
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-8,813,3
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % **-4,213,9
Omavaraisuusaste, %42,542,2
Velkaantumisaste (gearing), %37,430,4
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)707709
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,150,04-0,240,36
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,150,04-0,240,36
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,270,050,240,19
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,542,85
Osakekohtainen osinko, euroa ***0,100,20
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)-12,4314,38
Osinkosuhde, %-41,455,5
Efektiivinen osinkotuotto, %3,333,86
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 480 72757 293 235
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa3,005,18
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,364,25
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa5,276,41
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa3,575,48
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa172,4296,8
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä10 902 03217 714 203
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä19,030,8
     
* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 
** Oikaistu    
*** 2022 hallituksen ehdotus    
   31.12.202231.12.2021
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa    
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  61 21563 167
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  42 85587 761
Korolliset saamiset ja rahavarat  -49 508-101 357
Korolliset nettovelat  54 56249 570

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.

1 000 euroa 31.12.202231.12.2021
Raportointikauden voitto -13 86320 734
    
    
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 439 61557 579 440
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 533 19658 023 347


Osakekohtainen tulos   
    
euroa   
Laimentamaton -0,240,36
Laimennettu -0,240,36

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

   
 Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  31.12.202231.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 14 02711 088
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 72757 293 235
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,240,19

Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita


  31.12.202231.12.2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 145 916163 199
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 72757 293 235
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,542,85

Osinkosuhde, %

Osinkosuhde, %

=

Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100
Laimentamaton osakekohtainen tulos


  31.12.202231.12.2021
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100 10,0020,00
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa-0,240,36
Osinkosuhde / pääoman palautussuhde, % -41,455,5

Efektiivinen osinkotuotto, %

Efektiivinen osinkotuotto, %

=

Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  31.12.202231.12.2021
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100 10,0020,00
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa3,005,18
Efektiivinen osinkotuotto, % 3,333,86

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)

=

Raportointikauden viimeinen pörssikurssi
Laimentamaton osakekohtainen tulos


  31.12.202231.12.2021
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 3,005,18
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa-0,240,36
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) -12,4314,38

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  31.12.202231.12.2021
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 72757 293 235
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa3,005,18 
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 172,4296,8

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  31.12.202231.12.2021
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 10 902 03217 714 203
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 439 61557 579 440
Osakkeiden vaihto, % 19,030,8

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Osa Suomisen esittämistä tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) on tärkeä yhtiön kannattavuutta kuvaava tunnusluku, sillä koska tuloverojen ja rahoituserien vaikutusta ei huomioida tunnusluvussa, se kuvaa yksinomaan yhtiön kykyä tuottaa voittoa liiketoiminnastaan. Liikevoitto esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa.        

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuonna 2021 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vuonna 2022 tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat Italian suunniteltuun tuotantolinjojen sulkemisiin liittyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, käyttöoikeusomaisuuserien sekä vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot.

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 31.12.202231.12.2021
Liikevoitto -8 95826 941
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistappiot 2 288
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot 1 536
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot 971
Vertailukelpoinen liikevoitto -4 16326 941

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon yhtiön liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset)
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 31.12.202231.12.2021
Liikevoitto -8 95826 941
+ Poistot ja arvonalentumiset23 24520 092
Käyttökate 14 28747 033
    
    
Käyttökate 14 28747 033
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot971
Vertailukelpoinen käyttökate 15 25747 033

Bruttoinvestoinnit

Bruttoinvestointien kokonaissumma on tunnusluku, jota voidaan hyödyntää muun muassa sen arvioimisessa, miten Suominen ylläpitää ja uudistaa tuotantokoneitaan ja -laitoksiaan. Bruttoinvestoinnit sisältävät myös aktivoidut vieraan pääoman menot ja aktivoidut rahavirran suojaukset. Bruttoinvestoinnit eivät sisälly lisäyksiä käyttöoikeusomaisuuseriin.

1 000 euroa 31.12.202231.12.2021
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 438162
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin9 27517 609 
Bruttoinvestoinnit 9 71317 771

Korolliset nettovelat

Korolliset nettovelat on tärkeä tunnusluku, jonka perusteella sijoittajat saavat käsityksen Suomisen velkaantumisesta. Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset – rahavarat


1 000 euroa 31.12.202231.12.2021
Korolliset velat 103 365149 134
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 7051 794
Rahavarat-49 508-101 357 
Korolliset nettovelat 54 56249 570
    
Korolliset velat 103 365149 134
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 7051 794
Korollisten velkojen nimellisarvo 104 069150 927

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto-% on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä yrityksen kannattavuutta kuvaavista mittareista. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, ja se kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa raportointikauden aikana.

Oman pääoman tuotto (ROE), %

=

Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 31.12.202231.12.2021
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -13 86320 734
    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2021 / 31.12.2020 163 199145 882
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2022 / 31.3.2021 153 504152 227
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 158 098159 386
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 165 188159 682
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2022 / 31.12.2021 145 916163 199
Keskiarvo 157 181156 075
    
Oman pääoman tuotto (ROE), % -8,813,3

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat


1 000 euroa 31.12.202231.12.2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 145 916163 199
Korolliset velat 103 365149 134
Rahavarat-49 508-101 357 
Sijoitettu pääoma 199 773210 975

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista. Se mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pääomalle.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

=

Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 31.12.202231.12.2021
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -8 95826 941
    
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2021 / 31.12.2020 210 975188 298
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2022 / 31.3.2021 205 806170 609
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 210 561192 651
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 230 264205 786
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2022 / 31.12.2021 199 773210 975
Keskiarvo 211 476193 664
    
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,213,9

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste on olennainen tunnusluku, joka mittaa yhtiön vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön taseesta on rahoitettu omalla pääomalla. Oma pääoma muodostaa yhtiölle puskurin mahdollisia tappioita vastaan, ja omavaraisuusaste kuvaa näiden puskureiden tasoa.

Omavaraisuusaste, %

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 31.12.202231.12.2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 145 916163 199
    
Taseen loppusumma 343 445386 660
Saadut ennakot -74-75
  343 371386 585
    
Omavaraisuusaste, % 42,542,2

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Velkaantumisaste on tärkeä tunnusluku arvioitaessa yhtiön taloudellista tilannetta. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.

Velkaantumisaste, %

=

Korolliset nettovelat x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä


1 000 euroa 31.12.202231.12.2021
Korolliset nettovelat 54 56249 570
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 145 916163 199
Velkaantumisaste, % 37,430,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-12/20221-12/2021
Suomi3 5222 707
Muu Eurooppa193 673168 841
Pohjois- ja Etelä-Amerikka294 367269 247
Muut maat1 7362 424
Yhteensä493 298443 219


NELJÄNNESVUOSIKEHITYS

  20222021
1 000 euroa10-127-94-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto133 072131 937118 019110 269115 58598 654113 647115 333
Vertailukelpoinen käyttökate4 9735 1241 8633 2988 9834 24015 27718 534
% liikevaihdosta3,73,91,63,07,84,313,416,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-971
Käyttökate4 0035 1241 8633 2988 9834 24015 27718 534
% liikevaihdosta3,03,91,63,07,84,313,416,1
         
Vertailukelpoinen liikevoitto-194202-2 903-1 2683 874-84210 31713 592
% liikevaihdosta-0,10,2-2,5-1,23,4-0,99,111,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-4 795
Liikevoitto-4 989202-2 903-1 2683 874-84210 31713 592
% liikevaihdosta-3,70,2-2,5-1,23,4-0,99,111,8
Nettorahoituskulut-2 639-78723-930-1 074-969-1 6133 266
Voitto ennen tuloveroja-7 628125-2 180-2 1982 800-1 8118 70416 858
% liikevaihdosta-5,70,1-1,8-2,02,4-1,87,714,6

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNTI NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20222021
1 000 euroa10-127-94-61-310-127-94-61-3
Amerikat81 71480 30864 22661 72668 85857 04867 40271 904
Eurooppa51 40151 70153 81948 53046 74741 63446 25143 432
Kohdista-mattomat kurssierot ja konserni-eliminoinnit-43-72-2612-20-28-6-2
Yhteensä133 072131 937118 019110 269115 58598 654113 647115 333LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.Johdon palkat

Suominen Oyj:n 24.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2022 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 18 585 osaketta. Osakkeet luovutettiin 16.5.2022 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 61 331 euroa.

Suominen Oyj:n hallitukselle maksettiin vuonna 2022 vuosipalkkioita ja kokouspalkkioita yhteensä 285 tuhatta euroa, josta osakkeina maksettujen palkkioiden arvo oli 61 tuhatta euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 60 739 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 463 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 116 755 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 829 tuhatta euroa.

Maksetut ja jaksotetut palkat luontoisetuineen toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle olivat katsauskaudella 3 788 tuhatta euroa, josta luovutettujen osakepalkkioiden osuus oli 1 292 tuhatta euroa. Pakolliset eläkemaksut ja -jaksotukset olivat 291 tuhatta euroa ja vapaaehtoiset eläkemaksut ja –jaksotukset 136 tuhatta euroa. Jäljellä olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien IFRS-standardien mukaiset kulujaksotukset ilman sosiaalikuluja olivat raportointikaudelta lähipiirin osalta 987 tuhatta euroa. Luvut sisältävät irtisanomiskorvaukset.


Hallituksen ja johdon osakkeenomistus
kpl osakkeita


Halllitus31.12.202231.12.2021
Jaakko Eskola, hallituksen puheenjohtaja19 89414 583
Andreas Ahlström, hallituksen varapuheenjohtaja23 83621 333
Björn Borgman21 94615 043
Nina Linander23 77820 516
Laura Raitio23 83621 333
Aaron Barsness 24.3.2022 lähtien2 503
Sari Pajari-Sederholm 24.3.2022 saakka10 554
Yhteensä115 793103 362
Yhteensä osakkeista ja äänistä0,20 %0,18 %
   
Johtoryhmä  
Petri Helsky, toimitusjohtaja 30.11.2022 saakka39 354
Klaus Korhonen, väliaikainen toimitusjohtaja, 30.11.2022 alkaen36 59219 352
Lynda Kelly57 07324 295
Markku Koivisto36 48218 641
Mimoun Saïm65 50234 447
Toni Tamminen19 0003 500
Yhteensä214 649139 589
Yhteensä osakkeista ja äänistä0,37 %0,24 %SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2022

 OsakkeenomistajaOsake-määrä kpl% osakkeista ja äänistä
1.Ahlstrom Capital B.V.13 953 35723,95 %
2.Oy Etra Invest Ab7 000 00012,02 %
3.Etola Group Oy5 850 00010,04 %
4.OP-Henkivakuutus Oy3 621 3976,22 %
5.Nordea Nordic Small Cap Fund3 435 1475,90 %
6.Nordea Henkivakuutus Suomi Oy2 882 3004,95 %
7.Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö2 878 2874,94 %
8.Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen1 912 0003,28 %
9.Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma1 689 7512,90 %
10.Oy H. Kuningas & Co. AB1 400 0002,40 %
11.Maijala Investment Oy1 176 2322,02 %
12.Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)997 7501,71 %
13.Laakkosen Arvopaperi Oy900 0001,54 %
14.Juhani Maijala794 0261,36 %
15.Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo689 4301,18 %
 15 suurinta yhteensä49 179 67784,41 %
 Muut7 057 14012,11 %
 Hallintarekisteröidyt osakkeet1 243 9102,14 %
 Omat osakkeet778 4921,34 %
 Yhteensä58 259 219100,00 %

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 31.12.2022 31.12.2021
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetKäyttö-oikeus-omaisuus-erätAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetKäyttö-oikeus-omaisuus-erät
Kirjanpitoarvo kauden alussa115 47813 17615 741104 66616 74817 784
Investoinnit ja lisäykset9 27543870517 609162719
Myynnit ja vähennykset-27-103
Poistot ja arvonalentumiset-14 393-3 869-4 983-13 061-3 801-3 230
Kurssierot ja muut muutokset5 835-364666 26468571
Kirjanpitoarvo kauden lopussa116 1959 70911 902115 47813 17615 741

Aineettomat hyödykkeet ilman liikearvoa.

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa  
Takaus- ja muut vastuut20222021
Takaukset omista sitoumuksista3 1023 495
Muut omat vastuut16 75524 713
Yhteensä19 85728 208
   
Muut vastuut  
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset2 641713
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu429458
Yhteensä3 0691 171
   

Vuokravastuut
  
Yhden vuoden kuluessa5142
1-5 vuoden kuluessa4743
Yli 5 vuoden kuluttua
Yhteensä 9885

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 31.12.202231.12.2021
1 000 euroaNimellisarvoKäypä arvoNimellisarvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit    
suojauslaskentaa ei sovelleta1 960-14

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset66 64866 64866 648
Johdannaissaamiset00
Korko- ja muut rahoitussaamiset334334334
Rahavarat49 50849 50849 508
Yhteensä 31.12.2022116 490421116 911116 911


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset65 49565 49565 495
Johdannaissaamiset222
Korko- ja muut rahoitussaamiset259259259
Rahavarat101 357101 357101 357
Yhteensä 31.12.20212167 111421167 534167 534

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2021.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa

1 000 euroa1-12/20221-12/2021
Korolliset velat yhteensä kauden alussa149 134100 293
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa86 8232 539
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-88 003-2 757
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset40 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan260309
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-15-67
Siirrot pitkäaikaisista lainoista2 77086 610
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan938105,355
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan8384
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa42 85586 823
   
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa13 16714 892
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan445418
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-12-47
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-2 770-2 653
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan385557
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa11 21513 167
   
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa   49 14482 862
Joukkovelkakirjalainojen nostot50 000
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan1511 178
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset-939
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-83 957
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa49 29549 144
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 103 365149 134

RAHOITUSVELAT

 31.12.202231.12.2021
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
        
Joukkovelkakirjalainat49 29539 42550 00049 14449 12550 000 
Vuokrasopimusvelat11 21511 21511 21513 16713 16713 167 
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat60 51050 64061 21562 31162 29263 167 
        
Lyhytaikaiset rahoitusvelat       
        
Joukkovelkakirjalainat84 06286 49685 000 
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat40 00040 00040 000 
Vuokrasopimusvelat2 8552 8552 8552 7612 7612 761 
Korkovelat734734734936936936 
Johdannaisvelat151515 
Muut lyhytaikaiset velat353353353379379379 
Ostovelat64 56564 56564 56545 66145 66145 661 
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat108 506108 506108 506133 814136 248134 752 
        
Yhteensä169 016159 146169 721196 125198 540197 919 

Rahoitusvelat on yllä olevassa taulukossa arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2021.


KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

1 000 euroa

Käypien arvojen hierarkia 2022

   
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvaratTaso 1Taso 2Taso 3
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä 2022421
    


Käypien arvojen hierarkia 2021   
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvaratTaso 1Taso 2Taso 3
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Valuuttajohdannaiset2
Yhteensä 20212421
    
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelatTaso 1Taso 2Taso 3
Valuuttajohdannaiset15
Yhteensä 202115

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2021.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Väliaikainen toimitusjohtaja Klaus Korhonen, puh. 050 325 5528
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2022 oli 493,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Tilinpäätöstiedote 2022_FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus