Suominen on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksensa

Suominen Oyj:n pörssitiedote 9.3.2023 klo 11.00

Suomisen vuoden 2022 vuosikertomus on julkaistu tänään.

Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen vuodelta 2022, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin sekä GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraportin.

Suominen julkaisee yhdessä vuosikertomuksen kanssa hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot XBRL block -merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Suomisen laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Vuosikertomus on julkaistu osoitteessa www.suominen.fi ja tämän se on tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja xHTML-tiedostona.

Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Jos haluat vastaanottaa painetun version vuosikertomuksesta, lähetä sähköpostiviesti sisältäen nimesi ja postiosoitteesi osoitteeseen communications@suominencorp.com.

SUOMINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, p. 050 540 9747

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2022 oli 493,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liitteet


01-743700Z1BNFYR9PRDF52-2022-12-31-fi.zip 02-Suominen Vuosikertomus 2022.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus