Sisäpiiritieto: Suominen käynnistää neuvottelut koskien suunnitelmaa tuotannon pysyvästä lopettamisesta Mozzaten tehtaalla Italiassa

Suominen Oyj:n sisäpiiritieto 10.1.2023 klo 9.30

Suominen aloittaa neuvottelut paikallisten ammattiliittojen kanssa koskien suunnitelmaa tuotannon lopettamisesta pysyvästi Mozzaten tehtaalla. Suunnitelman mukaan tuotanto tehtaalla loppuisi vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Neuvottelut käydään Italian lainsäädännön sekä sovellettavan kansallisen työehtosopimuksen mukaisesti ja ne pyritään saamaan päätökseen 90 päivän kuluessa. Mozzaten tehdas työllistää tällä hetkellä 92 henkilöä tuotanto- ja toimistotehtävissä.

"COVID-19:n aiheuttaman kysynnän kasvun normalisoitumisen jälkeen kilpailu on lisääntynyt merkittävästi kuitukankaista valmistettujen pyyhintätuotteiden markkinoilla Euroopassa, pääasiassa Turkista ja Kiinasta tulevan tuonnin johdosta. Tämä koskee erityisesti tavanomaisista kuituyhdistelmistä tehtyjä kuitukankaita. Samaan aikaan energiakustannukset Italiassa ovat nousseet ennätyskorkealle tasolle. Nämä kaksi tekijää yhdessä ovat luoneet valtavia haasteita Mozzaten tehtaan kilpailukyvylle”, sanoo Klaus Korhonen, väliaikainen toimitusjohtaja.

Kuitukankaista valmistettujen pyyhintätuotteiden markkina on nopeasti siirtymässä kohti vastuullisempia vaihtoehtoja. Suominen on strategiansa mukaisesti asettanut tavoitteekseen vastuullisten tuotteiden myynnin kasvattamisen sekä uusien ympäristöystävällisempien kuitukankaiden jatkuvan kehittämisen.

”Tavanomaisista kuituyhdistelmistä tehtyjen kuitukankaiden kysyntä Euroopassa on laskussa. Vastuullisten kuitukankaiden kilpailukykyinen valmistaminen vaatii tuotantoresursseja ja -prosesseja, jotka on optimoitu erityisesti näitä tuotteita varten. Linjamme Mozzaten tehtaalla eivät sovellu parhaalla mahdollisella tavalla vastuullisissa tuotteissa käytettäville kuiduille, ja tämä yhdistettynä korkeisiin tuotantokustannuksiin tarkoittaa, ettei tehdas ole kilpailukykyinen, eikä sen kilpailukyvyn odoteta olennaisesti paranevan tulevaisuudessa. Arvioimme jatkuvasti tehtaidemme suorituskykyä ja kannattavuutta, ja olemme valitettavasti tulleet nykyisessä tilanteessa siihen tulokseen, että meidän on harkittava Mozzaten tehtaan tuotannon sulkemista Euroopan liiketoimintamme kilpailukyvyn parantamiseksi”, Klaus Korhonen päättää.

Mahdollisen sulkemisen arvioidut taloudelliset vaikutukset ovat noin 9 milj. euroa kertaluonteisia rahavirtaan vaikuttavia kuluja vuosina 2023–24, koostuen pääasiassa irtisanomiskustannuksista, tuotantolinjojen purkamisesta ja vuokrattujen rakennusten palauttamisesta ennalleen. Ei-rahavirtavaikutteisten kulujen arvioidaan olevan kertaluonteisesti noin 3 milj. euroa, josta noin 4,5 milj. euroa kirjataan vuoden 2022 viimeiselle kvartaalille ja noin -1,5 milj. euroa vuosille 2023–24 tiettyjen varausten purkamista vastaavasti. Toteutuessaan suunnitelman odotetaan vuositasolla vaikuttavan positiivisesti käyttökatteeseen noin 3 milj. euroa.

SUOMINEN OYJ

Lisätietoja: Klaus Korhonen, väliaikainen toimitusjohtaja, Suominen Oyj
Haastattelupyynnöt: Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 540 9747

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2021 oli 443,2 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fiJakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu