Suominen tukee Suomen UNICEFia Ahlström Collective Impactin kautta

Ahlström Collective Imparct panostaa miljoona euroa lasten hyvinvointiin Suomen UNICEFin kautta. Varat kohdistetaan lasten koulutukseen maailmanlaajuisesti ja Ukrainan lasten tukemiseen. Ahlström Collective Impact (ACI) on ainutlaatuinen Ahlströmin verkostoon kuuluvien yritysten ja säätiöiden välinen yhteistyömalli. ACI on sijoittanut 770 000 euroa UNICEFin globaaliin koulutusohjelmaan vuonna 2022. Lisäksi Ahlström Collective Impactiin kuuluvat yritykset, henkilöstö, säätiöt ja osakkeenomistajat ovat keränneet lähes 300 000 euroa Ukrainan lasten hyväksi.

Laadukasta koulutusta, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kumppanuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi

Ahlström Collective Impactin kautta kymmenen julkista ja yksityistä yritystä, kolme säätiötä, osakkeenomistajat ja henkilöstö tukevat yhteistyössä Suomen UNICEFin kanssa tiettyjen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Tänä vuonna yhdessä kootut varat suunnataan UNICEFin globaaliin koulutusohjelmaan, joka tukee tavoitetta numero 4. UNICEFin globaali koulutusohjelma tarjoaa tukea miljoonille lapsille, jotta he saavat jatkossakin oppia, kasvaa ja kehittää elämässä menestymiseen tarvittavia taitoja. Aloite yhdistää Ahlströmin verkoston yritysten ja säätiöiden voimat yhteisen tavoitteen taakse, ja näin saavutettu vaikutus on suurempi kuin yksittäisillä jäsenillä yksinään olisi.

”Yritysvastuu on keskeinen osa Suomisen strategiaa. Tiedostamme vastuumme yhteiskuntaa kohtaan ja haluamme vaikuttaa myönteisesti niin paikallisella kuin maailmanlaajuisellakin tasolla. ACI:n kautta kuulumme yhteisöön, joka tukee UNICEFin tärkeää työtä”, sanoo Klaus Korhonen, SVP, HR & Legal.

”Koulutus on avainasemassa eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisessä ja yhteiskunnan vakauden vahvistamisessa. Tällä hetkellä lähes kaksi kolmasosaa 10-vuotiaista ei osaa lukea eikä kykene ymmärtämään yksinkertaista tekstiä. UNICEF tekee työtä jokaisen lapsen koulu-tuksen puolesta, jotta lapsilla olisi tulevaisuudessa menestymiseen tarvittavat taidot ja kyvyt. Tämä työ ei olisi mahdollista ilman vahvoja ja innovatiivisia tukijoita, sellaisia kuten Ahlström Collective Impact on”, sanoo Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

Ahlström Collective Impact -hankkeeseen kuuluvat Antti Ahlström Perilliset, Ahlström Capital*, Ahlström Invest, Ahlstrom-Munksjö, Destia, Detection Technology, Enics, Glaston, Suominen, Avain Yhtiöt, M&J Recycling, Eva Ahlströmin säätiö ja Walter Ahlströmin säätiö.

 

*Ahlström Capital on Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja