Suominen Oyj:n pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Suominen Oyj:n pörssitiedote 28.2.2022 klo 14.00

Suominen Oyj on luovuttanut yhteensä 237 584 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta 16 avainhenkilöille ansaintajaksolta 2019-2021 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu yhtiökokouksen 25.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

25.2.2022 tapahtuneen luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 797 077 omaa osaketta.

Suominen on tiedottanut osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä 30.1.2019 annetulla pörssitiedotteella.

Suominen Oyj

Lisätietoja: henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Klaus Korhonen, puh. 010 214 3070

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2021 oli 443,2 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 17.05.2022

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 24.03.2022

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset