Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.1.2022Suominen OyjPörssitiedote 5.1.2022
   
   
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.1.2022
   
Helsingin Pörssi  
   
Päivämäärä5.1.2022 
PörssikauppaOsto 
OsakelajiSUY1V 
Osakemäärä5,300osaketta
Keskihinta/ osake5.1655EUR
Kokonaishinta27,377.15EUR
   
   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.1.2022
tehtyjen kauppojen jälkeen: 981 784 kpl. 
   
   
Suominen Oyj:n puolesta  
   
Nordea Pankki Oyj  
   
   
Janne SarvikiviSami Huttunen 
   
Lisätietoja:  
Talousjohtaja Toni Tamminen, Suominen Oyj 
puh. 010 214 3051  
   
www.suominen.fi  Liite


01-Suominen 5.1 trades.xlsx

Viimeisimmät uutiset

Major shareholder announcements, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 28.06.2022

Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 17.05.2022

Suominen - omien osakkeiden luovutus