Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021: Q3 volyymit odotusten mukaisesti alhaiset, kysynnän palautuminen jo käynnissä

Suominen Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2021 klo 9.30

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021:

Q3 volyymit odotusten mukaisesti alhaiset, kysynnän palautuminen jo käynnissä

AVAINLUKUJA

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
 20212020202120202020
Liikevaihto, milj. euroa98,7115,4327,6347,8458,9
Vertailukelpoinen käyttökate4,218,138,147,460,9
Vertailukelpoinen käyttökate, %4,315,711,613,613,3
Käyttökate4,218,138,147,460,9
Liikevoitto, milj. euroa-0,812,923,131,039,5
Liikevoitto, %-0,911,27,08,98,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa-1,710,918,222,830,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa-8,920,18,239,157,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,160,350,140,680,99
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,030,190,320,400,52
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %11,813,816,7
Velkaantumisaste (gearing), %30,229,925,4

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä–syyskuu 2021 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 14,5 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 98,7 milj. euroa (115,4)
- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 4,2 milj. euroa (18,1)
- Liiketoiminnan rahavirta heikkeni -8,9 milj. euroon (20,1)

Tammisyyskuu 2021 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 5,8 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 327,6 milj. euroa (347,8)
- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 38,1 milj. euroa (47,4)
- Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli 8,2 milj. euroa (39,1)

Näkymät vuodelle 2021

Suominen toistaa näkymänsä vuodelle 2021, mutta markkinoiden ja Suomisen tuloksen volatiliteetin vuoksi antaa tarkempia tietoja näkymistä.

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla, ja on 47–53 milj. euroa. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Petri Helsky:

“Suomisen liikevaihto oli 98,7 milj. euroa (115,4) vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Myyntivolyymit laskivat odotetusti selvästi vertailukaudesta johtuen äkillisestä kysynnän hidastumisesta, josta kerroimme Suomisen edellisessä osavuosikatsauksessa.

Vertailukelpoinen käyttökatteemme (EBITDA) oli 4,2 milj. euroa (18,1). Tulokseen vaikuttivat erityisesti alhaisemmat myynti- ja tuotantovolyymit mutta myös korkeammat raaka-aineiden hinnat, jota korkeammat myyntihinnat onnistuivat kompensoimaan vain osittain. Kustannussäästötoimenpiteet paransivat tulosta jonkin verran.

Aikaisempi odotuksemme oli, että kysynnän lasku olisi luonteeltaan väliaikaista. Tilanne näyttäisi olevan juuri tämä ja kysynnän elpyminen alkoi jo kolmannen neljänneksen loppupuolella, joissain tapauksissa jopa oletettua aikaisemmin. Arvioimme, että Suomisen viimeisen neljänneksen volyymit tulevat olemaan hieman alemmat kuin 2021 toisella vuosineljänneksellä, mutta selvästi korkeammalla kuin ennen koronapandemiaa. Myös globaali markkinaodotus on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä jää korkeammalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa.

Investointiprojekti olemassa olevan tuotantolinjamme päivittämiseksi ja uudelleenkäynnistämiseksi Cressassa, Italiassa saatiin päätökseen neljänneksen aikana, hieman alkuperäistä aikataulua edellä. Tämä investointi vahvistaa kyvykkyyksiämme Euroopassa ja se on tehty kasvuun tähtäävän strategiamme mukaisesti. Kaksi muuta käynnissä olevaa investointiprojektia, yksi Italiassa ja toinen Yhdysvalloissa, etenevät suunnitelmien mukaisesti ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Olemme edenneet vahvasti kohti vastuullisuustavoitteitamme. Osana jatkuvaa työtämme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi siirrymme kokonaan fossiilivapaaseen sähköön Euroopan tehtaillamme. Tuotetarjoomassamme tavoitteemme on lanseerata vähintään 10 vastuullista tuotetta vuodessa. Vuonna 2021 olemme edellä tässä tavoitteessa, sillä olemme lanseeranneet jo 13 vastuullista tuotetta tänä vuonna. Lisäksi tutkimme myös aktiivisesti uusia vastuullisia kuituja voidaksemme palvella asiakkaidemme tarpeita entistäkin paremmin. Kolmannella neljänneksellä teimme tuotannon koeajoja esimerkiksi hampulla ja olemme saaneet tuotteista erinomaista palautetta asiakkailtamme.

Jo toisena peräkkäisenä vuonna saimme tunnustusta Rocklinelta, joka on yksi suurista asiakkaistamme. Rockline myönsi Suomiselle RRITE Supplier Award 2021 -palkinnon, joka annetaan toimittajalle, joka toiminnassaan ilmentää heidän arvojaan; uudistustuminen, kunnioitus, rehellisyys, tiimityö sekä erinomainen suorituskyky.

Taloudellinen tuloksemme oli pettymys kolmannella neljänneksellä, mutta olemme tyytyväisiä, että elpyminen on jo käynnissä. Keskitymme jatkossakin palvelemaan asiakkaitamme, ajamaan tehtaitamme turvallisesti ja tehokkasti ja parantamaan tulostamme sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että sen jälkeen.”

LIIKEVAIHTO

Heinä–syyskuu 2021

Suomisen liikevaihto laski heinä–syyskuussa 2021 vertailukaudesta 14,5 % ja oli 98,7 milj. euroa (115,4). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 0,7 milj. euroa.
   
Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 57,0 milj. euroa (71,9) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 41,6 milj. euroa (43,5).

Tammi–syyskuu 2021

Suomisen liikevaihto laski tammi–syyskuussa 2021 vertailukaudesta 5,8 % ja oli 327,6 milj. euroa (347,8). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -13,9 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 196,4 milj. euroa (222,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 131,3 milj. euroa (125,6).


KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä–syyskuu 2021

Käyttökate oli 4,2 milj. euroa (18,1). Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -0,2 milj. euroa.

Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ja oli -0,8 milj. euroa (12,9).

Voitto ennen tuloveroja oli -1,8 milj. euroa (11,1) ja raportointikauden voitto -1,7 milj. euroa (10,9). Kauden verot olivat 0,1 milj. euroa (-0,3). Vertailukauden tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti verotuksellisista tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset, kun todennäköisyys tappioiden käytettävyyteen kasvoi.

Tammi–syyskuu 2021

Käyttökate oli 38,1 milj. euroa (47,4). Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -1,9 milj. euroa.

Liikevoitto heikkeni ja oli 23,1 milj. euroa (31,0).

Voitto ennen tuloveroja oli 23,8 milj. euroa (25,4) ja raportointikauden voitto 18,2 milj. euroa (22,8).

Kauden tuloverot olivat -5,6 milj. euroa (-2,6). Vertailukauden tuoveroihin vaikuttivat positiivisesti edellisten vuosien verotuksellisista tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset, kun todennäköisyys tappioiden käytettävyyteen kasvoi. Vuoden 2020 tuloveroihin vaikuttivat lisäksi positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 -pandemian johdosta.


RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 48,2 milj. euroa (43,1). Velkaantumisaste oli 30,2 % (29,9 %) ja omavaraisuusaste 42,5 % (46,0 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa +0,7 milj. euroa (-5,5) eli +0,2 % (-1,6 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 1,2 milj. eurolla (2020: kasvatti rahoituskuluja 1,6 milj. eurolla).

Suominen myi maaliskuussa vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus Suomisen nettorahoituskuluihin. Tämä vaikutus koostuu sekä osakkeiden myyntivoitosta että lainasaamisista tehtyjen alaskirjausten peruutuksesta. Rahavirtavaikutus oli 11,6 milj. euroa, koostuen sekä osakkeiden kauppahinnasta että lainasaamisten ja kertyneiden korkojen maksusta.

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa -8,9 milj. euroa (20,1) ja tammi–syyskuussa 8,2 milj. euroa (39,1). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,14 euroa (0,68). Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikutti käyttöpääoman kasvu sekä heikompi tulos.

Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos oli -11,4 milj. euroa (+6,4). Nettokäyttöpääoman muutos oli tammi–syyskuussa -23,2 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).

Toukokuussa 2021 Suominen pidensi yhdellä vuodella heinäkuussa 2020 solmitun kolmivuotisen 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloaika. Voimassaoloaika piteni heinäkuuhun 2024 asti.

Suominen laski kesäkuussa 2021 liikkeeseen 50 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja se erääntyy 11.6.2027. Lainalle maksetaan kiinteää 1,50 %:n korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä 19 sijoittajaa. Joukkovelkakirjalaina on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Vuonna 2017 liikkeelle laskettu joukkovelkakirjalaina erääntyy lokakuussa 2022.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 14,0 milj. euroa (4,9) ja ne liittyivät pääasiassa meneillään olevaan kasvuinvestointeihin Italiassa ja Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 15,0 milj. euroa (16,4).

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Pandemia on lisännyt tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla. Vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen loppua kohti kysyntä alkoi hidastua etenkin Pohjois-Amerikassa, mutta kysyntä alkoi palautua kolmannen neljänneksen lopulla. Pitkällä aikavälillä sekä markkina että Suominen odottavat kysynnän pysyvän korkeammalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa.

Suomisen taloudellinen asema on pysynyt vahvana pandemian aikana.

COVID-19-pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu osiossa Lähiajan riskit ja epävarmuudet.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Edistyimme hyvin yritysvastuuohjelmassamme määritellyissä toimenpiteissä vuoden kolmannella neljänneksellä.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä toimipaikoillamme ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa (0 Q3/2020). Yhteensä syyskuun loppuun mennessä poissaoloon johtaneita tapaturmia on ollut 3 (1 Q1–Q3/2020).

Henkilöstötutkimuksemme, Suominen Vibe, on työkalumme jolla mittaamme ja kehitämme systemaattisesti henkilöstön sitoutumista. Tämänvuotinen tutkimus on meneillään.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019. Osana aktiivista työtämme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi siirrymme kaikilla Euroopan tehtaillamme fossiilittomaan sähköön.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on kasvattaa vastuullisten kuitukankaiden myyntiä 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja lanseerata yli kymmenen vastuullisten tuottetta vuodessa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana lanseerasimme neljä tuotetta. Vuoden 2021 aikana olemme lanseeranneet yhteensä 13 vastuullista tuotetta.

Pakollinen koulutusohjelma uudistetuista liiketapaperiaatteistamme on meneillään ja tavoite on, että kaikki Suomisen työntekijät ovat suorittaneet koulutuksen marraskuun loppuun mennessä.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2020 vuosikertomusta, joka julkaistiin 3.3.2021. Suomisen vuoden 2020 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2021 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2021 oli 15 570 116 osaketta eli 27,0 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 6,41 euroa, alin 4,37 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 5,57 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,41 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2021 oli 254,1 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 634 661 omaa osaketta 30.9.2021.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 34 872 osaketta. 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteistilillä olevat 4 049 osaketta siirtyivät yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 16 042 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti syyskuussa 2021 luovutettiin 9 352 osaketta ohjelman osallistujille.


Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 25.3.2021 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 31.5.2021.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2019–20212020–20222021–2023
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024
Osallistujat16 henkilöä17 henkilöä19 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä546 000756 500470 000


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 20192021

Suomisella oli myös sitouttava lisäosakejärjestelmä, joka oli suunnattu valikoiduille Suomisen avainhenkilöille. Sen tavoitteena oli yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen.

Lisäosakejärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi syyskuussa 2021 ja yhteensä 9 352 osaketta siirrettiin osallistujille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2020 ja hallituksen ehdotukset, jotka koskivat yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja lisäksi pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jaakko Eskola.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 25.3.2021 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 8.4.2021 osinkoja ja pääoman palautusta yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2020, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja Sari Pajari-Sederholm.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.


NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstom Capital B.V., Oy Etra Invest Ab ja Nordea Nordic Small Cap Fund ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:  

  • Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, Ahlstom Capital B.V:n edustajana;
  • Mikael Etola, toimistusjohtaja, Etola-yhtiöt, Oy Etra Invest Ab:n edustajana,
  • Jukka Perttula, hallituksen puheenjohtaja, Nordea Nordic Small Cap Fundin edustajana.

Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2021 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tällä hetkellä COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen toimintaympäristössä. Virukseen liittyvät merkittävimmät riskit ovat koskeneet Suomisen henkilöstön sekä asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta, mahdollista raaka-ainepulaa sekä mahdollisia asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme sulkemisia virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia, sekä kuljetukseen liittyviä ongelmia. Nämä riskit ovat edelleen olemassa ainakin niin kauan kunnes riittävä rokotekattavuus saavutetaan Suomisen toimintamaissa.

Olemme implementoineet laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Viimeaikainen kysynnän hidastuminen on luonnollisesti vaikuttanut myös joihinkin asiakkaisiimme. Toistaiseksi meillä ei ole ollut merkittäviä ongelmia asiakkaiden maksuissa ja siten emme näe, että luottoriskimme olisi merkittävästi kasvanut. Jatkamme asiakkaidemme taloudellisen tilanteen ja maksukäyttäytymisen seuraamista. COVID-19-pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappiohin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja luottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä sekä taloudellisissa olosuhteissa ja taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuoden 2020 vuosikertomuksesta sekä ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Globaali markkinanäkemys on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä jatkuu korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Toisen vuosineljänneksen loppua kohti kuitenkin erityisesti pohjoisamerikkalaiset asiakkaamme alkoivat kokea yllättävää kysynnän hidastumista, joka yhdistettynä poikkeukselliseen varastojen kasvattamiseen läpi koko hankintaketjun sai varastotasot epätasapainoon. Tämä vaikutti myös Suomisen tilauksiin, vaikka monessa tapauksessa hyödyimme siitä, että olemme asiakkaidemme ensisijainen toimittaja. Kysyntä alkoi palautua jo kolmannen neljänneksen lopussa, joissain tapauksissa jopa ennalta oletettua aikaisemmin.

Euroopassa toinen kysyntään vaikuttava tekijä on aikaisempi epävarmuus EU:n kertakäyttömuovidirektiivin (SUPD) lopullisesta muodosta, joka siirsi asiakkaidemme tuotekehitysprojekteja. Nyt kun direktiivin lopullinen sisältö on selvä, tilauksiimme on vaikuttanut se, että valmistajat ja vähittäiskauppa pyrkineet tyhjentämään olemassa olevia varastojansa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Suominen toistaa näkymänsä vuodelle 2021, mutta markkinoiden ja Suomisen tuloksen volatiliteetin vuoksi antaa tarkempia tiedoja näkymistä.

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla ja on 47–53 milj. euroa. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2020 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 28.10.2021 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2021-q3-results. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 25932019#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteensa 3.2.2022 noin klo 9.30.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2021

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2021 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE  

1 000 euroa30.9.202130.9.202031.12.2020
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet14 32017 61316 748
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet113 162106 082104 666
Käyttöoikeusomaisuuserät16 34414 30917 784
Lainasaamiset3 6503 978
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421777768
Muut pitkäaikaiset saamiset716973
Laskennalliset verosaamiset1 2992 6474 034
Pitkäaikaiset varat yhteensä161 112160 642163 548
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus50 71437 97735 431
Myyntisaamiset52 95953 67151 128
Lainasaamiset3 2563 476
Muut lyhytaikaiset saamiset5 6155 6935 675
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset2 8553 652247
Rahavarat103 18248 74257 877
Lyhytaikaiset varat yhteensä215 325152 991153 833
    
Varat yhteensä376 437313 633317 381
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69281 36181 361
Omat osakkeet-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot-72-7
Kurssierot-7 801-8 131-13 933
Kertyneet voittovarat55 25734 34441 962
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma159 682144 074145 882
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat14 00613 44413 320
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä662769774
Pitkäaikaiset varaukset1 8851 6651 797
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat13 70610 91414 892
Muut pitkäaikaiset velat41717
Joukkovelkakirjalainat132 85782 56382 862
Pitkäaikaiset velat yhteensä163 119109 372113 662
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset varaukset250
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 7232 8172 539
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat1 018787415
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat49 89456 58454 634
Lyhytaikaiset velat yhteensä53 63660 18857 838
    
Velat yhteensä216 755169 559171 499
    
Oma pääoma ja velat yhteensä376 437313 633317 381

TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/20217-9/20201-9/20211-9/20201-12/2020
Liikevaihto98 654115 435327 634347 808458 893
Hankinnan ja valmistuksen kulut-93 182-95 751-285 220-295 320-389 123
Bruttokate5 47219 68442 41452 48869 770
Liiketoiminnan muut tuotot6966942 4042 0312 584
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-6 034-6 450-19 562-20 740-27 946
Tutkimus- ja kehityskulut-678-807-1 872-2 131-2 767
Liiketoiminnan muut kulut-298-215-317-685-2 150
Liikevoitto-84212 90723 06730 96239 492
Nettorahoituskulut-969-1 761684-5 518-5 582
Voitto ennen tuloveroja-1 81111 14623 75125 44433 910
Tuloverot112-270-5 554-2 622-3 794
Raportointikauden voitto-1 69910 87718 19722 82230 116
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton-0,030,190,320,400,52
Laimennettu-0,030,190,310,400,52

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/20217-9/20201-9/20211-9/20201-12/2020
      
Raportointikauden voitto-1 69910 87718 19722 82230 116
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot1 968-5 9766 691-9 252-15 504
Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät-327-327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-255447-559479929
Yhteensä1 713-5 5296 132-9 100-14 902
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutos-8
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-10
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot3
Yhteensä-15
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä1 713-5 5296 132-9 100-14 917
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä145 34724 32913 72215 199

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202111 86024 68181 361-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus9044
Osingonjako ja varojen jako-5 759
Oma pääoma 30.9.202111 86024 68175 692


1 000 euroaKurssierotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021-13 933-741 962145 882
Raportointikauden voitto18 19718 197
Muut laajan tuloksen erät6 1326 132
Laaja tulos yhteensä6 13218 19724 329
Osakeperusteiset maksut900900
Omien osakkeiden luovutus-4490
Osingonjako ja varojen jako-5 759-11 519
Oma pääoma 30.9.2021-7 801-755 257159 682


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202011 86024 68181 269-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako
Oma pääoma 30.9.202011 86024 68181 361-44


1 000 euroaKurssierotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202070726413 715132 452
Raportointikauden voitto22 82222 822
Muut laajan tuloksen erät-8 838-262-9 100
Laaja tulos yhteensä-8 838-26236 53713 722
Osakeperusteiset maksut684684
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako-2 876-2 876
Oma pääoma 30.9.2020-8 131234 344144 074


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202011 86024 68181 269-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.202011 86024 68181 361-44


1 000 euroaKurssi-erotArvon-muutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202070726413 715132 452
Raportointikauden voitto30 11630 116
Muut laajan tuloksen erät-14 640-270-7-14 917
Laaja tulos yhteensä-14 640-27030 10915 199
Osakeperusteiset maksut1 0151 015
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako-2 876-2 876
Oma pääoma 31.12.2020-13 933-741 962145 882

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-9/20211-9/20201-12/2020
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto18 19722 82230 116
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä20 91925 67234 626
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta39 11648 49464 742
Nettokäyttöpääoman muutos-23 203-2 251-1 023
Rahoituserät-2 272-3 224-4 289
Tuloverot-5 449-3 882-2 438
Liiketoiminnan rahavirta8 19239 13756 991
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-13 609-6 474-10 885
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit412
Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä2 123
Investointien rahavirta-11 482-6 474-10 873
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot50 000
Joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskukulut-939
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot15 00015 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-1 998-31 316-31 968
Lainasaamisten takaisinmaksu9 301
Osingonjako ja pääoman palautus-11 520-2 876-2 876
Rahoituksen rahavirta44 845-19 192-19 845
    
Rahavarojen muutos41 55513 47126 274
    
Rahavarat raportointikauden alussa57 87737 74137 741
Valuuttakurssimuutosten vaikutus3 750-2 470-6 138
Rahavarojen muutos41 55513 47126 274
Rahavarat raportointikauden lopussa103 18248 74257 877

TUNNUSLUVUT

 7-9/
2021
7-9/
2020
1-9/
2021
1-9/
2020
1-12/
2020
Liikevaihdon muutos, % *-14,511,7-5,89,711,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %5,517,112,915,115,2
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %4,315,711,613,613,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-0,911,27,08,98,6
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,0-1,50,2-1,6-1,2
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-1,89,77,27,37,4
Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, %-1,79,45,66,66,6
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa3 3432 41114 0164 86710 406
Poistot, 1 000 euroa5 0825 20014 98416 41621 432
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %16,715,721,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %11,813,816,7
Omavaraisuusaste, %42,546,046,0
Velkaantumisaste (gearing), %30,229,925,4
Henkilöstö keskimäärin709687689
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,030,190,320,400,52
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,030,190,310,400,52
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,160,350,140,680,99
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,772,502,53
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 624 55857 568 34157 568 341
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa4,414,955,08
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa4,372,002,00
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa6,415,365,36
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa5,573,664,29
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa254,1285,0292,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä15 570 1166 483 44112 937 753
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä27,011,322,5

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

   30.9.202130.9.202031.12.2020
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  148 70695 91499 892
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  2 7232 8172 539
Korolliset saamiset ja rahavarat  -103 182-55 648-65 331
Korolliset nettovelat  48 24743 08437 101

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 

        

1 000 euroa 30.9.202130.9.202031.12.2020
Raportointikauden voitto 18 19722 82230 116
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 601 00857 543 63157 549 842
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 58 019 32457 727 01357 796 591
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton 0,320,400,52
Laimennettu 0,310,400,52

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.9.202130.9.202031.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 8 19239 13756 991
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 624 55857 568 34157 568 341
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,140,680,99

                
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.9.202130.9.202031.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 159 682144 074145 882
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 624 55857 568 34157 568 341
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,772,502,53

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.9.202130.9.202031.12.2020
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 624 55857 568 34157 568 341
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa4,414,955,08
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 254,1285,0292,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.9.202130.9.202031.12.2020
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 15 570 1166 483 44112 937 753
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 601 00857 543 63157 549 842
Osakkeiden vaihto, % 27,011,322,5

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2021 ja 2020 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 30.9.202130.9.202031.12.2020
Liikevoitto 23 06730 96239 492
+ Poistot ja arvonalentumiset14 98416 41621 432
Käyttökate 38 05147 37860 924

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.9.202130.9.202031.12.2020
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 122283306
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin13 8944 58310 100
Bruttoinvestoinnit 14 0164 86710 406

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suomisen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.9.202130.9.202031.12.2020
Korolliset velat 149 28696 295100 293
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 1432 4372 138
Korolliset saamiset -6 905-7 454
Rahavarat-103 182-48 742-57 877 
Korolliset nettovelat 48 24743 08437 101
     
Korolliset velat 149 28696 295100 293
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 1432 4372 138
Korollisten velkojen nimellisarvo 151 42998 731102 431

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 30.9.202130.9.202031.12.2020
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 25 49121 62730 116
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.12.2019 144 074136 871132 452
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2020 / 31.12.2019 / 31.3.2020 145 882132 452135 868
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2021 / 31.3.2020 / 30.6.2020 152 227135 868138 551
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2021/ 30.6.2020 / 30.9.2020 159 386138 551144 074
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2021 / 30.9.2020 / 31.12.2020 159 682144 074145 882
Keskiarvo 152 250137 563139 365
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,715,721,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Oma pääoma yhteensä + korolliset velat


1 000 euroa 30.9.202130.9.202031.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 159 682144 074145 882
Korolliset velat 149 28696 295100 293
Sijoitettu pääoma 308 968240 368246 175

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 30.9.202130.9.202031.12.2020
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 31 59632 36739 492
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 476942925
Yhteensä 32 07333 31040 416
     
Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.12.2019 240 368246 660241 615
Sijoitettu pääoma 31.12.2020 / 31.12.2019 / 31.3.2020 246 175241 615240 761
Sijoitettu pääoma 31.3.2021 / 31.3.2020 / 30.6.2020 252 608240 761238 195
Sijoitettu pääoma 30.6.2021/ 30.6.2020 / 30.9.2020 308 615238 195240 368
Sijoitettu pääoma 30.9.2021 / 30.9.2020 / 31.12.2020 308 968240 368246 175
Keskiarvo 271 347241 520241 423
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,813,816,7

Rahoitustuottoihin ei sisällytetä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen varojen käyvän arvon muutosta.

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma yhteensä x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 30.9.202130.9.202031.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 159 682144 074145 882
     
Taseen loppusumma 376 437313 633317 381
Saadut ennakot -430-248-23
  376 008313 385317 358
     
Omavaraisuusaste, % 42,546,046,0

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100 
  Oma pääoma yhteensä  


1 000 euroa 30.9.202130.9.202031.12.2020
Korolliset nettovelat 48 24743 08437 101
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 159 682144 074145 882
Velkaantumisaste, % 30,229,925,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-9/20211-9/20201-12/2020
Suomi2 0872 4733 180
Muu Eurooppa124 512115 215156 060
Pohjois- ja Etelä-Amerikka199 523227 180295 975
Muut maat1 5122 9413 678
Yhteensä327 634347 808458 893

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

        
  2021 2020
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Amerikat57 04867 40271 90466 82971 94777 16273 170
Eurooppa41 63446 25143 43244 27643 54245 04737 054
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-28-6-2-19-54-38-21
Yhteensä98 654113 647115 333111 086115 435122 170110 203

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20212020
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto98 654113 647115 333111 086115 435122 170110 203
Vertailukelponen käyttökate4 24015 27718 53413 54618 10717 98911 282
% liikevaihdosta4,313,416,112,215,714,710,2
Käyttökate4 24015 27718 53413 54618 10717 98911 282
% liikevaihdosta4,313,416,112,215,714,710,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto-84210 31713 5928 53012 90712 3915 664
% liikevaihdosta-0,99,111,87,711,210,15,1
Nettorahoituskulut-969-1 6133 266-64-1 761-1 813-1 945
Voitto ennen tuloveroja-1 8118 70416 8588 46611 14610 5793 719
% liikevaihdosta-1,87,714,67,69,78,73,4

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 25.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2021 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 16 042 osaketta. Osakkeet luovutettiin 31.5.2021 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 90 445 euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 12 002 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 128 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 14 742 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 146 tuhatta euroa.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän 2019 ehtojen mukaisesti syyskuussa luovutettiin vastikkeetta 9 352 osaketta ansaintajakson 2020–2021 osallistujille. Luovutetuista osakkeista 4 676 osaketta luovutettiin toimitutusjohtaja Petri Helskylle ja 4 676 toiselle johtoryhmän jäsenelle.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 30.9.202130.9.202031.12.2020
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa104 66616 748121 58420 020121 58420 020
Investoinnit ja lisäykset13 8941224 58328310 100306
Myynnit ja vähennykset00
Poistot ja arvonalentumiset-9 969-2 615-11 077-2 675-14 354-3 549
Kurssierot ja muut muutokset4 57165-9 008-15-12 664-29
Kirjanpitoarvo kauden lopussa113 16214 320106 08217 613104 66616 748

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

    
 30.9.202130.9.202031.12.2020
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa17 78414 31914 319
Lisäykset5992 8527 410
Myynnit ja vähennykset-59-9-80
Poistot ja arvonalentumiset-2 399-2 664-3 530
Kurssierot ja muut muutokset419-190-335
Kirjanpitoarvo kauden lopussa16 34414 30917 784

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-9/20211-9/20201-12/2020
Korolliset velat yhteensä kauden alussa100 293109 163109 163
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa2 53916 98616 986
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-1 998-31 316-31 968
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset15 00015 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan226201276
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-41-291-625
Siirrot pitkäaikaisista lainoista1 9362 3093 001
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan61-72-130
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa2 7232 8172 539
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa14 89210 46410 464
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan3802 9297 744
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-29-3
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-1 936-2 309-3 001
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan399-169-312
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa13 70610 91414 892
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa   82 86281 71481 714
Joukkovelkakirjalainojen nostot50 000
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan9338501 148
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset-939
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa132 85782 56482 862
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 149 28696 294100 293

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa30.9.202130.9.202031.12.2020
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut101135104
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset1 8834 8726 586
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu25134
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista3 9678 0834 317
Muut omat vastuut26 91128 05533 452
Yhteensä30 87836 13737 769

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 30.9.202130.9.202031.12.2020
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
suojauslaskentaa ei sovelleta1 917-433 965-122 99160

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset52 95952 95952 959
Johdannaissaamiset555
Korko- ja muut rahoitussaamiset284284284
Rahavarat103 182103 182103 182
Yhteensä 30.9.20215156 426421156 851156 851


  
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347421768768
Lainasaamiset3 4763 9787 4547 454
Myyntisaamiset51 12851 12851 128
Johdannaissaamiset616161
Korko- ja muut rahoitussaamiset378378378
Rahavarat57 87757 87757 877
Yhteensä 31.12.20203 885113 360421117 666117 666

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.


RAHOITUSVELAT

 30.9.202131.12.2020
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat     
       
Joukkovelkakirjalainat132 857136 738135 00082 86287 66185 000
Vuokrasopimusvelat13 70613 70613 70614 89214 89214 892
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat146 562150 444148 70697 754102 55399 892
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat     
       
Vuokrasopimusvelat2 7232 7232 7232 5392 5392 539
Korkovelat2 3532 3532 353522522522
Johdannaisvelat474747111
Muut lyhytaikaiset velat679679679552552552
Ostovelat36 15836 15836 15842 02442 02442 024
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat41 96141 96141 96145 63945 63945 639
       
Yhteensä188 523192 405190 667143 393148 191145 531

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 euroaTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Valuuttatermiinit, saamiset5
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä5421
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, velat-47
Yhteensä-47

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2021_FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset