Suominen on julkaissut vuoden 2020 vuosikertomuksensa

Suominen Oyj:n pörssitiedote 3.3.2021 klo 13.00

Suomisen vuoden 2020 vuosikertomus on julkaistu tänään osoitteessa www.suominen.fi.

Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen vuodelta 2020, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin sekä GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraportin.

Virallisen tilinpäätöksen ohella tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Suomisen laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Vuosikertomus on myös tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja XHTML-tiedostona.

Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

SUOMINEN OYJ

Lisätietoja:

Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, p. 050 540 9747


Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

 

Liitteet


01-743700Z1BNFYR9PRDF52-2020-12-31_fin.zip 02-Suominen – Vuosikertomus 2020 FI.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus