Tietoa Suomisen 19.3.2020 pidettävästä yhtiökokouksesta liittyen koronavirukseen

Suominen Oyj:n pörssitiedote 16.3.2020 klo 9.45 


Suominen pitää yhtiökokouksen Helsingissä suunnitellusti. Johtuen siitä, että koronavirukseen sairastumisen riski on kasvanut kaikkialla Euroopassa sekä ympäri maailmaa, yhtiö on päättänyt ottaa käyttöön tiettyjä varautumistoimenpiteitä.

Tämän vuoden yhtiökokouksessa Suominen toteuttaa tiettyjä muutoksia kokousjärjestelyissä vähentääkseen viruksen leviämisen riskiä. Rekisteröinti alkaa klo 9.45, eikä klo 9.00 kuten yhtiökokouskutsussa ilmoitettiin. Olemme päättäneet pitää yhtiökokouksen mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Kokouksessa ei ole ruoka- eikä kahvitarjoilua. Lisäksi hallituksen varapuheenjohtaja Risto Anttosen sekä toimitusjohtaja Petri Helskyn puheet on molemmat rajoitettu kahteen minuuttiin. Pidempi versio toimitusjohtajan puheesta julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi kokouksen jälkeen. Osakkeenomistajien kysymysten tulee siksi keskittyä esityslistalla oleviin asioihin. Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään yleisluontoisemmat kysymykset yhtiöstä kirjallisesti osoitteeseen communications@suominencorp.com.


Hallituksen puheenjohtaja, Ruotsin kansalainen Jan Johansson sekä uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetut Ruotsin kansalaiset Björn Borgman ja Nina Linander eivät osallistu yhtiökokoukseen. Matkustusrajoituksista johtuen yhtiön johtoryhmän jäsenistä vain osa osallistuu yhtiökokoukseen.

Muistutamme mahdollisuudesta osallistua Suomisen yhtiökokoukseen henkilökohtaisen läsnäolon sijaan valtakirjalla. Monet suurimmista osakkeenomistajista sekä monet institutionaaliset sijoittajat ovat jo ilmoittaneet, että eivät osallistu kokoukseen henkilökohtaisesti.

Toivomme osakkeenomistajien ymmärtävän yllä kuvatut muutokset, jotka johtuvat koronaviruksen aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta.

Suominen seuraa koronaviruksen kehittymistä jatkuvasti ja tarpeen vaatiessa päivittää yllä mainittuja varotoimenpiteitä ennen yhtiökokousta. Pyydämme kaikkia niitä, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, seuraamaan yhtiön verkkosivuja www.suominen.fi mahdollisten lisätoimien varalta.

Suominen Oyj
Petri Helsky, toimitusjohtaja

Lisätietoa:
Klaus Korhonen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 214 3070

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viimeisimmät uutiset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 9.03.2023

Suominen on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksensa

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.03.2023

Janne Silonsaari nimitetty Suomisen talousjohtajaksi

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 27.02.2023

Suominen Oyj:n pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus