Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Vahva tuloskehitys jatkui

Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   27.10.2020 klo 9.30

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020:
Vahva tuloskehitys jatkui

AVAINLUKUJA

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
 20202019202020192019
Liikevaihto, milj. euroa115,4103,4347,8317,0411,4
Käyttökate *18,17,847,426,233,7
Käyttökate, %15,77,613,68,38,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa12,91,131,06,78,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, %11,21,18,92,12,0
Liikevoitto, milj. euroa12,91,131,06,78,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa10,9-0,122,81,40,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa20,117,439,124,229,9
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,350,300,680,420,52
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,190,000,400,020,00
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %13,83,03,7
Velkaantumisaste (gearing), %29,952,150,7

*2019 käyttökate oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä–syyskuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 12 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 115,4 milj. euroa (103,4)
- Liikevoitto kasvoi huomattavasti ja oli 12,9 milj. euroa (1,1)
- Liiketoiminnan rahavirta parani 20,1 milj. euroon (17,4)

Tammi–syyskuu 2020 lyhyesti:


- Liikevaihto kasvoi 10 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 347,8 milj. euroa (317,0)
- Liikevoitto parani huomattavasti ja oli 31,0 milj. euroa (6,7)
- Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 39,1 milj. euroa (24,2)

Näkymät vuodelle 2020 muuttumattomat

Suominen toistaa 17.6.2020 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuodesta 2019. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.Toimitusjohtaja Petri Helsky:

”Suominen saavutti jälleen ennätyksellisen korkean neljännesvuosittaisen liikevoiton kolmannella neljänneksellä. Liikevoittomme kasvoi 12,9 milj. euroon (1,1), johtuen korkeammista tuotanto- ja myyntimääristä. Myös katteemme paranivat suotuisista raaka-ainekustannuksista ja parantuneesta tehokkuudesta johtuen. Kehitys oli positiivista kaikilla tehtaillamme ja saimme edelleen myös säästöjä muuttuvien kustannusten optimointiin tähtäävän ohjelmamme ansiosta.

Liikevaihtomme kasvoi 12 % ja oli 115,4 milj. euroa (103,4). Myyntimäärät kasvoivat, mutta myyntihinnat laskivat alhaisemmista raaka-ainekustannuksista johtuen. Pyyhintätuotteiden kysyntä pysyi korkeana COVID-19 pandemian vaikutuksesta johtuen. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -5,6 milj. euroa.

Toimintaympäristöä leimasi edelleen COVID-19 pandemia. Tärkein painopisteemme on edelleen henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Varmistimme myös taloudellista asemaamme ja likviditeettiämme uusimalla heinäkuussa syndikoidun luottolimiittijärjestelymme.

Pandemia kasvatti myyntivolyymejä kaikilla markkinoillamme. Odotamme korkeamman kysynnän jatkuvan ainakin vuoden viimeisellä neljänneksellä ja alkuvuonna 2021. Arvioimme kuitenkin, että kuten yleensä, lomakausi vaikuttaa negatiivisesti joulukuun myyntiimme. Pidemmällä aikavälillä pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

Elokuussa ilmoitimme kasvattavamme vesineulausteknologialla valmistettavien tuotteiden kapasiteettiamme Euroopassa päivittämällä ja käynnistämällä uudelleen yhden nykyisistä tuotantolinjoistamme Cressassa, Italiassa. Tämä investointi vahvistaa asemaamme Euroopassa ja on linjassa kasvustrategiamme kanssa.

Syyskuussa julkaisimme uudet vastuullisuustavoitteemme ja -mittarimme. Vastuullisuusagendassamme on neljä teemaa, ihmiset ja turvallisuus, vastuulliset kuitukankaat, ympäristövaikutukset minimiin sekä yrityskansalaisuus. Nyt meillä on kunnianhimoiset tavoitteet niille kaikille.

Vuosineljänneksen aikana lanseerasimme kaksi uutta vastuullista tuotetta: BIOLACE® Pure ja BIOLACE® Combo. Molemmat näistä BIOLACE® tuotteista on tehty uusiutuvista raaka-aineista. Ne ovat lisäksi biohajoavia ja kompostoituvia. BIOLACE® Pure on suunniteltu käytettäväksi pyyhintätuotteissa ja BIOLACE® Combo imukykyisissä hygieniatuotteissa. Edelläkävijyytemme kuitukankaiden innovaatioissa sai tunnustusta myös yhdeltä suurelta asiakkaaltamme, Rocklinelta, joka myönsi meille innovaatiopalkinnon (Supplier Innovation Award 2020) uusien vastuullisten tuotteiden kehitystyön ansiosta.  

Tuloskehityksemme ja taloudellinen asemamme jatkuivat vahvana kolmannella neljänneksellä. Jatkamme edelleenkin työntekijöidemme terveyden turvaamista, asiakkaidemme palvelua ja tukemista, tehokasta tuotantoamme ja strategiamme toteuttamista.”


LIIKEVAIHTO

Heinä–syyskuu 2020

Suomisen liikevaihto parani heinä-syyskuussa vertailukaudesta 12 % ja oli 115,4 milj. euroa (103,4). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -5,6 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 71,9 milj. euroa (66,2) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 43,5 milj. euroa (37,2).

Tammi–syyskuu 2020

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2020 vertailukaudesta 10 % ja oli 347,8 milj. euroa (317,0). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -4,4 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 222,3 milj. euroa (199,5) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 125,6 milj. euroa (117,5).


LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä–syyskuu 2020

Liikevoitto parani huomattavasti vertailukaudesta ja oli 12,9 milj. euroa (1,1). Valuuttakurssien vaikutus liikevoittoon oli – 0,2 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 11,1 milj. euroa (0,0) ja raportointikauden voitto 10,9 milj. euroa (-0,1).  Kauden veroihin, -0,3 milj. euroa (-0,1), vaikutti positiivisesti verotuksellisista tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset, kun todennäköisyys tappioiden käytettävyyteen kasvoi. 

Tammi–syyskuu 2020

Liikevoitto kasvoi huomattavasti ja oli 31,0 milj. euroa (6,7). Valuuttakurssien vaikutus liikevoittoon oli -1,5 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 25,4 milj. euroa (2,7) ja raportointikauden voitto 22,8 milj. euroa (1,4).

Kauden veroihin, -2,6 milj. euroa (-1,2), vaikutti positiivisesti edellisten vuosien verotuksellisista tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset, kun todennäköisyys tappioiden käytettävyyteen on kasvanut. Tuloveroihin vaikuttivat lisäksi positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 pandemian johdosta.


RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 43,1 milj. euroa (71,3). Velkaantumisaste oli 29,9 % (52,1 %) ja omavaraisuusaste 46,0 % (42,4 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa -5,5 milj. euroa (-4,1) eli -1,6 % (-1,3 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 1,6 milj. eurolla (2019: pienensi rahoituskuluja 0,5 milj. eurolla). Nettorahoituskulut sisältävät lainasaamisista odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella
kirjatun luottotappiovarauksen, -0,6 milj. euroa, sekä varojen käyvän arvon muutoksen, +0,3 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 20,1 milj. euroa (17,4) ja tammi-syyskuussa 39,1 milj. euroa (24,2). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,68 euroa (0,42). Liiketoiminnan rahavirran paranemiseen vaikutti etenkin parantunut tulos.  

Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos oli 6,4 milj. euroa positiivinen (+10,4).

Nettokäyttöpääoman muutos oli tammi-syyskuussa -2,3 milj. euroa negatiivinen, kun taas edellisvuoden vastaavalla jaksolla se oli 0,6 milj. euroa positiivinen.

Suominen ilmoitti 13.7.2020 sopineensa uudesta kolmivuotisesta 100 milj. euron syndikoidusta luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa kaksi kertaa aina vuosi kerrallaan. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordean kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing). Lainan marginaali kasvaa tai pienenee riippuen siitä, kuinka hyvin Suominen saavuttaa kaksi vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta:

  • Vastuullisten tuotteiden myynnin kasvu
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Uusi lainajärjestely korvasi aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Nordea ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta.
 
INVESTOINNIT


Suominen ilmoitti elokuussa kasvattavansa vesineulausteknologialla tehtävien tuotteiden kapasiteettiaan Euroopassa päivittämällä ja käynnistämällä uudelleen yhden nykyisistä tuotantolinjoistaan Cressassa, Italiassa. Tämä investointi vahvistaa Suomisen asemaa Euroopassa ja on linjassa yhtiön kasvustrategian kanssa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 8 milj. euroa, ja se saadaan päätökseen vuoden 2021 jälkipuoliskolla.


Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 4,9 milj. euroa (8,6) ja ne liittyivät pääasiassa meneillään olevaan kasvuinvestointiin Italiassa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 16,4 milj. euroa (19,5).

COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Suomisen henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat tärkeimmät prioriteettimme. Suominen on varmistanut henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden monenlaisilla toimenpiteillä ja COVID-19 tilannetta seurataan tarkasti. Ennakoivan lähestymistapamme ansiosta olemme toistaiseksi pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti.

Kuitukankaiden valmistajana Suominen on oleellinen osa hankintaketjua, joka valmistaa desinfiointi- ja siivoustuotteita, kasvosuojia ja suojavaatteita kaikkien saataville ympäri maailmaa. Viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotannon välttämättömäksi toiminnaksi pandemian torjumiseksi alueilla, joilla muuta liiketoimintaa on suljettu.

Pandemia on kasvattanut tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla ja korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan ainakin vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä alkuvuonna 2021. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

Sekä Suomisen taloudellinen asema että rahavirta ovat pysyneet vahvoina pandemian aikana.

COVID-19 pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu osiossa Lähiajan riskit ja epävarmuudet.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Julkaisimme konkreettiset vastuullisuustavoitteemme ja –mittarimme syyskuussa 2020.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden kolmannella neljänneksellä ei ollut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa (Lost time accidents, LTA), (Q3/2019: 2), tammi-syyskuussa 2020 toimipaikoillamme tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapaturma (Q1-Q3/2019: 4). Henkilöstön sitoutuneisuuteen panostaminen on toinen henkilöstöön liittyvä tavoitteemme. Globaali henkilöstökyselymme käynnistettiin lokakuun alussa, ja tuloksia käytetään konkreettisten toimintasuunnitelmien laatimiseen, jotta työntekijöidemme sitoutuneisuutta ja suoritusta voidaan kehittää järjestelmällisesti tulevaisuudessa.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019. Olemme nyt määrittäneet toimintasuunnitelmat ja aikataulut näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastuullisiin kuitukankaisiin liittyen tavoitteemme on kasvattaa niiden myyntiä 50 % vuoteen 2025 mennessä ja lanseerata vuosittain yli 10 vastuullista tuotetta. Vuosineljänneksen aikana lanseerasimme kaksi uutta vastuullista tuotetta: BIOLACE® Pure ja BIOLACE® Combo. Molemmat näistä BIOLACE® tuotteista on tehty uusiutuvista raaka-aineista. Ne ovat lisäksi biohajoavia ja kompostoituvia. BIOLACE® Pure on suunniteltu käytettäväksi pyyhintätuotteissa ja BIOLACE® Combo imukykyisissä hygieniatuotteissa.

Yrityskansalaisuus -osa-alueella olemme uudistaneet eettisen ohjeemme syksyn aikana ja julkaisemme sen myöhemmin tänä vuonna. Uusi, pakollinen eettisen ohjeen koulutusohjelmamme kaikille työntekijöille lanseerataan vuonna 2021.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2020 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2020 oli 6 483 441 osaketta eli 11,3 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 5,36 euroa, alin 2,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 3,66 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,95 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2020 oli 285,0 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 690 878 omaa osaketta 30.9.2020.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 29 121 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti syyskuussa luovutettiin 9 352 osaketta ohjelman osallistujille.


Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 28.5.2020.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Aikaisempia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2019, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Suomisen hallitus hyväksyi 11.12.2017 konsernin johdolle ja avainhenkilöille osakeperusteisen kannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuvat palkkiojärjestelmät. Osakepalkkiojärjestelmässä on tällä hetkellä kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot

Jakso2018-20192019-20212020-2022
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) ja EBIT %Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2021Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023
OsallistujatNoin 20 henkilöäNoin 20 henkilöäNoin 20 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä502 000729 000893 000

Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi syyskuussa ja 9 352 osaketta luovutettiin osallistujille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 250 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Andreas Ahlström, Sari Pajari ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Björn Borgman ja Nina Linander.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 19.3.2020 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3.4.2020 Suominen maksoi osinkoja 2,9 milj. euroa vuodelta 2019, joka vastaa 0,05 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi uudelleen Sari Pajari. Uudeksi jäseneksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Björn Borgman.


Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.


NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa AC Invest Two B.V., Oy Etra Invest Ab ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:  

  • Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, AC Invest Two B.V:n edustajana;
  • Erik Malmberg, Investment Advisory Professional, Triton Advisers AB, Oy Etra Invest Ab:n edustajana;
  • Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jan Johansson toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2020 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tällä hetkellä COVID-19 pandemia aiheuttaa epävarmuutta. Virukseen liittyvät merkittävimmät riskit ovat koskeneet Suomisen henkilöstön sekä asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta, mahdollista raaka-ainepulaa sekä mahdollisia asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme sulkemisia virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia, sekä kuljetukseen liittyviä ongelmia. Nämä riskit jatkuvat myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, sillä valitettavasti koronavirustilanne näyttää pahenevan monissa maissa.

Olemme implementoineet laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Myös valtaosalla asiakkaistamme tuotteiden kysyntä on kasvanut, ja tästä johtuen asiakkaisiimme liittyvät luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet. COVID-19 pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappioihin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja luottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä sekä taloudellisissa olosuhteissa ja taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta sekä ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Kuitukankaiden kysyntä on kasvanut COVID-19 pandemiasta johtuen. Lyhyellä aikavälillä korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Suominen toistaa 17.6.2020 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuodesta 2019. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Suominen on laatinut vuodelta 2019 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja
palkkioselvityksen suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 27.10.2020 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2020-q3-results. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 817 10310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 30794525#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2020 4.2.2021 noin klo 9.30.   


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2020

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2020 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2019.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2020, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE 

    
1 000 euroa30.9.202030.9.201931.12.2019
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet17 61320 78020 020
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet106 082126 352121 584
Käyttöoikeusomaisuuserät14 30915 38414 319
Lainasaamiset3 6503 3483 650
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777777777
Muut pitkäaikaiset saamiset694370
Laskennalliset verosaamiset2 6472 0972 091
Pitkäaikaiset varat yhteensä160 642184 277178 007
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus37 97741 56139 257
Myyntisaamiset53 67152 90546 728
Lainasaamiset3 2564 0173 845
Muut lyhytaikaiset saamiset5 6934 7473 820
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset3 652996701
Rahavarat48 74234 71737 741
Lyhytaikaiset varat yhteensä152 991138 943132 093
    
Varat yhteensä313 633323 220310 100
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto81 36181 26981 269
Omat osakkeet-44-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot2264264
Kurssierot-8 1313 944707
Kertyneet voittovarat34 34414 89713 715
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma144 074136 871132 452
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat13 44412 92812 786
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä769769788
Varaukset1 6651 5951 608
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat10 91411 37110 464
Muut pitkäaikaiset velat171717
Joukkovelkakirjalainat82 56381 42881 714
Pitkäaikaiset velat yhteensä109 372108 107107 375
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 8172 9902 986
Muut lyhytaikaiset korolliset velat014 00014 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat7873625
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat56 58460 89053 282
Lyhytaikaiset velat yhteensä60 18878 24270 273
    
Velat yhteensä169 559186 349177 648
    
Oma pääoma ja velat yhteensä313 633323 220310 100

TULOSLASKELMA

  Oikaistu OikaistuOikaistu
1 000 euroa7-9/20207-9/20191-9/20201-9/20191-12/2019
Liikevaihto115 435103 363347 808316 953411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut-95 751-95 071-295 320-288 560-374 501
Bruttokate19 6848 29252 48828 39336 911
Liiketoiminnan muut tuotot6946942 0312 2972 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-6 450-6 888-20 740-20 750-27 268
Tutkimus- ja kehityskulut-807-860-2 131-2 582-3 376
Liiketoiminnan muut kulut-215-130-685-633-1 041
Liikevoitto 12 9071 10830 9626 7248 129
Nettorahoituskulut-1 761-1 080-5 518-4 072-5 998
Voitto ennen tuloveroja11 1462825 4442 6522 132
Tuloverot-270-108-2 622-1 232-1 907
Raportointikauden voitto 10 877-8022 8221 420225
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton0,190,000,400,020,00
Laimennettu0,190,000,400,020,00

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/20207-9/20191-9/20201-9/20191-12/2019
      
Raportointikauden voitto10 877-8022 8221 420225
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot-5 9764 116-9 2525 1301 570
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät-327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot447-455479-517-193
Yhteensä-5 5293 661-9 1004 6141 377
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät75
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-21
Yhteensä54
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-5 5293 661-9 1004 6141 431
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä5 3473 58113 7226 0341 656

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202011 86024 68181 269-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako
Oma pääoma 30.9.202011 86024 68181 361-44


1 000 euroaKurssierotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202070726413 715132 452
Raportointikauden voitto22 82222 822
Muut laajan tuloksen erät-8 838-262-9 100
Laaja tulos yhteensä-8 838-26236 53713 722
Osakeperusteiset maksut684684
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako-2 876-2 876
Oma pääoma 30.9.2020-8 131234 344144 074


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201911 86024 68181 185-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 30.9.201911 86024 68181 269-44


1 000 euroaKurssierotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019-66926413 237130 513
Raportointikauden tulos1 4201 420
Muut laajan tuloksen erät4 6144 614
Laaja tulos yhteensä4 6141 4206 034
Osakeperusteiset maksut240240
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 30.9.20193 94426414 897136 871


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201911 86024 68181 185-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 31.12.201911 86024 68181 269-44


1 000 euroaKurssi-erotArvon-muutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019-66926413 237130 513
Raportointikauden voitto225225
Muut laajan tuloksen erät1 377 541 431
Laaja tulos yhteensä1 3772791 656
Osakeperusteiset maksut198198
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 31.12.201970726413 715132 452

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-9/20201-9/20191-12/2019
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto22 8221 420225
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä25 67225 86134 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta48 49427 28134 810
Nettokäyttöpääoman muutos-2 2516111 631
Rahoituserät-3 224-2 613-5 222
Tuloverot-3 882-1 120-1 324
Liiketoiminnan rahavirta39 13724 16029 895
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-6 474-9 410-10 520
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit073
Investointien rahavirta-6 474-9 410-10 447
    
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot15 00024 00038 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-31 316-32 876-47 572
Osingonjako-2 876
Rahoituksen rahavirta-19 192-8 876-9 572
    
Rahavarojen muutos13 4715 8749 875
    
Rahavarat raportointikauden alussa37 74127 75727 757
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-2 4701 086109
Rahavarojen muutos13 4715 8749 875
Rahavarat raportointikauden lopussa48 74234 71737 741

TUNNUSLUVUT

    OikaistuOikaistu
 7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Liikevaihdon muutos, % *11,7-1,39,7-1,4-4,6
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %17,18,015,19,09,0
Käyttökate,  osuus liikevaihdosta, %15,77,613,68,38,2
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %11,21,18,92,12,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %11,21,18,92,12,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,5-1,0-1,6-1,3-1,5
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %9,70,07,30,80,5
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %9,4-0,16,60,40,1
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa2 4112 2774 8678 56611 198
Poistot, 1 000 euroa5 2006 72616 41619 50725 539
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %15,7-0,40,2
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %13,83,03,7
Omavaraisuusaste, %46,042,442,7
Velkaantumisaste (gearing), %29,952,150,7
Henkilöstö keskimäärin687689685
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton0,190,000,400,020,00
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu0,190,000,400,200,00
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,350,300,680,420,52
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,502,382,30
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 568 34157 529 86857 529 868
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa4,952,442,31
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,002,042,04
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa5,362,702,70
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa3,662,412,38
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa285,0140,4132,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä6 483 4412 992 4114 655 863
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä11,35,28,1

*   Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

   30.9.202030.9.201931.12.2019
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  95 91496 37195 464
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  2 81716 99016 986
Korolliset saamiset ja rahavarat  -55 648-42 083-45 236
Korolliset nettovelat  43 08471 27967 213

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2018 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

                     

1 000 euroa 30.9.202030.9.201931.12.2019
Raportointikauden voitto 22 8221 420225
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 543 63157 511 27357 515 960
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 727 01357 576 96357 601 340
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton 0,400,020,00
Laimennettu 0,400,020,00

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  30.9.202030.9.201931.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 39 13724 16029 894
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 568 34157 529 86857 529 868
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,680,420,52

                                           
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  30.9.202030.9.201931.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 144 074136 871132 452
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 568 34157 529 86857 529 868
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,502,382,30

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.9.202030.9.201931.12.2019
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 568 34157 529 86857 529 868
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa4,952,442,31
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 285,0140,4132,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.9.202030.9.201931.12.2019
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 6 483 4412 992 4114 655 863
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 543 63157 511 27357 515 960
Osakkeiden vaihto, % 11,35,28,1

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


1 000 euroa 30.9.202030.9.201931.12.2019
Liikevoitto 30 9626 7248 129
+ Poistot ja arvonalentumiset16 41619 50725 539
Käyttökate 47 37826 23133 668

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.9.202030.9.201931.12.2019
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 2832 0032 224
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin4 5836 5638 974
Bruttoinvestoinnit 4 8678 56611 198

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suomisen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.9.202030.9.201931.12.2019
Korolliset velat 96 295109 789109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 4373 5723 286
Korolliset saamiset -6 905-7 365-7 495
Rahavarat-48 742-34 717-37 741
Korolliset nettovelat 43 08471 27967 213
     
Korolliset velat 96 295109 789109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 4373 5723 286
Korollisten velkojen nimellisarvo 98 731113 361112 450

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 30.9.202030.9.201931.12.2019
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 21 627-595225
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2019 / 30.9.2018 / 31.12.2018 136 871130 981130 513
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2019 / 31.12.2018 / 31.3.2019 132 452130 513133 776
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2020 / 31.3.2019 / 30.6.2019 135 868133 776133 178
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2020 / 30.6.2019 / 30.9.2019 138 551133 178136 871
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.12.2019 144 074136 871132 452
Keskiarvo 137 563133 064133 358
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,7-0,40,2

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Oma pääoma yhteensä + korolliset velat


1 000 euroa 30.9.202030.9.201931.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 144 074136 871132 452
Korolliset velat 96 295109 789109 163
Sijoitettu pääoma 240 368246 660241 615

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 30.9.202030.9.201931.12.2019
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 32 3676 3638 129
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 942884981
Yhteensä 33 3107 2479 110
     
Sijoitettu pääoma 30.9.2019 / 30.9.2018 / 31.12.2018 246 660227 186231 977
Sijoitettu pääoma 31.12.2019 / 31.12.2018 / 31.3.2019 241 615247 263250 259
Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019 / 30.6.2019 240 761250 259249 752
Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019 / 30.9.2019 238 195249 752246 660
Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.12.2019 240 368246 660241 615
Keskiarvo 241 520244 224244 053
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,83,03,7

Rahoitustuottoihin ei sisällytetä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen varojen käyvän arvon muutosta.

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma yhteensä  x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 30.9.202030.9.201931.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 144 074136 871132 452
     
Taseen loppusumma 313 633323 220310 100
Saadut ennakot -248-113-58
  313 385323 107310 042
     
Omavaraisuusaste, % 46,042,442,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100 
  Oma pääoma yhteensä 


1 000 euroa 30.9.202030.9.201931.12.2019
Korolliset nettovelat 43 08471 27967 213
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 144 074136 871132 452
Velkaantumisaste, % 29,952,150,7


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-9/20201-9/20191-12/2019
Suomi2 4731 9772 527
Muu Eurooppa115 215113 322145 055
Pohjois- ja Etelä-Amerikka227 180198 355259 560
Muut maat2 9413 2994 270
Yhteensä347 808316 953411 412

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20202019
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Amerikat71 94777 16273 17062 18066 16165 01168 326
Eurooppa43 54245 04737 05432 29437 23338 79841 466
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-54-38-21-15-3014-25
Yhteensä115 435122 170110 20394 459103 363103 824109 766

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

  20202019
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto115 435122 170110 20394 459103 363103 824109 766
Käyttökate18 10717 98911 2827 4377 8349 0899 309
% liikevaihdosta15,714,710,27,97,68,88,5
Vertailukelpoinen liikevoitto12 90712 3915 6641 4051 1082 6552 961
% liikevaihdosta11,210,15,11,51,12,62,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto12 90712 3915 6641 4051 1082 6552 961
% liikevaihdosta11,210,15,11,51,12,62,7
Nettorahoituskulut-1 761-1 813-1 945-1 926-1 080-1 695-1 297
Voitto ennen tuloveroja11 14610 5793 719-521289601 665
% liikevaihdosta9,78,73,4-0,60,00,91,5

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 19.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2020 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 29 121 osaketta. Osakkeet luovutettiin 28.5.2020 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 92 400 euroa eli noin 3,17 euroa osakkeelta.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti syyskuussa luovutettiin vastikkeetta 9 352 osaketta ansaintajakson 2019-2020 osallistujille. Luovutetuista osakkeista 4 676 osaketta luovutettiin toimitutusjohtaja Petri Helskylle ja 4 676 toiselle johtoryhmän jäsenelle.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 30.9.202030.9.201931.12.2019
1 000 euroaAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa121 58420 020129 39121 231129 39121 231
IFRS 16 -standardin käyttöönotto-149-149
Investoinnit ja lisäykset4 5832836 5632 0038 9742 224
Myynnit ja vähennykset0-10-1
Poistot ja arvonalentumiset-11 077-2 675-14 281-2 477-18 608-3 448
Kurssierot ja muut muutokset-9 008-154 829231 97712
Kirjanpitoarvo kauden lopussa106 08217 613126 35220 780121 58420 020

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 30.9.202030.9.201931.12.2019
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa14 31916 94616 946
Lisäykset2 852868946
Myynnit ja vähennykset-9-112-215
Poistot ja arvonalentumiset-2 664-2 749-3 483
Kurssierot ja muut muutokset-190432125
Kirjanpitoarvo kauden lopussa14 30915 38414 319

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-9/20201-9/20191-12/2019
Korolliset velat yhteensä kauden alussa109 163101 463101 463
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa16 98620 76520 765
IFRS 16 -standardin soveltaminen2 6642 664
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-31 316-32 876-47 572
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset15 00024 00038 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan201189218
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-291-94-99
Siirrot pitkäaikaisista lainoista2 3092 2312 942
Joukkovelkakirjalainan jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan4343
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-726825
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa2 81716 99016 986
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa10 4648484
IFRS 16 -standardin soveltaminen12 62212 622
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan2 929680733
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan0-19-121
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-2 309-2 231-2 942
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-16923688
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa10 91411 37110 464
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa  81 71480 61580 615
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan8508131 099
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa82 56381 42881 714
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 96 294109 789109 163

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa30.9.202030.9.201931.12.2019
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut135233179
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset4 872774
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu33
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista8 08310 6839 906
Muut omat vastuut28 0552 3712 203
Yhteensä36 13713 05412 108

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 30.9.202030.9.201931.12.2019
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
  suojauslaskentaa ei sovelleta3 965-122 783-19

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset3 2563 6506 9056 905
Myyntisaamiset53 67153 67153 671
Johdannaissaamiset666
Korko- ja muut rahoitussaamiset940940940
Rahavarat48 74248 74248 742
Yhteensä 30.9.20203 609107 003429111 042111 042


1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset3 8453 6507 4957 495
Myyntisaamiset46 72846 72846 728
Korko- ja muut rahoitussaamiset313313313
Rahavarat37 74137 74137 741
Yhteensä 31.12.20194 19388 43242993 05493 054

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

Suominen seuraa jatkuvasti asiakkaiden myyntisaamissaldoja ja ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli saamiset ovat erääntyneet. COVID-19 epidemia on kasvattanut eräiden asiakkaiden luottoriskiä johtuen markkinasta, jolla ne toimivat. Suurella osalla asiakkaista tuotteiden kysyntä on kuitenkin lisääntynyt eivätkä näiden asiakkaiden luottoriski tai myyntisaamisista odotettavissa olevat luottotappiot ole olennaisesti kasvaneet.

RAHOITUSVELAT

 30.9.202031.12.2019
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat82 56386 48885 00081 71486 06385 000
Vuokrasopimusvelat10 91410 91410 91410 46410 46410 464
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat93 47797 40295 91492 17796 52695 464
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat14 00014 00014 000
Vuokrasopimusvelat2 8172 8172 8172 9862 9862 986
Korkovelat2 1512 1512 151551551551
Johdannaisvelat181818
Muut lyhytaikaiset velat736736736440440440
Ostovelat42 49942 49942 49944 49544 49544 495
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat48 22248 22248 22262 47362 47362 473
       
Yhteensä141 699145 624144 136154 650158 999157 936

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 euroaTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Valuuttatermiinit, saamiset6
Lainasaamiset3 256
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777
Yhteensä64 033
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, velat-18
Yhteensä-18

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Suominen on uudelleenluokitellut eräitä hankinnan ja valmistuksen kuluja myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kuluiksi.

TULOSLASKELMA   
 JulkaistuOikaisuOikaistu
1 000 euroa1-9/20191-9/20191-9/2019
Liikevaihto316 953316 953
Hankinnan ja valmistuksen kulut-290 5972 037-288 560
Bruttokate26 3562 03728 393
Liiketoiminnan muut tuotot2 2972 297
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-18 713-2 037-20 750
Tutkimus ja kehitys-2 582-2 582
Liiketoiminnan muut kulut-633-633
Liikevoitto 6 7246 724
Nettorahoituskulut-4 072-4 072
Voitto ennen tuloveroja2 6522 652
Tuloverot-1 232-1 232
Raportointikauden voitto / tappio1 4201 420


 JulkaistuOikaisuOikaistu
1 000 euroa1-12/20191-12/20191-12/2019
Liikevaihto411 412411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut-377 2552 754-374 501
Bruttokate34 1572 75436 911
Liiketoiminnan muut tuotot2 9032 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-24 513-2 754-27 267
Tutkimus ja kehitys-3 376-3 376
Liiketoiminnan muut kulut-1 041-1 041
Liikevoitto 8 1298 129
Nettorahoituskulut-5 998-5 998
Voitto ennen tuloveroja2 1322 132
Tuloverot-1 907-1 907
Raportointikauden voitto / tappio225225


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2020.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus