Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta


Suominen Oyj pörssitiedote 29.12.2020 klo 13.00

Suominen Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan konsernin sisäisen fuusion myötä AC Invest Two B.V. on sulautunut emoyhtiöönsä Ahlstrom Capital B.V.:een. Näin ollen Ahlstrom Capital B.V. on 28.12.2020 alkaen Suominen Oyj:n suora osakkeenomistaja.

Liputusvelvollisen osuus:

 % osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 23,95 % 23,95 %58 259 219
Edellisessä liputusilmoituksessa 
ilmoitettu osuus (jos liputettu
23,95 % 23,95 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/-lajiOsakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
 Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010862 13 953 357 23,95 %
YHTEENSÄ 13 953 357 23,95 %

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahotusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Ahlström Capital Oy   
Ahlstrom Capital B.V.23,95 % 23,95 %

Konsernin sisäisen fuusion myötä AC Invest Two B.V. on sulautunut emoyhtiöönsä Ahlstrom Capital B.V.:een, ja Ahlstrom Capital B.V. on Suominen Oyj:n suora osakkeenomistaja. Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n täysin omistama (100 %) tytäryhtiö.

SUOMINEN OYJ


Lisätietoja: Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, puh. 050 540 9747Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen