Suominen Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksamista varten

Suominen Oyj  Pörssitiedote  6.3.2018 klo 15.00

Suominen Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksamista varten

Suominen Oyj:n hallitus on 6.3.2018 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suominen Oyj:n sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 sekä osakepalkkiojärjestelmän 2015 (ansaintajakso 2015-2017) palkkioiden maksamista varten. Järjestelmien piirissä on 14 henkilöä. 

Osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaan ja palkkiosta aiheutuviin veroihin ja veroluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahan maksettavan osan vähentämisen jälkeen järjestelmiin osallistuneille henkilöille luovutetaan suunnatun maksuttoman osakeannin kautta arviolta yhteensä 89 568 Suominen Oyj:n omaa osaketta.

Lisätietoja osakepalkkiojärjestelmien ehdoista on saatavana 4.12.2014 julkaistusta pörssitiedotteesta sekä Suomisen verkkosivuilla julkaistusta palkka- ja palkkioselvityksestä 2017.

Päätös osakkeiden luovuttamisesta suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Suominen Oyj:n yhtiökokouksen 16.3.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakkeet siirretään osallistujien arvo-osuustileille arviolta 12.3.2018. Suominen Oyj:n omien osakkeiden määrä on 6.3.2018 yhteensä 876 280 osaketta ja osakkeiden siirtämisen jälkeen 786 712.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus