Suominen Oyj:n strategia vuosille 2017-2021 tähtää liikevaihdon merkittävään kasvuun ja kannattavuuden paranemiseen uudelle tasolle

Helsinki, 2017-04-26 11:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Lehdistötiedote  26.4.2017 klo 12.55

Suominen Oyj:n strategia vuosille 2017-2021 tähtää liikevaihdon merkittävään kasvuun ja kannattavuuden paranemiseen uudelle tasolle

Suominen Oyj on määritellyt strategiansa vuosille 2017–2021. Uuden strategian keskiössä on kannattava kasvu, johon Suominen tähtää ensisijaisesti jatkamalla korkean lisäarvon tuotteiden osuuden kasvattamista tuoteportfoliossaan. Tätä työtä tukevat Suomisen viime vuosina kehittämät vahvat kilpailuedut, esimerkiksi aiempaa laajempi teknologinen osaaminen. Lisäksi Suominen tutkii strategiakauden kuluessa mahdollisuuksiaan laajentaa liiketoimintaansa uusille maantieteellisille alueille, ensisijaisesti Aasiaan.

Suomisen uusittu strategia pohjautuu kolmeen tavoitteitamme ilmentävään kulmakiveen:

1. Paras bisneksessä
Olemme alan parhaita muuttamaan loppukäyttäjien tarpeet kaupalliseksi menestykseksi, joka hyödyttää sekä asiakkaitamme että meitä itseämme. Voitamme ymmärtämällä asiakkaan asiakkaiden tarpeet. Meillä on kysyntälähtöinen toimitusketju ja alan vetävimmät tuotebrändit. Tavoittelemme uusia kasvumahdollisuuksia.

2. Luomme kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan
Kehitämme ja valmistamme ainutlaatuisia kuitukankaita, joita muut yritykset eivät pysty luomaan. Kilpailuetuihimme kuuluvat esimerkiksi tehokas tuotekehitysprosessi sekä kuitukankaiden älykkäät ominaisuudet ja räätälöitävyys. Tarjoamme markkinoiden vastuullisimmat kuitukankaat. Meidän tuotteemme ovat todistetusti parempia kuin kilpailijoiden tuotteet.

3. Muutoksentekijöiden yhteisö
Olemme maailmanlaajuinen yhteisö osaavia ihmisiä, jotka haluavat muuttaa asioita. Johtamisemme perustuu luottamukseen, ja jaamme tietoa avoimesti ja aktiivisesti. Teemme työtä muuttaaksemme asioita parempaan suuntaan.

”Jatkossa poimimme viime vuosien määrätietoisen työn hedelmiä. Panostuksemme tuotekehitykseen, markkinointiin ja asiakasrajapintaan sekä yhtiön historian suurimmat investoinnit tuotantoteknologioihin kolmella mantereella ovat luoneet Suomiselle kestävää kilpailuetua ja siten hyvät lähtökohdat menestymiselle. Myös tuoreiden, riippumattomien ennusteiden mukaan markkinanäkymät ovat edelleen positiiviset: Kuitukankaiden kysyntä markkinoilla jatkaa kasvuaan, erityisesti niillä tuotealueilla, joiden osuuden kasvattamiseen Suominen keskittyy”, toimitusjohtaja Nina Kopola kertoo.

Liiketoiminnan laajentamista Aasiaan tutkitaan

Suominen on uudistanut myös visionsa. Uuden vision mukaan Suominen muuttaa ihmisten käsityksen kuitukankaista. ”Kuitukankaat saattavat näyttää keskenään samanlaisilta, jopa hieman arkisilta tuotteilta, mutta todellisuudessa jokainen tehtaaltamme lähtevä kangasneliömetri on ladattu valikoiduilla, loppukäyttäjän tarpeiden mukaan räätälöidyillä ominaisuuksilla. Aiomme muuttaa ihmisten käsityksiä siitä, millainen rooli kuitukankailla yhteiskunnassamme on, ja myös yllättää asiakkaamme tuomalla tulevaisuudessa täysin uudenlaisia ominaisuuksia kuitukankaisiin”, Kopola jatkaa.

Strategiakauden kuluessa Suominen aikoo selvittää myös mahdollisuuksiaan laajentaa liiketoimintaansa uusille maantieteellisille alueilla, ensisijaisesti Aasiaan. Aasian ja Tyynenmeren alue on maailman suurin kuitukangasmarkkina ja sen kasvunäkymät ovat lupaavat. Tällä hetkellä Suominen toimii Aasiassa myyntiedustajien voimin.

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka päivitetty

Strategian uudistamisen yhteydessä Suomisen hallitus on päivittänyt myös yhtiölle asetetut keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka mittaavat yhtiön kannattavuutta, kasvua ja taloudellista asemaa. Kaudella 2017–2021 Suominen tähtää:

- 15 % tuottoon sijoitetulle pääomalle (kauden keskiarvo)
- liikevaihdon 6 % vuotuiseen kasvuun (kauden keskiarvo)
- pääsääntöisesti 40–80 % välille asettuvaan velkaantumisasteeseen.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuositasolla.

Strategian toteutuessa suunnitelmien mukaisesti Suomisen liikevaihto kasvaa vuoteen 2021 mennessä yli 600 milj. euroon. Myös yhtiön kannattavuus nousee uudelle tasolle, yli 10 %:iin liikevaihdosta.

Suomisen hallitus on myös päivittänyt yhtiön osinkopolitiikan. Päivitetyn politiikan mukaan yhtiö jakaa vähintään 30 % tilikauden tuloksestaan vuotuisena osinkona. Aiemmin politiikkana oli jakaa noin 30 % tilikauden tuloksesta osinkona.  Kun yhtiön hallitus arvioi ehdotustaan osingonmaksusta, se ottaa huomioon myös Suomisen tulevaisuuden investointitarpeet sekä yhtiön taloudellisen aseman vakauden.

Pääomamarkkinapäivä 10.5.2017 Helsingissä

Suominen järjestää analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille suunnatun pääomamarkkinapäivän 10.5.2017 Helsingissä. Pääomamarkkinapäivässä Suomisen johto esittelee vuosien 2017–2021 strategiaa ja sen vaikutuksia yksityiskohtaisemmin. Yhtiö ei julkaise tilaisuudessa merkittävää uutta tietoa. Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen 2.5.2017 mennessä osoitteella eeva.oinonen@suominencorp.com.

Lisätietoja strategiasta: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300
Lisätietoja pääomamarkkinapäivästä: Anu Heinonen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 723 6279


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

 

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen