Suominen Oyj julkistaa vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset sekä vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen ehtoihin tehtävien muutosten voimaantulopäivän

Helsinki, 2017-09-27 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj, Pörssitiedote 27.9.2017 klo 15

Suominen Oyj julkistaa vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset sekä vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen ehtoihin tehtävien muutosten voimaantulopäivän

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA EIKÄ LEVITTÄÄ YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA.

Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut englanninkieliset termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty 6.9.2017 päivätyssä englanninkielisessä ”Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum” -muistiossa (”Muistio”).

Takaisinostotarjous koskien Suominen Oyj:n ulkona olevia Joukkovelkakirjoja

Suominen Oyj (“Suominen” tai “Liikkeeseenlaskija”) ja Nordea Bank Ab (publ) (“Tarjoaja”) tiedottavat tänään lopulliset tulokset kaikille joukkovelkakirjojen haltijoille (“Joukkovelkakirjanhaltijat”) tehdyn takaisinostotarjouksen osalta, jossa Suomisen liikkeeseen laskemien vuonna 2019 erääntyvien 75 000 000 euron 4,375% kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000108576) (”Joukkovelkakirjat”) haltijat kutsuttiin myymään Joukkovelkakirjansa käteistä vastaan Tarjoajalle (“Takaisinostotarjous”).

Takaisinostotarjouksen päättymisajankohtana 18.9.2017 klo 16:30 Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjousilmoituksia vastaanotettiin nimellisarvoltaan yhteensä 59 270 000 euron edestä. Täten Tarjoaja tiedottaa uusien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun onnistuneen ja hyväksyy ostettavaksi kaikki Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjotut Joukkovelkakirjat.

Tarjoaja maksaa käteisvastikkeen Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjotuista Joukkovelkakirjoista, joka on suuruudeltaan 107,2 prosenttia kunkin Joukkovelkakirjan nimellisarvosta (”Takaisinostohinta”). Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Joukkovelkakirjoille tullaan maksamaan kertyneet ja maksamattomat korot. Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 2.10.2017.  Kaikki Tarjoajan Takaisinostotarjouksen puitteissa ostamat Joukkovelkakirjat mitätöidään eikä niitä tulla laskemaan uudelleen liikkeelle tai myymään Liikkeeseenlaskijan toimesta.

Voimaantulopäivä ja Early Consent Fee –palkkion maksu

Lisäksi Suominen  tiedottaa, että Ehdotuksen mukaiset ehtomuutokset Joukkovelkakirjojen ehtoihin astuvat voimaan ja Early Consent Fee –palkkio tullaan maksamaan.

Suominen tulee maksamaan Early Consent Fee –palkkion, joka on 0,25 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, Joukkovelkakirjanhaltijoille, jotka ovat toimittaneet pätevän äänestyslomakkeen Ehdotuksen puolesta ennen Early Consent Fee Deadline –päättymisajankohtaa 18.9.2017 klo 16:30 Muistion ehtojen mukaisesti. Early Consent Fee –palkkio tullaan maksamaan viimeistään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa tämän tiedotteen päivämäärästä.

Joukkovelkakirjanhaltijat, jotka ovat Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjonneet Joukkovelkakirjojaan ostettavaksi, saavat hyvityksen yksinomaan Takaisinostohinnan kautta (joka sisältää Early Consent Fee –palkkion) ja eivät siten ole oikeutettuja erilliseen Early Consent Fee –palkkioon.

Takaisinostotarjous ja suostumusten hakumenettely Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamiseksi on tehty Muistiossa kuvattujen ehtojen mukaisesti ja ehdollisena siinä kuvatuille tarjous- ja jakelurajoituksille.

Tarjoaja, Takaisinostotarjouksen Järjestäjäpankki ja Solisitaatioagentti:
Nordea Bank AB (publ): Tel: +45 6161 2996 / Email: Nordealiabilitymanagement@nordea.com       

Takaisinostotarjouksen Asiamies ja Tabulaatioagentti
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Issuer Services
Aleksis Kiven katu 3-5
VC 215
FI-00020 Nordea
Finland
Email: is.operations.fi@nordea.com 


SUOMINEN OYJ
Toimitusjohtaja, Nina Kopola

Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.


Vastuuvapauslauseke

Tätä pörssitiedotetta tulee lukea Suostumusten Hakumenettelyn ja Takaisinostotarjouksen yhteydessä yhdessä englanninkielisen Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum -muistion (”Muistio”) kanssa. Mikäli olette epävarma tämän pörssitiedotteen sisällöstä, Muistion sisältämästä tiedosta tai toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan olemaan yhteydessä omaan taloudelliseen tai oikeudelliseen neuvonantajaanne, mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin, kuten omaan arvonpaperinvälittäjäänne, pankkineuvojaanne, asianajajaanne, kirjanpitäjäänne tai muuhun riippumattomaan taloudelliseen, vero- tai oikeudelliseen neuvonantajaan.

Tämän pörssitiedotteen ja Muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Suominen Oyj ja Nordea Bank AB (publ) edellyttävät, että tämän pörssitiedotteen ja/tai Muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tämä pörssitiedote tai Muistio ei ole tarjous tai suositus arvopapereiden myymiseksi eikä tarjous tai suositus arvopapereiden ostamiseksi sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämä pörssitiedote tai Muistio eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi tai hankkimiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjoja tai uusia joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

Tämä pörssitiedote ja Muistio eivät ole tarjouksia uusien joukkovelkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä pörssitiedote ja Muistio on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille Muistio voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Uusien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku ja siihen liittyvät tiedot ovat kaikissa tapauksissa osoitettu henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän pörssitiedotteeseen ja Muistioon liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän pörssitiedotteen tai Muistion perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

 

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain