Oy Etra Invest Ab:n omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 10% liputusrajan

Helsinki, Suomi, 2017-06-02 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   2.6.2017 klo 16.30

Oy Etra Invest Ab:n omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 10% liputusrajan

Suominen Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Etra Invest Ab:n omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 10 % liputusrajan.

1. Kohdeyhtiö:  Suominen Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Suominen Oyj:n hybridilainan lainaosuuksien ja kertyneiden korkojen vaihto osakkeiksi (vaihtoilmoitus Suominen Oyj:lle).

3. Tiedot liputusvelvollisesta: Erkki Etola, kotipaikka Helsinki, Suomi

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Oy Etra Invest Ab (liputusvelvollisen määräysvaltayhteisö, jonka liputusraja rikkoutuu)

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 2.6.2017

6. Liputusvelvollisen osuus:

 

  % osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 12,81   12,81 51 665 642
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 8,08 2,88 10,96  

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/-laji Osakkeiden ja ääntenlukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
FI0009010862 Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
  6 619 009   12,81  
A: Yhteensä 6 619 009   12,81  

 

 

8. Tietoja liputusvelvollisesta (liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen)

 

 

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Erkki Etola 0,19 100 000
Oy Etra Invest Ab 11,33 5 853 605
Tiiviste-Group Oy 1,29 665 404

 

 

Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhteisöjensä (Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy) yhteenlasketut omistusosuuksien muutokset Suominen Oyj:ssä eivät ylitä liputusrajoja.


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää:
www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen