Oy Etra Invest Ab:n omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 10% liputusrajan

Helsinki, Suomi, 2017-06-02 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   2.6.2017 klo 16.30

Oy Etra Invest Ab:n omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 10% liputusrajan

Suominen Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Etra Invest Ab:n omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 10 % liputusrajan.

1. Kohdeyhtiö:  Suominen Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Suominen Oyj:n hybridilainan lainaosuuksien ja kertyneiden korkojen vaihto osakkeiksi (vaihtoilmoitus Suominen Oyj:lle).

3. Tiedot liputusvelvollisesta: Erkki Etola, kotipaikka Helsinki, Suomi

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Oy Etra Invest Ab (liputusvelvollisen määräysvaltayhteisö, jonka liputusraja rikkoutuu)

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 2.6.2017

6. Liputusvelvollisen osuus:

 

  % osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 12,81   12,81 51 665 642
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 8,08 2,88 10,96  

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/-laji Osakkeiden ja ääntenlukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
FI0009010862 Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
  6 619 009   12,81  
A: Yhteensä 6 619 009   12,81  

 

 

8. Tietoja liputusvelvollisesta (liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen)

 

 

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Erkki Etola 0,19 100 000
Oy Etra Invest Ab 11,33 5 853 605
Tiiviste-Group Oy 1,29 665 404

 

 

Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhteisöjensä (Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy) yhteenlasketut omistusosuuksien muutokset Suominen Oyj:ssä eivät ylitä liputusrajoja.


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää:
www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 22.11.2023

Suominen uudistaa organisaatiomalliaan ja johtoryhmän vastuualueita

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 9.10.2023

Thomas Olsen nimitetty Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi