Ahlström Capital Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan

Suominen Oyj   Pörssitiedote   13.12.2017 klo 9.30

Ahlström Capital Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan

Suominen Oyj on 12.12.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Ahlstrom Capital Oy:n konserniyhtiön AC Invest Two BV:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan.

AC Invest Two BV:n omistus Suominen Oyj:ssä on laskenut 25,92 %:sta 23,95 %:iin. Omistusosuuden lasku johtuu Suomisen osakemäärän kasvusta, kun yhtiön hybridilainan osuuksia on vaihdettu uusiin Suominen Oyj:n osakkeisiin. Hybridilainan osuuksien vaihdon myötä Suomisen osakkeiden ja äänten määrä nousee 58 259 219 osakkeeseen. AC Invest Two BV:n omistamien osakkeiden määrä säilyy ennallaan.

1. Kohdeyhtiö: Suominen Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Suominen Oyj:n osakemäärän nousu (Suominen Oyj:n hybridilainan osuuksien vaihto uusiksi Suominen Oyj:n osakkeiksi)

3. Tiedot liputusvelvollisesta: Ahlström Capital Oy, kotipaikka Suomi

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: AC Invest Two BV

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 12.12.2017

6. Liputusvelvollisen osuus:

  % osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 23,95 %; 13 953 357 osaketta - 23,95 %; 13 953 357 osaketta 58 259 219

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/-laji Osakkeiden ja ääntenlukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
FI0009010862 Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
    13 953 357   23,95 %
A: Yhteensä   13 953 357   23,95 %

8. Tietoja liputusvelvollisesta: Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä
Ahlström Capital Oy 100 %
Ahlstrom Capital BV 100 %
AC Invest Two BV 23,95 %


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 22.11.2023

Suominen uudistaa organisaatiomalliaan ja johtoryhmän vastuualueita

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 9.10.2023

Thomas Olsen nimitetty Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi