Ahlström Capital Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan

Suominen Oyj   Pörssitiedote   13.12.2017 klo 9.30

Ahlström Capital Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan

Suominen Oyj on 12.12.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Ahlstrom Capital Oy:n konserniyhtiön AC Invest Two BV:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan.

AC Invest Two BV:n omistus Suominen Oyj:ssä on laskenut 25,92 %:sta 23,95 %:iin. Omistusosuuden lasku johtuu Suomisen osakemäärän kasvusta, kun yhtiön hybridilainan osuuksia on vaihdettu uusiin Suominen Oyj:n osakkeisiin. Hybridilainan osuuksien vaihdon myötä Suomisen osakkeiden ja äänten määrä nousee 58 259 219 osakkeeseen. AC Invest Two BV:n omistamien osakkeiden määrä säilyy ennallaan.

1. Kohdeyhtiö: Suominen Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Suominen Oyj:n osakemäärän nousu (Suominen Oyj:n hybridilainan osuuksien vaihto uusiksi Suominen Oyj:n osakkeiksi)

3. Tiedot liputusvelvollisesta: Ahlström Capital Oy, kotipaikka Suomi

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: AC Invest Two BV

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 12.12.2017

6. Liputusvelvollisen osuus:

  % osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 23,95 %; 13 953 357 osaketta - 23,95 %; 13 953 357 osaketta 58 259 219

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/-laji Osakkeiden ja ääntenlukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
FI0009010862 Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
    13 953 357   23,95 %
A: Yhteensä   13 953 357   23,95 %

8. Tietoja liputusvelvollisesta: Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä
Ahlström Capital Oy 100 %
Ahlstrom Capital BV 100 %
AC Invest Two BV 23,95 %


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen