Suominen suunnittelee osakkeidensa yhdistämistä

Helsinki, 2016-01-29 11:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Suominen Oyj  Pörssitiedote  29.1.2016 klo 12.15

Suominen suunnittelee osakkeidensa yhdistämistä

Suominen Oyj (”Suominen” tai ”Yhtiö”) suunnittelee Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä yhdistämällä jokainen viisi (5) osaketta yhdeksi (1) osakkeeksi (niin sanottu käänteinen split). Suomisen hallitus tulee ehdottamaan osakkeiden yhdistämistä 16.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on kiinnostuksen lisääminen Yhtiön osaketta kohtaan, osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen ja joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonmaksun yhteydessä. Järjestely edellyttää Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä.

Tämä tiedote sisältää pääkohdat hallituksen ehdotuksesta osakkeiden yhdistämiseksi. Ehdotus on luettavissa kokonaisuudessaan myöhemmin julkaistavassa yhtiökokouskutsussa sekä Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi > Sijoittajalle > Osake ja omistus > Osakkeiden yhdistäminen.

Osakkeiden yhdistämiseen tähtäävä järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Se ei alenna osakkeenomistajan omistuksen arvoa eikä vaikuta mahdolliseen osingonmaksuun tilikaudelta 2015.  

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan lunastamalla Suomisen kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä yhdistämiskertoimella 4/5 (”Yhdistämiskerroin”). Jokaista viittä (5) olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan siten neljä (4) osaketta. Mikäli arvo-osuustilillä oleva osakkeiden lukumäärä ei ole jaollinen Yhdistämiskertoimella, pyöristetään lunastettavien osakkeiden lukumäärä ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Pyöristyksen seurauksena lunastettu osakkeen murto-osa maksetaan kyseiselle osakkeenomistajalla rahana.

Mikäli osakkeenomistaja omistaa vähemmän kuin viisi (5) osaketta, lunastetaan osakkeenomistajalta kaikki Yhtiön osakkeet. Osakkeet myydään osakkeenomistajan lukuun ja myyntitulo tilitetään osakkeenomistajalle.

Yhdistämisen yhteydessä vastikkeetta lunastettavat osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä lukuun ottamatta edellä mainitun lunastettavien osakkeiden pyöristyksen seurauksena lunastettavia osakkeiden murto-osia, jotka kootaan yhteen ja myydään kyseisten osakkeenomistajien lukuun. Yhdistäminen ei koske Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joiden lukumäärää järjestely ei alenna. Vastikkeetta lunastettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään yhteensä 201 209 384 lukuun ottamatta pyöristyksen vuoksi lunastettavia osakkeita.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle tullaan esittämään, että se päättäisi kumota aikaisemmat hallituksen valtuutukset päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeusien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta ja korvaisi nämä uusilla valtuutuksilla, joissa osakkeiden yhdistämisen seurauksena vähentynyt osakkeiden lukumäärä on huomioitu.

Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä tulee yhtiön hallitus päättämään vastaavista muutoksista yhtiön voimassa oleviin osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin.

Yhtiön 10.2.2014 liikkeeseen laskeman hybridilainan haltijoilla on osakkeiden yhdistämisessä yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa siten, että lainaosuuksien ja niille kertyneiden pääomitettujen korkojen osakkeiksi vaihtamisen vaihtokurssi on yhdistämisen jälkeen 2,5 euroa, osakkeiksi vaihtamisen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 8.660.000 sekä kulloinkin vaihdettavien osakkeiden vähimmäismäärä on 40.000 Yhdistämissuhdetta vastaavasti.

Ennen osakkeiden yhdistämistä Yhtiö myy Nasdaq Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä hallussa oleviaan omia osakkeita sellaisen määrän, että muiden kuin Yhtiön itsensä omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä ennen yhdistämistä on Yhdistämiskertoimella jaollinen.

Osakkeet yhdistetään arvo-osuusjärjestelmässä 21.3.2016 pörssikaupankäynnin päätyttyä. Osakkeiden uusi kokonaislukumäärä rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 22.3.2016 ja kaupankäynti uudella osakkeiden kokonaislukumäärällä alkaa arviolta 22.3.2016. Uusi osakemäärä näkyy osakkeenomistajan arvo-osuustilillä arviolta 22.3.2016. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 31.3.2016.SUOMINEN OYJ

Hallitus


Lisätietoja: Tapio Engström, talousjohtaja, p. 010 214 300

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä (Mid Cap). Lue lisää: www.suominen.fi.
 

 

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain