Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä on muuttunut

Helsinki, 2016-03-22 07:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   22.3.2016 klo 8.45

Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä on muuttunut 

Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä on muuttunut osakkeiden yhdistämisen (ns. käänteinen split) seurauksena. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen Suomisen osakkeiden lukumäärä on 51 216 232. Uusi osakkeiden lukumäärä on tänään merkitty kaupparekisteriin ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa tänään 22.3.2016. Yhdistäminen ei vaikuta Suominen Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärään (913 886 kappaletta).

Suominen Oyj:n 16.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että viisi (5) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi osakeyhtiölain (624/2006) 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja siinä säädetyssä menettelyssä. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on kiinnostuksen lisääminen Yhtiön osaketta kohtaan, osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen ja joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonmaksun yhteydessä. Kyseinen menettely on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n pörssitiedotteessa 29.1.2016 sekä 29.1.2016 julkaistussa yhtiökokouskutsussa.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Engström, talousjohtaja, p. 010 214 300

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen