Suominen muuttaa taloudellisen raportointinsa terminologiaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen mukaisesti

Helsinki, 2016-06-29 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   29.6.2016 klo 10.00

Suominen muuttaa taloudellisen raportointinsa terminologiaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen mukaisesti

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (European Securities and Markets Authority, ESMA) on julkaissut uudet ohjeet listayhtiöiden taloudellisessa raportoinnissa esitettävistä vaihtoehtoisista tunnusluvuista. Ohjeet tulevat voimaan 3.7.2016, joten Suominen Oyj muuttaa 9.8.2016 julkaistavasta tammi-kesäkuun osavuosikatsauksesta alkaen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin liittyvää terminologiaa.

Uusien ohjeiden nojalla Suominen muuttaa aiemmin käyttämänsä termin ”ilman kertaluonteisia eriä” termiksi ”vertailukelpoinen”. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä merkittäviä liiketapahtumia, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Näitä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Tunnuslukujen vertailukelpoisuutta parantavien oikaisuerien määritelmä vastaa sisällöltään Suomisen aiemmin käyttämää kertaluonteisten erien määritelmää.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Engström, talousjohtaja, p. 010 214 300

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.
 

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 30.05.2023

Janne Silonsaari aloittaa Suomisen talousjohtajana 1.6.2023

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 26.05.2023

Jonni Friman nimitetty Suomisen muutos- ja kehitysjohtajaksi

Regulatory information, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 19.05.2023

Suomisen hallitus päätti toimitusjohtajan kannustinjärjestelmästä