Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä ylittänyt 10% liputusrajan

Helsinki, Suomi, 2016-06-10 14:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   10.6.2016 klo 15.30

Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä ylittänyt 10% liputusrajan

Suominen Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 10 % liputusrajan.

1. Kohdeyhtiö:  Suominen Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

3. Tiedot liputusvelvollisesta: Oy Etra Invest Ab, kotipaikka Helsinki, Suomi

4. Osakkeenomistajien täydellinen nimi: Etra Invest Oy Ab, Tiiviste-Group Oy sekä Erkki Etola

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 9.6.2016

6. Liputusvelvollisen osuus:

 

  % osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 8,08 2,88 10,96 51 216 232
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 6,46      

 

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/-laji Osakkeiden ja ääntenlukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
FI0009010862 Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
  4 139 164   8,08  
A: Yhteensä 4 139 164   8,08  

 

 

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suominen Oyj vaihdettava hybridilaina   Vaihtoaika 11.2.2014 – 10.2.2018 Lainaosuudet ja pääomitetut korot vaihdettavissa uuteen tai hallussaolevaan osakkeeseen 1 477 080 2,88
B: Yhteensä         2,88

 

 

8. Tietoja liputusvelvollisesta

 

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Erkki Etola 0,19   0,19
Oy Etra Invest Ab 7,89 1,57 9,46
Tiiviste-Group Oy   1,31 1,31

 

Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy ovat Erkki Etolan määräysvaltayhteisöjä.


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää:
www.suominen.fi.

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen