Suominen Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkio-ohjelman 2012–2014 palkkion maksamista varten

Helsinki, 2015-03-17 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj  Pörssitiedote  17.3.2015 klo 12.00

SUOMINEN OYJ:N  SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI OSAKEPALKKIO-OHJELMAN 2012–2014 PALKKION MAKSAMISTA VARTEN

Suominen Oyj:n hallitus on 17.3.2015 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suominen Oyj:n osakepalkkio-ohjelman 20122014 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa luovutetaan 802 644 Suominen Oyj:n hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta osakepalkkio-ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille ohjelman ehtojen mukaisesti.

Suominen Oyj:n hallitus päätti osakepalkkio-ohjelmasta helmikuussa 2012. Ohjelman tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Ohjelmassa palkkionsaajina on seitsemän (7) yhtiön johtoon kuuluvaa henkilöä.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Suominen Oyj:n yhtiökokouksen 26.3.2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakkeiden luovutus tapahtuu 20.3.2015. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 1 000 875 omaa osaketta.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 22.11.2023

Suominen uudistaa organisaatiomalliaan ja johtoryhmän vastuualueita

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 9.10.2023

Thomas Olsen nimitetty Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi