Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2015: Raportointikauden liikevaihto, liikevoitto ja voitto ennätystasolle

Helsinki, 2015-07-17 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   17.7.2015 klo 13.00

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2015:
Raportointikauden liikevaihto, liikevoitto ja voitto ennätystasolle

 

  4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
AVAINLUKUJA 2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto, milj. euroa 112,9 95,3 224,9 193,7 401,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 9,9 5,5 17,2 11,9 26,9
Liikevoitto, milj. euroa 10,5 5,2 17,8 11,4 25,9
Raportointikauden voitto, milj. euroa, jatkuvat toiminnot 6,2 2,2 9,7 4,8 10,2
Raportointikauden voitto/tappio, milj. euroa, lopetetut toiminnot -4,0 -3,7 -5,2
Raportointikauden voitto/tappio, milj. euroa, yhteensä 6,2 -1,8 9,7 1,1 5,0
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,02 0,01 0,04 0,02 0,04
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot -0,02 -0,02 -0,02
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa, yhteensä 0,02 -0,01 0,04 0,00 0,02
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa * 0,02 0,05 0,03 0,04 0,15
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % * 16,2 8,4 12,0
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, jatkuvat toiminnot, % 17,1 13,2 15,7
Velkaantumisaste (gearing), % * 28,2 71,4 34,7
           
* Sisältää vuonna 2014 myös lopetetut toiminnot.        

 


Avainasiat huhti-kesäkuussa 2015:

- Liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 112,9 (95,3) milj. euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 80 % ja oli 9,9 (5,5) milj. euroa.
- Suominen vahvisti investoivansa uuteen märkärainausta (wetlaid) hyödyntävään tuotantolinjaan Bethunessa, Yhdysvalloissa.
- Suominen toistaa 27.4.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2015 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2014. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi kääntyi toisella vuosineljänneksellä loivaan laskuun alkuvuoden ripeän nousun jälkeen, mutta jäi kesäkuussa edelleen selvästi vuodenvaihdetta korkeammalle tasolle. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksin kehitys oli nousujohteista koko vuosineljänneksen ajan. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Suomisen toinen vuosineljännes oli taloudellisten tunnuslukujen valossa erittäin vahva. Yhtiön liikevaihto kasvoi Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen sekä Euroopan markkinoiden vertailukautta vilkkaamman kysynnän vauhdittamana 19 % vertailukaudesta ja oli 112,9 milj. euroa.

Suomisen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi ennätykselliselle tasolle 9,9 milj. euroon, mikä vastasi 8,8 % liikevaihdosta. Liikevoiton erittäin positiiviseen kehitykseen vaikutti kasvanut liikevaihto ja toiminnan kehittämisen ansiosta edelleen vahvistunut bruttokate. Myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen kasvatti liikevoittoa. Vuosineljänneksen voitto nousi uudelle tasolle 6,2 milj. euroon. Vuosineljänneksittäin tarkasteltavista taloudellisesta tavoitteista sijoitetun pääoman tuotto nousi 17,1 %:iin (jatkuvat toiminnot) ja velkaantumisasteemme laski 28,2 %:iin.  

Vahvistimme toukokuussa, että toteutamme suunnitellun investoinnin uuteen märkärainausta (wetlaid) hyödyntävään tuotantolinjaan Bethunen-tehtaalle Yhdysvalloissa. Investoinnin myötä tehtaalle arvioidaan syntyvän ainakin 25 uutta työpaikkaa. Investointi on merkittävin yksittäinen hanke Suomisen 30-50 miljoonan euron kasvuinvestointiohjelmassa. Tavoitteemme on kasvattaa sekä myyntimääriämme että korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme, ja siksi uusi tuotantolinja keskittyy korkeamman lisäarvon kuitukankaisiin, joita käytetään muun muassa kodinhoidon ja teollisuuden pyyhintätuotteissa sekä wc:stä huuhdeltavissa pyyhintätuotteissa. Tuotantolinjan asennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2016 jälkipuoliskolla.

Myös muut, aiemmin tiedotetut hankkeet kasvuinvestointiohjelmassamme etenevät suunnitellusti. Paulínian-tehtaalle Brasiliassa sekä Alicanten-tehtaalle Espanjassa tehdään tuotevalikoimaa laajentavat laiteinvestoinnit, joiden valmistuttua tehtaat voivat toimittaa kuitukankaita paitsi korkeamman lisäarvon pyyhintätuotteisiin, myös terveydenhuollon kuitukankaisiin. Nakkilan-tehtaalla otettiin toisella vuosineljänneksellä käyttöön aiemmin suljettuna ollut tuotantolinja. Tehdas pystyy nyt vastaamaan joustavasti Euroopan markkinoiden vahvistuneeseen kysyntään. ”

LIIKEVAIHTO

Huhti-kesäkuu 2015


Suomisen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 19 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 112,9 milj. euroa (95,3). Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa Suomisen raportointivaluuttaan euroon kasvatti huhti-kesäkuun liikevaihtoa noin 13 milj. euroa. Lisäksi liikevaihdon kasvuun vaikutti Euroopan markkinoiden vertailukautta parempi kysyntä.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 104,5 milj. euroa (87,6) ja Care-liiketoiminta-alueen 8,4 milj. euroa (7,7). Convenience toimittaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin sekä travel- ja catering-liiketoiminnan tarpeisiin. Care valmistaa kuitukankaita hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin.

Tammi-kesäkuu 2015

Suomisen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 kasvoi vertailukaudesta 16 % ja oli 224,9 milj. euroa (193,7). Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa Suomisen raportointivaluuttaan euroon kasvatti tammi-kesäkuun liikevaihtoa noin 24 milj. euroa.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 207,7 milj. euroa (178,5) ja Care-liiketoiminta-alueen 17,2 milj. euroa (15,2). Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-kesäkuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (40 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (23 %), kotitalouspyyhkeisiin (16 %), teollisuuspyyhkeisiin (11 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Jakaumassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan, ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan.  
 

LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2015


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 80 % vertailukaudesta ja oli 9,9 milj. euroa (5,5). Liikevoitto oli 10,5 milj. euroa (5,2). Toisella vuosineljänneksellä raportoitiin kertaluonteisena eränä Nakkilan-tehtaalla uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennuskirjauksen peruutus, +0,5 milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteiset erät, yhteensä -0,3 milj. euroa, sisälsivät uudelleenjärjestelykuluja sekä Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja.

Liikevaihdon nousu kasvatti liikevoittoa. Bruttokate vahvistui edelleen toiminnan kehittämisen ansiosta. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa Suomisen raportointivaluuttaan euroon kasvatti liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä lähes 14 %. Tammi-kesäkuun 2014 keskimääräisen Yhdysvaltain dollarin kurssin mukaan laskettuna liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä sekä liikevoitto olisivat olleet 1,3 milj. euroa heikommat.

Jatkuvien toimintojen voitto ennen tuloveroja oli toisella vuosineljänneksellä 9,4 milj. euroa (4,0) ja voitto jatkuvista toiminnoista oli 6,2 milj. euroa (2,2).

Tammi-kesäkuu 2015

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 45 % ja oli 17,2 milj. euroa (11,9). Liikevoitto oli 17,8 miljoonaa euroa (11,4). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisena eränä Nakkilan-tehtaalla uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennuskirjauksen peruutus, +0,5 milj. euroa. Vertailukaudella raportoitiin kertaluonteisina erinä uudelleenjärjestelykuluja ja Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja yhteensä -0,7 milj. euroa sekä Nakkilan-tehtaan kuiduntuotannon lopettamiseen vuonna 2012 liittyviä eriä +0,2 milj. euroa, yhteensä -0,5 milj. euroa.

Jatkuvien toimintojen voitto ennen tuloveroja oli tammi-kesäkuussa 15,1 milj. euroa (8,7) ja voitto jatkuvista toiminnoista 9,7 milj. euroa (4,8).

RAHOITUS

Katsauskauden lopussa 30.6.2015 korolliset nettovelat olivat 33,7 milj. euroa (67,6). Velkaantumisaste oli 28,2 % (71,4 %) ja omavaraisuusaste 43,4 % (38,7 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa -2,7 milj. euroa (-2,7) eli 1,2 % (1,4 %) liikevaihdosta. Rahoituskuluja kasvattivat valuuttakurssien muutokset (-0,5 milj. euroa) sekä myytävissä oleviin varoihin sisältyvien kiinteistöosakkeiden arvonalentumiskirjaus (-0,5 milj. euroa). Kyseiset kiinteistöosakkeet myytiin heinäkuussa 2015.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 3,9 milj. euroa (11,3) ja tammi-kesäkuussa 8,4 (10,8) milj. euroa. Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli tammi - kesäkuussa 0,03 euroa (0,04). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin -5,0 milj. euroa (-2,8) vaikuttivat merkittävimpinä erinä oman pääoman suojaamiseen kohdistetut valuuttatermiinit sekä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Vuoden alusta käyttöpääomaa on sitoutunut 9,3 milj. euroa (2014: sitoutunut 4,8). Rahoituksen rahavirtaa paransi Joustopakkaukset-liiketoiminnan myynnin yhteydessä heinäkuussa 2014 myönnettyjen lainasaamisten lyhennykset, 0,4 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi - kesäkuussa 3,8 milj. euroa (2014: jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit 3,5 milj. euroa). Keskeisimmät investoinnit koskivat Alicanten-tehtaan modernisointia Espanjassa sekä Nakkilan-tehtaan uudelleen käyttöönotettua tuotantolinjaa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Suominen vahvisti toukokuussa investoivansa uuteen märkärainausta (wetlaid) hyödyntävään tuotantolinjaan Bethunessa, Yhdysvalloissa. Neuvottelut laite- ja palvelutoimittajien kanssa jatkuvat. Tuotantolinjan asennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2016 jälkipuoliskolla.

Katsauskauden poistot olivat 8,9 milj. euroa (2014: jatkuvat toiminnot 7,5). Nakkilassa uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennuskirjausta peruutettiin 0,5 milj. euroa.

HANKITUT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Hankitut toiminnot


Tammi-kesäkuussa 2015 Suomisella ei ollut hankittuja toimintoja. Suominen osti 10.2.2014 Ahlstromilta sen aiempaan Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian-yhtiön. Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminnalle avautui uusi, kasvava Etelä-Amerikan markkina-alue.

Lopetetut toiminnot

Tammi-kesäkuussa 2015 Suomisella ei ollut lopetettuja toimintoja. Suominen myi heinäkuussa 2014 Joustopakkaukset-liiketoiminnan, ja tämän liiketoiminta-alueen tulos raportoidaan vertailukaudella lopetettuina toimintoina.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2015 oli 252 425 616 osaketta, ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Osakkeiden määrä kasvoi tammi-kesäkuussa yhteensä 4 491 494 osakkeella. Osakemäärän kasvusta 3 984 106 johtui hybridilainan ja sen korkojen konvertoinnista osakkeiksi ja 507 388 suunnatusta maksullisesta osakeannista yrityksen johdolle osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesti. Sekä hybridilainan konvertointi omaksi pääomaksi että maksullinen anti on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ Helsingissä 1.1. - 30.6.2015 oli 76 772 646 osaketta eli 30,7 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 1,19 euroa, alin 0,75 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 0,94 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 0,97 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2015 oli 244,0 milj. euroa.

Omat osakkeet

Katsauskauden lopussa 30.6.2015 Suominen Oyj:n hallussa oli 913 886 omaa osaketta. Katsauskaudella luovutettiin suunnatulla maksuttomalla annilla 802 644 omaa osaketta konsernin avainhenkilöille osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2012-2014 perusteella. Lisäksi yhtiö luovutti yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 5.6.2015 hallituksen jäsenien vuosipalkkion osakkeina maksettavan osuuden, yhteensä 86 989 osaketta.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät 

Suominen Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2014 kahdesta uudesta konsernin johdon ja avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä sekä suunnatusta osakeannista. Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä jakautuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksessa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2015. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa, mutta jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,01 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Jaana Tuominen ja Hannu Kasurinen sekä uusina jäseninä Laura Raitio ja Andreas Ahlström. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 19.3.2015 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen ja jäseniksi Andreas Ahlström ja Laura Raitio. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jorma Eloranta ja jäseniksi Risto Anttonen ja Jaana Tuominen.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 antama valtuutus päättää enintään 2 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 25 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutuksesta on käytetty 30.6.2015 mennessä 1 517 869 osaketta. Jäljellä olevan valtuutuksen määrä on 23 482 131 osaketta.
 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen vastaanotti katsauskaudella 1.1. - 30.6.2015 seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaiset ilmoitukset:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 29.1.2015 myyneensä 23.1.2015 tehdyllä kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita, minkä johdosta Mandatumin omistusosuus Suominen Oyj:n osakkeista alitti 5 % rajan. Kaupan jälkeen Mandatum omistaa 12 318 243 osaketta ja ääntä (4,97 % kaikista osakkeista ja äänistä). Edellisessä liputusilmoituksessa Mandatumin omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden määrä oli 22 322 222 osaketta, mikä vastasi 9,1 % osakkeista ja äänistä.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 29.1.2015 merkinneensä 5.2.2014 Suominen Oyj:n liikkeeseen laskemaa osakkeiksi vaihdettavaa hybridilainaa, joka oikeuttaa lainan merkintäaikana 11.2.2014 - 10.2.2018 Mandatumin merkitsemään enintään 3 714 000 uutta Suomisen osaketta. Mikäli Mandatum merkitsisi osakkeet, ylittäisi Mandatumin omistusosuus Suomisen osakkeista
5 % rajan. Merkinnän jälkeen Mandatum omistaisi 16 032 243 osaketta ja ääntä (6,37 % kaikista osakkeista ja äänistä). Edellisessä liputusilmoituksessa Mandatumin omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden määrä oli 12 318 243 osaketta, mikä vastasi 4,97 % osakkeista ja äänistä.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 18.2.2015 myyneensä 17.2.2015 toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % liputusrajan myös silloin, mikäli Mandatum konvertoisi helmikuussa 2014 merkitsemänsä hybridilainan kokonaisuudessaan osakkeiksi.

Suomen Teollisuussijoitus Oy (y-tunnus 1007806-3) ilmoitti 16.3.2015 myyneensä samana päivänä toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % rajan. Edellisessä liputusilmoituksessa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 22 222 222 osaketta, eli 9,04 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä ennen 16.3.2015 toteutettua osakkeiden myyntiä oli 14 009 604 osaketta, mikä vastasi 5,57 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 16.3.2015 toteutuneen osakekaupan jälkeen Suomen Teollisuussijoitus Oy omistaa 7 009 604 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 2,78 % osakkeista ja äänistä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (y-tunnus 0107638-1) ilmoitti 20.3.2015 myyneensä 19.3.2015 Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 10 % liputusrajan. Edellisessä liputusilmoituksessa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 27 111 992 osaketta, mikä vastasi 11,02 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 19.3.2015 toteutuneen osakekaupan jälkeen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa
18 422 103 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 7,33 % osakkeista ja äänistä.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA

Timo Hiekkaranta, Suomisen Convenience-liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, on päättänyt jättää yhtiön jatkaakseen uraansa muualla. Hän toimii nykyisessä tehtävässään Suomisella elokuun loppuun saakka. Suominen on aloittanut Timo Hiekkarannan seuraajan rekrytoinnin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen Oyj vastaanotti 10.7.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen GMT Capital Corpilta. Ilmoituksen mukaan GMT Capital oli ostanut 9.7.2015 Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä saavuttaa 5 % liputusrajan. Osakekaupan jälkeen GMT Capital Corp omistaa 12 623 280 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,00 % osakkeista ja äänistä.


LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys Yhdysvalloissa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2014 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalentumistappioiden kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty omaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2014.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon kuitukangastuotteissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö sai jalansijan Etelä-Amerikan kasvavilta markkinoilta toteuttamalla yrityskaupan helmikuussa 2014.

Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi kääntyi toisella vuosineljänneksellä loivaan laskuun alkuvuoden ripeän nousun jälkeen, mutta jäi kesäkuussa edelleen selvästi vuodenvaihdetta korkeammalle tasolle. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksin kehitys oli nousujohteista koko vuosineljänneksen ajan.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kasvun jatkuvan vuonna 2015 keskimäärin vuoden 2014 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Suominen toistaa 27.4.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2014. Vuonna 2014 liikevaihto oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1. - 30.6.2015

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2014. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 1.1.2015 voimaan tulleet uudet tilinpäätösstandardit on esitetty vuoden 2014 konsernitilinpäätöksessä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 

TASE
 

1 000 euroa 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 12 601 12 508 12 510
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 88 297 87 467 88 721
Lainasaamiset 8 202 8 202
Myytävissä olevat varat 806 922 1 124
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 465 455 450
Muut pitkäaikaiset saamiset 2 389 2 614
Laskennalliset verosaamiset 5 189 5 634 5 516
Pitkäaikaiset varat yhteensä 133 445 122 482 134 633
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 32 322 28 878 32 380
Myyntisaamiset 60 193 48 657 52 269
Lainasaamiset 350 59 600
Muut lyhytaikaiset saamiset 4 222 6 480 4 618
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 601 695 1 682
Rahavarat 42 778 17 331 38 430
Lyhytaikaiset varat yhteensä 141 465 102 100 129 979
       
Myytävänä olevat omaisuuserät 32 243
       
Varat yhteensä 274 910 256 825 264 611
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 69 652 97 192 97 192
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 107 -884 96
Kurssierot 6 011 -821 3 419
Muu oma pääoma -9 824 -50 410 -46 890
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 102 444 81 574 90 313
Hybridilaina 16 884 17 899 18 424
Oma pääoma yhteensä 119 328 99 473 108 737
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 9 886 6 841 8 789
Muut pitkäaikaiset velat 1 610 1 872 1 729
Joukkovelkakirjalainat 75 000 75 000
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 6 667 62 104 6 667
Pitkäaikaiset velat yhteensä 93 163 70 817 92 185
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 333 22 940 3 347
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 519 376 246
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 57 567 49 666 60 096
Lyhytaikaiset velat yhteensä 62 420 72 982 63 689
       
Velat yhteensä 155 583 143 799 155 874
       
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 13 553
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 274 910 256 825 264 611


 

TULOSLASKELMA
 

1 000 euroa 4-6/
2015
4-6/
2014
1-6/
2015
1-6/
2014
1-12/
2014
Liikevaihto 112 944 95 340 224 878 193 693 401 762
Hankinnan ja valmistuksen kulut -97 160 -84 399 -194 707 -171 438 -352 091
Bruttokate 15 784 10 941 30 172 22 255 49 671
Liiketoiminnan muut tuotot 903 539 1 852 1 307 2 655
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 756 -1 712 -3 658 -3 157 -6 278
Tutkimus ja kehitys -736 -784 -1 587 -1 397 -2 877
Hallinnon kulut -4 179 -3 440 -8 860 -6 899 -14 144
Liiketoiminnan muut kulut -83 -20 -695 -201 -2 177
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9 932 5 524 17 224 11 908 26 851
Kertaluonteiset erät 530 -278 530 -511 -954
Liikevoitto/ -tappio 10 462 5 246 17 754 11 397 25 897
Nettorahoituskulut -1 076 -1 276 -2 697 -2 743 -8 075
Voitto ennen tuloveroja 9 386 3 970 15 056 8 654 17 822
Tuloverot -3 142 -1 786 -5 330 -3 886 -7 645
Raportointikauden voitto jatkuvista toiminnoista 6 244 2 184 9 726 4 768 10 177
           
Lopetetut toiminnot          
Raportointikauden voitto/tappio 484 793 717
Arvonalentumistappiot ja myyntikulut -4 499 -4 499 -5 921
           
           
Raportointikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista yhteensä -4 015 -3 706 -5 204
Raportointikauden voitto/tappio 6 244 -1 831 9 726 1 062 4 973
           
Osakekohtainen tulos, euroa          
Jatkuvista toiminnoista 0,02 0,01 0,04 0,02 0,04
Lopetetuista toiminnoista -0,02 -0,02 -0,02
Yhteensä laimentamaton 0,02 -0,01 0,04 0,00 0,02
Yhteensä laimennettu 0,02 -0,01 0,03 0,00 0,02


LAAJA TULOSLASKELMA
 

1 000 euroa 4-6/
2015
4-6/
2014
1-6/
2015
1-6/
2014
1-12/
2014
           
Raportointikauden voitto/tappio 6 244 -1 831 9 726 1 062 4 973
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
Kurssierot -2 365 1 353 2 935 2 200 6 863
Rahavirran suojausten ja myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset -346 201 -448 143 1 368
Myytävissä olevien varojen tulosvaikutteiseksi siirretyt erät 463 463
Muut siirrot -4 -7
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 136 -45 -295 -28 -696
Yhteensä -2 112 1 504 2 655 2 308 7 535
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -147
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 47
Yhteensä -100
           
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -2 112 1 504 2 655 2 308 7 434
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 4 131 -326 12 382 3 370 12 407
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
Jatkuvat toiminnot 4 131 3 329 12 382 7 025 17 612
Lopetetut toiminnot -3 655 -3 655 -5 205
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 4 131 -326 12 382 3 370 12 407

 

 

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2015 11 860 24 681 97 192 -44 3 419
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 2 644
Laaja tulos yhteensä 2 644
Osakeperusteiset maksut
Osakeanti 340
Varojen jako -2 504
Omien osakkeiden luovutus  80
Muut siirrot -27 448 - 51
Hybridilainan konvertointi 1 992
Hybridilaina
Oma pääoma 30.6.2015 11 860 24 681 69 652 -44 6 011


 

           
1 000 euroa Arvonmuutos-rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015  96 -46 890 90 313 18 424 108 737
Raportointikauden tulos 9 726 9 726 9 726
Muut laajan tuloksen erät  12 2 655 2 655
Laaja tulos yhteensä 12 9 726 12 382 12 382
Osakeperusteiset maksut 221 221 221
Osakeanti 340 340
Varojen jako -2 504 -2 504
Omien osakkeiden luovutus 80 80
Muut siirrot 27 499  
Hybridilainan konvertointi 1 992 -1 992
Hybridilaina -380 -380 452 72
Oma pääoma 30.6.2015 107 -9 824 102 444 16 884 119 328

 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -44 -3 021
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 2 200
Laaja tulos yhteensä 2 200
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 69
Hybridilaina
Oma pääoma 30.6.2014 11 860 24 681 97 192 -44 -821

 

1 000 euroa Arvonmuutos-rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 -999 -51 094 78 506 78 506
Raportointikauden tulos 1 062 1 062 1 062
Muut laajan tuloksen erät  115 -7 2 308 2 308
Laaja tulos yhteensä  115 1 055 3 370 3 370
Osakeperusteiset maksut  28  28  28
Omien osakkeiden luovutus 69 69
Hybridilaina -399 -399 17 899 17 500
Oma pääoma 30.6.2014 -884 -50 410 81 574 17 899 99 473

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -44 -3 021
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 6 440
Laaja tulos yhteensä 6 440
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 69
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2014 11 860 24 681 97 192 -44 3 419

 

1 000 euroa Arvonmuutos-rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 -999 -51 094 78 506 78 506
Raportointikauden tulos   4 973 4 973 4 973
Muut laajan tuloksen erät 1 094 -100 7 435 7 435
Laaja tulos yhteensä 1 094 4 873 12 407 12 407
Osakeperusteiset maksut  70  70  70
Omien osakkeiden luovutus 69 69
Hybridilaina -739 -739 18 424 17 685
Oma pääoma 31.12.2014 96 -46 890 90 313 18 424 108 737

 

RAHAVIRTALASKELMA
 

1 000 euroa 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden tulos 9 726 1 062 4 973
Oikaisut yhteensä 16 378 20 485 39 953
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 26 105 21 547 44 927
Nettokäyttöpääoman muutos -9 263 -4 845 6 140
Rahoituserät -4 966 -2 792 -6 514
Tuloverot -3 468 -3 065 -7 434
Liiketoiminnan rahavirta 8 407 10 845 37 119
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 009 -4 016 -7 740
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin -19 261 -19 261
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 4 736
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 10 31 59
Investointien rahavirta -4 000 -23 246 -22 206
       
Rahoituksen rahavirta      
Hybridilainan nosto 17 500 17 500
Joukkovelkakirjalainan nosto 75 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen nostot 10 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 304 -78 220
Lyhytaikaisten korollisten lainojen muutos -14 -632 -18 324
Lainasaamisten muutos 417
Osakeanti 340
Varojen jako -2 504
Rahoituksen rahavirta -1 761 12 564 5 956
       
Rahavarojen muutos 2 647 163 20 869
       
Rahavarat raportointikauden alussa 38 430 18 585 18 585
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 1 701 -103 -1 025
Rahavarojen muutos 2 647 163 20 869
Rahavarat raportointikauden lopussa 42 778 18 646 38 430
Myytävänä olevat omaisuuserät, rahavarat -1 315
Rahavarat raportointikauden lopussa, jatkuvat toiminnot 42 778 17 331 38 430


Vuoden 2014 rahavirta sisältää myös lopetetut liiketoiminnot.

TUNNUSLUVUT
 

  4-6/
2015
4-6/
2014
1-6/
2015
1-6/
2014
1-12/
2014
Liikevaihdon muutos, % * 18,5 2,4 16,1 1,7 7,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 14,0 11,5 13,4 11,5 12,4
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 9,3 5,5 7,9 5,9 6,4
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,0 -1,3 -1,2 -1,4 -2,0
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 8,3 4,2 6,7 4,5 4,4
Raportointikauden voitto, jatkuvat toiminnot, osuus liikevaihdosta, % 5,5 2,3 4,3 2,5 2,5
Raportointikauden tappio, lopetetut toiminnot, osuus liikevaihdosta, % -4,2 -1,9 -1,3
Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, % 5,5 -1,9 4,3 0,5 1,2
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa 2 337 1 621 3 796 3 490 7 066
Poistot ja arvonalentumisten peruutukset, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa 3 943 3 778 8 329 7 481 15 576
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,02 0,01 0,04 0,02 0,04
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot -0,02 -0,02 -0,02
Osakekohtainen tulos, euroa, yhteensä, laimentamaton 0,02 -0,01 0,04 0,00 0,02
Osakekohtainen tulos, euroa, yhteensä, laimennettu 0,02 -0,01 0,03 0,00 0,02
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,02 0,05 0,03 0,04 0,15
Oman pääoman tuotto, % 12,5 0,5 5,1
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 16,2 8,4 12,0
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, jatkuvat toiminnot, % 17,1 13,2 15,7
Omavaraisuusaste, % 43,4 38,7 41,2
Velkaantumisaste (gearing), % 28,2 71,4 34,7
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,47 0,40 0,44
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 251 511 730 246 130 603 246 130 603
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 0,97 0,55 0,81
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 0,75 0,47 0,47
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 1,19 0,62 0,81
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi , euroa 0,94 0,54 0,58
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 244,0 135,4 199,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 76 772 646 18 831 590 97 735 300
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 30,7 7,5 39,7
           
*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
           
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa          
Pitkäaikaiset korolliset velat     81 667 62 104 81 667
Lyhytaikaiset korolliset velat     3 333 22 940 3 347
Korolliset saamiset ja rahavarat     -51 330 -17 490 -47 232
Korolliset nettovelat     33 670 67 553 37 782


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty 2014 konsernitilinpäätöksessä.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

1 000 euroa 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
Suomi 1 417 1 326 2 516
Muu Eurooppa 81 190 65 110 139 738
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 138 106 122 326 248 942
Muu maailma 4 165 4 931 10 565
Yhteensä 224 878 193 693 401 762


KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

  2015 2014
1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 1-12
Liikevaihto 112 944 111 934 104 779 103 291 95 340 98 353 401 763
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9 932 7 292 6 233 8 711 5 524 6 384 26 852
% liikevaihdosta 8,8 6,5 5,9 8,4 5,8 6,5 6,7
Kertaluonteiset erät 530 -93 -349 -278 -233 -954
Liikevoitto 10 462 7 292 6 140 8 362 5 246 6 151 25 898
% liikevaihdosta 9,3 6,5 5,9 8,1 5,5 6,3 6,4
Nettorahoituskulut -1 076 -1 621 -998 -4 334 -1 276 -1 467 -8 074
Voitto ennen tuloveroja 9 386 5 670 5 141 4 028 3 969 4 684 17 823
% liikevaihdosta 8,3 5,1 4,9 3,9 4,2 4,8 4,4


LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen kuului Suomisen lähipiiriin osakeomistuksensa kautta 7.10.2014 saakka. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Katsauskaudella luovutettiin päättyneen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella yhtiön lähipiirille yhteensä 751 193 Suomisen osaketta, joista toimitusjohtajalle 325 861 osaketta ja muille johtoryhmän jäsenille 425 332 osaketta. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti osa palkkiosta suoritettiin rahana kattamaan järjestelystä aiheutuneet verot. Yhteensä osakkeina ja rahana maksettujen etuuksien käypä arvo oli osakkeiden luovutushetkellä 1 637 tuhatta euroa.

Suominen Oyj:n 19.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2015 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 86 989 osaketta. Osakkeet luovutettiin 5.6.2015 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 79 800 euroa eli noin 0,91736 euroa osakkeelta.

Muut palkat lähipiirille olivat katsauskaudella 845 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 125 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 82 tuhatta euroa, osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesti maksetut 1 637 tuhatta euroa ja uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perustella jaksotettu kulu 162 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat
 

1 000 euroa 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 3 021 5 083
Tavaroiden ja palveluiden ostot 38 817 58 487
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 979
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 9 035


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.

AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

  30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
1 000 euroa Aineel-liset hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 88 721 12 510 98 640 12 025 98 640 12 025
Investoinnit 2 736 1 059 1 959 1 532 4 650 2 416
Vähennykset -10 -6 -9
Lopetetut toiminnot -18 484 -179 -18 211 -160
Hankitut liiketoiminnot 10 463 20 10 779 20
Poistot ja arvonalentumiset -7 818 -1 041 -6 592 -888 -13 714 -1 862
Arvonalentumisten peruutukset 530
Kurssierot ja muut muutokset 4 128 82 1 487 -2 6 586 71
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 88 297 12 601 87 467 12 508 88 721 12 510
             
Aineettomat hyödykkeet ilman liikearvoa.        

 

 

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET    
1 000 euroa 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 85 014 94 471 94 471
       
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 3 347 24 071 24 071
Lopetetut toiminnot -500 -502
Lyhytaikaisten lainojen muutos -14 -631 -20 222
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 3 333 22 940 3 347
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 6 667 70 399 70 399
Lopetetut toiminnot -4 268 -4 283
Pitkäaikaisten lainojen muutos -4 027 -59 449
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 6 667 62 104 6 667
       
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa   75 000
Joukkovelkakirjalainojen muutos 75 000
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 75 000 75 000
       
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 85 000 85 044 85 014


Hybridilaina on IAS 32:n mukaisesti esitetty omana pääomana.

VASTUUSITOUMUKSET

 

1 000 euroa 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 86 992
       
Annetut pantit      
Kiinteistökiinnitykset 27 045
Yrityskiinnitykset 161 742
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 185 122
       
Muut omat vastuut      
Vuokravastuut 22 354 24 111 22 911
       
Takausvastuut      
Takaukset muista omista sitoumuksista 1 800
Muiden puolesta 4 134 4 017
       

 

 

 

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
       
1 000 euroa 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
       
Valuuttatermiinit      
Nimellisarvo 39 568 2 608 36 307
Käypä arvo 17 28 -235
       
Koronvaihtosopimukset      
Nimellisarvo 50 686
Käypä arvo -957
       
Sähköjohdannaissopimukset      
Nimellisarvo 1 599 2 673 1 031
Käypä arvo -206 -242 -71
         


RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU


a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat varat

e. Johdannaiset
f. Kirjanpitoarvo
g. Käypä arvo

 

  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat
varat
806 806 806
Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset
465 465 465
Muut pitkäaikaiset saamiset 813 1 576 2 389 2 389
Lainasaamiset 8 552 8 552 8 552
Myyntisaamiset 60 193 60 193 60 193
Muut lyhytaikaiset saamiset 294 114 408 408
Korko- ja muut
rahoitussaamiset
1 808 1 808 1 808
Rahavarat 42 778 42 778 42 778
Yhteensä 30.6.2015 813 465 115 201 806 114 117 399 117 399

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2014.
 

RAHOITUSVELAT
 

  30.6.2015 31.12.2014
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Kirjanpito-
arvo
Käypä
 arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
         
Lainat rahoituslaitoksilta 6 667 6 667 6 667 6 667
Joukkovelkakirjalainat 75 000 76 928 75 000 75 150
Muut pitkäaikaiset velat 364 364 350 350
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 82 031 83 959 82 017 82 167
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
         
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset 3 333 3 333 3 333 3 333
Rahoitusleasingvelat 14 14
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskentaa 18 18 121 121
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 285 285 197 197
Korkovelat 902 902 902 902
Muut lyhytaikaiset velat 274 274 726 726
Ostovelat 45 644 45 644 47 403 47 403
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 50 456 50 456 52 696 52 696
         
Yhteensä 132 487 134 415 134 713 134 863


Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2014.
 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
 
1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Muut pitkäaikaiset saamiset 813
Myytävissä olevat varat 806
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat velat -638
Yhteensä 981
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit 17
Sähköjohdannaiset -206
Yhteensä -189

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2014.
 

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKONFERENSSI

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-kesäkuun 2015 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 17.7.2014 klo 14.00. Tilaisuus pidetään Suominen Oyj:n Helsingin-toimistolla osoitteessa Itämerentori 2, Helsinki (2. krs, neuvotteluhuone Lyra). Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Lisäksi Suominen järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin 17.7.2015 klo 15.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Suominen". Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi/webcast.

Esitysmateriaali julkaistaan tiedotustilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla
www.suominen.fi.
Puhelinkonferenssin nauhoite on saatavana osoitteesta
www.suominen.fi/webcast sekä puhelinnumerosta +44 121 260 4861 (koodi 1209207#).

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2015 maanantaina 26.10.2015.

Helsingissä 17.7.2015


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.
 

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q2 2015.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen