Suominen Oyj:n hallituksen jäsenten osakkeina suoritettava vuosipalkkio – yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus

Helsinki, 2015-06-05 09:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   5.6.2015 klo 10.45

SUOMINEN OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKKEINA SUORITETTAVA VUOSIPALKKIO – YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS


Suominen Oyj:n 19.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuodelta 2015 seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa sekä muille hallituksen jäsenille 28 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että 40 % vuosipalkkiosta suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 5.6.2015.

Hallituksen jäsenille vuodelta 2015 osakkeina suoritettavan palkkio-osuuden määrä on yllä mainitun perusteella yhteensä 86 989 osaketta. Osakkeiden luovutusarvo on yhteensä 79 800 euroa eli noin 0,91736 euroa osakkeelta. Nämä osakkeet on luovutettu (muu luovutus) tänään 5.6.2015 hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen antaman osakeantia koskevan valtuutuksen nojalla. Koska kyseessä on yhtiökokouksen yksityiskohtaisen päätöksen toimeenpanosta, hallitus ei käyttänyt päätöksen tekemisessä itsenäistä harkintavaltaa. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet.

Yhtiöllä on ennen yllä mainittua osakeluovutusta hallussaan 1 000 875 omaa osaketta. Hallituksen jäsenille tänään 5.6.2015 luovutettujen osakkeiden yhteismäärä on 86 989. Niiden luovuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 913 886 omaa osaketta.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Tapio Engström, Suominen Oyj:n talousjohtaja, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi
 

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset