Suominen Oyj: Hyvä kehitys jatkui, ohjeistusta tarkennettu liikevoiton kasvun osalta

Helsinki, Suomi, 2015-10-26 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   26.10.2014 klo 8.30

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015:
Hyvä kehitys jatkui, ohjeistusta tarkennettu liikevoiton kasvun osalta

 

 

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
AVAINLUKUJA 2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto, milj. euroa 114,9 103,3 339,8 297,0 401,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 9,8 8,7 27,0 20,6 26,9
Liikevoitto, milj. euroa 9,8 8,4 27,5 19,8 25,9
Raportointikauden voitto, milj. euroa, jatkuvat toiminnot 5,4 0,6 15,1 5,4 10,2
Raportointikauden voitto/tappio, milj. euroa, lopetetut toiminnot -1,5 -5,2 -5,2
Raportointikauden voitto/tappio, milj. euroa, yhteensä 5,4 -0,9 15,1 0,2 5,0
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,02 0,00 0,06 0,02 0,04
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot -0,01 -0,02 -0,02
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa, yhteensä 0,02 0,00 0,06 0,00 0,02
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa * 0,03 0,07 0,06 0,11 0,15
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % * 17,4 10,2 12,0
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, jatkuvat toiminnot, % 17,4 13,5 15,7
Velkaantumisaste (gearing), % * 30,5 43,3 34,7

 


* Sisältää vuonna 2014 myös lopetetut toiminnot.

Avainasiat heinä-syyskuussa 2015:

- Liikevaihto nousi 11,3 % ja oli 114,9 (103,3) milj. euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 12,1 % ja oli 9,8 (8,7) milj. euroa.
- Investointi uuteen märkärainauslinjaan Bethunen-tehtaalla Yhdysvalloissa etenee suunnitelmien mukaan. Suominen tiedotti syyskuussa, että investoinnin kokonaisarvo on lähes 50 milj. euroa.
- Suominen päätti laajentaa kasvuinvestointiohjelmaansa kaudelle 2015–2017 noin 60 milj. euroon korkean lisäarvon kuitukankaiden lupaavien kasvunäkymien vuoksi.
- Suominen tarkentaa ohjeistustaan vuoden 2015 liikevoiton osalta. Yhtiö odottaa, että jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on vuonna 2015 selvästi parempi kuin vuonna 2014. Aiemmin Suominen arvioi, että yhtiön vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2014.
- Liikevaihdon osalta Suominen toistaa 17.7.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan parempi kuin vuonna 2014.
- Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi laski kolmannella vuosineljänneksellä hieman, mutta oli edelleen selvästi vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi hieman. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Suomisen vahva taloudellinen kehitys jatkui myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 11 % vertailukaudesta ja oli 114,9 milj. euroa. Suomisen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 9,8 milj. euroon, mikä vastasi 8,5 % liikevaihdosta. Vuosineljänneksen voitto ja osakekohtainen tulos pysyivät toisen vuosineljänneksen vahvalla tasolla ja olivat 5,4 milj. euroa ja 0,02 euroa/osake. Olen hyvin tyytyväinen Suomisen tähänastiseen kehitykseen tilikaudella 2015 ja suhtaudun luottavaisesti myös vuoden viimeiseen neljännekseen. Tarkensimme loppuvuoden osalta liikevoiton kasvua koskevaa ohjeistustamme ja arvioimme nyt, että tilikaudella 2015 Suomisen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on selvästi parempi kuin vuonna 2014. Aiemmin arvioimme, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2014.

Päätimme syyskuussa laajentaa kasvuinvestointiohjelmaamme noin 60 milj. euroon korkeamman lisäarvon kuitukankaiden lupaavien kasvunäkymien takia. Aiemmin arvioimme käyttävämme kasvuinvestointeihin
30–50 milj. euroa strategiakaudella 2015–2017. Samalla kerroimme, että Bethunen-tehtaan uuteen märkärainauslinjaan tehtävän investoinnin kokonaisarvo, sisältäen sekä laitteet että palvelut, on lähes 50 milj. euroa. Hanke nostaa märkärainausteknologian täysin uudelle tasolle toimialallamme. Uusi tuotantolinja räätälöidään Suomisen tarpeisiin ainutlaatuisen teknologiaosaamisemme pohjalta. Sen ansiosta voimme toimittaa asiakkaillemme markkinoiden parhaita kuitukankaita pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin. Investointi on linjassa strategisen tavoitteemme kanssa, jonka mukaan tähtäämme alallamme tuotejohtajan asemaan sekä toimialan keskiarvon ylittävään liikevaihdon kasvuun.

Myös muut hankkeet kasvuinvestointiohjelmassamme etenevät suunnitellusti ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Katsauskauden jälkeen nimitimme Ernesto Levyn Suomisen Convenience-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Suomisen johtoryhmän jäseneksi. Levyllä on taustallaan vaikuttava ura johtavissa kuluttajatuoteyhtiöissä, muun muassa Novartiksella sekä Procter & Gamblella. Hänen kykynsä ja kokemuksensa täydentävät erinomaisesti Suomisen johtoryhmän osaamista, mikä on erityisen arvokasta kasvustrategiamme toteuttamisen kannalta.”

LIIKEVAIHTO

Heinä-syyskuu 2015


Suomisen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 11 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 114,9 milj. euroa (103,3). Ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto pysyi likimain vertailukauden tasolla, sillä Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa Suomisen raportointivaluuttaan euroon kasvatti kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa noin 11 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 107,5 milj. euroa (94,4) ja Care-liiketoiminta-alueen 7,5 milj. euroa (8,9). Convenience toimittaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin sekä travel- ja catering-liiketoiminnan tarpeisiin. Care valmistaa kuitukankaita hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin.

Tammi-syyskuu 2015

Suomisen liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 kasvoi vertailukaudesta 14,4 % ja oli 339,8 milj. euroa (297,0). Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa Suomisen raportointivaluuttaan euroon kasvatti tammi-syyskuun liikevaihtoa noin 35 milj. euroa.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 315,2 milj. euroa (272,9) ja Care-liiketoiminta-alueen 24,7 milj. euroa (24,1). Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-syyskuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (40 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (24 %), kotitalouspyyhkeisiin (17 %), teollisuuspyyhkeisiin (11 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (7 %). Jakauma muuttui vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana vain vähän edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan. 

LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2015


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 12,1 % vertailukaudesta ja oli 9,8 milj. euroa (8,7). Liikevoitto oli 9,8 milj. euroa (8,4). Kolmannella vuosineljänneksellä ei raportoitu kertaluonteisia eriä. Vertailukauden kertaluonteiset erät, yhteensä -0,3 milj. euroa, sisälsivät uudelleenjärjestelykuluja sekä Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja.

Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa Suomisen raportointivaluuttaan euroon kasvatti liikevoittoa noin 14 %. Heinä-syyskuun 2014 keskimääräisen Yhdysvaltain dollarin kurssin mukaan laskettuna liikevoitto olisi ollut 1,4 milj. euroa heikompi.

Jatkuvien toimintojen voitto ennen tuloveroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 8,5 milj. euroa (4,0) ja voitto jatkuvista toiminnoista oli 5,4 milj. euroa (0,6).

Tammi-syyskuu 2015

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 31 % ja oli 27,0 milj. euroa (20,6). Liikevoitto oli 27,5 milj. euroa (19,8). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisena eränä Nakkilan-tehtaalla uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennuskirjauksen peruutus, +0,5 milj. euroa. Vertailukaudella raportoitiin kertaluonteisina erinä uudelleenjärjestelykuluja ja Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja yhteensä -1,1 milj. euroa sekä Nakkilan-tehtaan kuiduntuotannon lopettamiseen vuonna 2012 liittyviä eriä +0,2 milj. euroa, yhteensä -0,9 milj. euroa.

Jatkuvien toimintojen voitto ennen tuloveroja oli tammi-syyskuussa 23,6 milj. euroa (12,7) ja voitto jatkuvista toiminnoista 15,1 milj. euroa (5,4).

RAHOITUS

Katsauskauden lopussa 30.9.2015 korolliset nettovelat olivat 36,7 milj. euroa (44,7). Velkaantumisaste oli
30,5 % (43,3 %) ja omavaraisuusaste 44,3 % (41,0 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa -3,9 milj. euroa (-7,1) eli 1,2 % (2,4 %) liikevaihdosta. Rahoituskuluja kasvattivat valuuttakurssien muutokset (-0,9 milj. euroa) sekä myytävissä oleviin varoihin sisältyvien kiinteistöosakkeiden arvonalentumiskirjaus (-0,4 milj. euroa). Kyseiset kiinteistöosakkeet myytiin heinäkuussa 2015. Vertailukauden rahoituskulut sisältävät rahoituksen uudelleenjärjestelyn johdosta syyskuussa 2014 kirjatun kertaluonteisen korkosuojausten purkamiskulun -0,9 milj. euroa sekä aiemman syndikaattilainan jaksotettujen järjestelykulujen kulukirjauksen -2,0 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 7,9 milj. euroa (16,9) ja tammi-syyskuussa 16,3 (27,8) milj. euroa. Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 0,06 euroa (0,11). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin -6,7 milj. euroa (-6,0) vaikuttivat merkittävimpinä erinä oman pääoman suojaamiseen kohdistetut valuuttatermiinit sekä katsauskaudella maksetut korot. Vuoden alusta käyttöpääomaa on sitoutunut 12 milj. euroa (2014: vapautunut 4,0). Rahoituksen rahavirtaa paransi Joustopakkaukset-liiketoiminnan myynnin yhteydessä heinäkuussa 2014 myönnetyn lainasaamisen lyhennys, 0,3 milj. euroa. Rahoituksen rahavirtaa heikensi syyskuussa maksettu lainan lyhennys, 3,3 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 13,8 milj. euroa (2014: jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit 4,4 milj. euroa). Bruttoinvestointeja kasvatti erityisesti Bethunen-tehtaan märkärainauslinjainvestoinnin käynnistyminen Yhdysvalloissa. Muut keskeisimmät investoinnit koskivat Alicanten-tehtaan modernisointia Espanjassa sekä Nakkilan-tehtaalla uudelleen käyttöönotettua tuotantolinjaa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Suominen tiedotti syyskuussa laajentavansa kasvuinvestointiohjelmaansa noin 60 milj. euroon. Aiemmin yhtiö oli arvioinut käyttävänsä kasvuinvestointeihin 30–50 milj. euroa strategiakaudella 2015–2017. Bethunen-tehtaan uuteen märkärainauslinjaan tehtävän investoinnin kokonaisarvo, sisältäen sekä laitteet että palvelut, on lähes 50 milj. euroa. Tuotantolinjan asennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2016 jälkipuoliskolla.

Katsauskauden poistot ja arvonalentumistappiot olivat 13,6 milj. euroa (2014: jatkuvat toiminnot 11,4).  Lukuun ei sisälly Nakkilassa uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennustappion peruutus 0,5 milj. euroa.


HANKITUT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Hankitut toiminnot


Tammi-syyskuussa 2015 Suomisella ei ollut hankittuja toimintoja. Suominen osti 10.2.2014 Ahlstromilta sen aiempaan Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian-yhtiön. Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminnalle avautui uusi, kasvava Etelä-Amerikan markkina-alue.

Lopetetut toiminnot

Tammi-syyskuussa 2015 Suomisella ei ollut lopetettuja toimintoja. Suominen myi heinäkuussa 2014 Joustopakkaukset-liiketoiminnan, ja tämän liiketoiminta-alueen tulos raportoidaan vertailukaudella lopetettuina toimintoina.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2015 oli 252 425 616 osaketta, ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Osakkeiden määrä kasvoi tammi-syyskuussa yhteensä 4 491 494 osakkeella. Osakemäärän kasvusta 3 984 106 johtui hybridilainan ja sen korkojen konvertoinnista osakkeiksi ja 507 388 suunnatusta maksullisesta osakeannista yrityksen johdolle osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesti. Sekä hybridilainan konvertointi omaksi pääomaksi että maksullinen anti on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ Helsingissä 1.1.–30.9.2015 oli 88 277 675 osaketta eli 35,3 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 1,22 euroa, alin 0,75 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 0,97 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,09 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2015 oli 274,1 milj. euroa.

Omat osakkeet

Katsauskauden lopussa 30.9.2015 Suominen Oyj:n hallussa oli 913 886 omaa osaketta. Katsauskaudella luovutettiin suunnatulla maksuttomalla annilla 802 644 omaa osaketta konsernin avainhenkilöille osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2012–2014 perusteella. Lisäksi yhtiö luovutti yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 5.6.2015 hallituksen jäsenien vuosipalkkion osakkeina maksettavan osuuden, yhteensä 86 989 osaketta.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät 

Suominen Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2014 kahdesta uudesta konsernin johdon ja avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä sekä suunnatusta osakeannista. Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä jakautuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksessa.

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen Oyj:n nimitystoimikuntaan on valittu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2015 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikuntaan on nimetty Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja ja Ahlström Capital Oy:n hallituksen jäsen Thomas Ahlström; Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnoista vastaava johtaja Reima Rytsölä. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa Suominen Oy:n hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2015. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa, mutta jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,01 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Jaana Tuominen ja Hannu Kasurinen sekä uusina jäseninä Laura Raitio ja Andreas Ahlström. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 19.3.2015 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen ja jäseniksi Andreas Ahlström ja Laura Raitio. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jorma Eloranta ja jäseniksi Risto Anttonen ja Jaana Tuominen.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 antama valtuutus päättää enintään 2 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään
25 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 25 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutuksesta on käytetty 30.9.2015 mennessä 1 517 869 osaketta. Jäljellä olevan valtuutuksen määrä on 23 482 131 osaketta.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen vastaanotti katsauskaudella 1.1.–30.9.2015 seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaiset ilmoitukset:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 29.1.2015 myyneensä 23.1.2015 tehdyllä kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita, minkä johdosta Mandatumin omistusosuus Suominen Oyj:n osakkeista alitti 5 % rajan. Kaupan jälkeen Mandatum omistaa 12 318 243 osaketta ja ääntä (4,97 % kaikista osakkeista ja äänistä). Edellisessä liputusilmoituksessa Mandatumin omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden määrä oli 22 322 222 osaketta, mikä vastasi 9,1 % osakkeista ja äänistä.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 29.1.2015 merkinneensä 5.2.2014 Suominen Oyj:n liikkeeseen laskemaa osakkeiksi vaihdettavaa hybridilainaa, joka oikeuttaa lainan merkintäaikana 11.2.2014 - 10.2.2018 Mandatumin merkitsemään enintään 3 714 000 uutta Suomisen osaketta. Mikäli Mandatum merkitsisi osakkeet, ylittäisi Mandatumin omistusosuus Suomisen osakkeista
5 % rajan. Merkinnän jälkeen Mandatum omistaisi 16 032 243 osaketta ja ääntä (6,37 % kaikista osakkeista ja äänistä). Edellisessä liputusilmoituksessa Mandatumin omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden määrä oli
12 318 243 osaketta, mikä vastasi 4,97 % osakkeista ja äänistä.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 18.2.2015 myyneensä 17.2.2015 toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % liputusrajan myös silloin, mikäli Mandatum konvertoisi helmikuussa 2014 merkitsemänsä hybridilainan kokonaisuudessaan osakkeiksi.

Suomen Teollisuussijoitus Oy (y-tunnus 1007806-3) ilmoitti 16.3.2015 myyneensä samana päivänä toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % rajan. Edellisessä liputusilmoituksessa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 22 222 222 osaketta, eli 9,04 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä ennen 16.3.2015 toteutettua osakkeiden myyntiä oli
14 009 604 osaketta, mikä vastasi 5,57 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 16.3.2015 toteutuneen osakekaupan jälkeen Suomen Teollisuussijoitus Oy omistaa 7 009 604 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 2,78 % osakkeista ja äänistä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (y-tunnus 0107638-1) ilmoitti 20.3.2015 myyneensä 19.3.2015 Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 10 % liputusrajan. Edellisessä liputusilmoituksessa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 27 111 992 osaketta, mikä vastasi 11,02 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 19.3.2015 toteutuneen osakekaupan jälkeen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa
18 422 103 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 7,33 % osakkeista ja äänistä.

GMT Capital Corp ilmoitti 10.7.2015 ostaneensa 9.7.2015 Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä saavuttaa 5 % liputusrajan. Osakekaupan jälkeen GMT Capital Corp omistaa 12 623 280 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,00 % osakkeista ja äänistä.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA

Timo Hiekkaranta, Suomisen Convenience-liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, jätti yhtiön elokuun lopussa ja siirtyi jatkamaan uraansa yhtiön ulkopuolella.

Ernesto Levy (MBA) nimitettiin 6.10.2015 Suominen Oyj:n Convenience-liiketoiminta-alueen johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti Suomisella 20.10.2015. Ernesto Levy on tehnyt vaikuttavan uran johtavissa kuluttajatuoteyhtiöissä, muun muassa Novartiksella sekä Procter & Gamblella.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys Yhdysvalloissa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu konsernitilinpäätöksen 2014 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalentumistappioiden kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty omaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2014.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon kuitukangastuotteissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö sai jalansijan Etelä-Amerikan kasvavilta markkinoilta toteuttamalla yrityskaupan helmikuussa 2014.


Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi laski kolmannella vuosineljänneksellä hieman, mutta oli edelleen selvästi vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi hieman.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kasvun jatkuvan vuonna 2015 keskimäärin vuoden 2014 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015


Suominen tarkentaa ohjeistustaan vuoden 2015 liikevoiton osalta. Yhtiö odottaa, että jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on vuonna 2015 selvästi parempi kuin vuonna 2014. Aiemmin Suominen arvioi, että yhtiön vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2014. Liikevaihdon osalta Suominen toistaa 17.7.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan parempi kuin vuonna 2014.

Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

 


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2015

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2014. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 1.1.2015 voimaan tulleet uudet tilinpäätösstandardit on esitetty vuoden 2014 konsernitilinpäätöksessä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


 

 

TASE

 

 

1 000 euroa 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 12 462 12 434 12 510
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 91 743 88 553 88 721
Lainasaamiset 7 752 8 531 8 202
Myytävissä olevat varat 777 942 1 124
Eräpäivään asti pidettävät varat 449 450
Muut pitkäaikaiset saamiset 2 206 980 2 614
Laskennalliset verosaamiset 4 715 5 004 5 516
Pitkäaikaiset varat yhteensä 135 150 132 389 134 633
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 32 078 29 623 32 380
Myyntisaamiset 60 360 50 639 52 269
Lainasaamiset 800 59 600
Muut lyhytaikaiset saamiset 5 036 5 971 4 618
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 807 697 1 682
Rahavarat 36 454 31 778 38 430
Lyhytaikaiset varat yhteensä 136 535 118 767 129 979
       
Varat yhteensä 271 685 251 156 264 611
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 69 652 97 192 97 192
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 42 -52 96
Kurssierot 1 644 2 650 3 419
Muu oma pääoma -4 593 -51 386 -46 890
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 103 242 84 901 90 313
Hybridilaina 17 118 18 162 18 424
Oma pääoma yhteensä 120 360 103 063 108 737
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 9 864 7 413 8 789
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 1 151 1 025 1 151
Muut pitkäaikaiset velat 538 841 578
Joukkovelkakirjalainat 75 000 75 000 75 000
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 3 333 6 667 6 667
Pitkäaikaiset velat yhteensä 89 887 90 946 92 185
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 333 3 367 3 347
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 720 1 688 246
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 55 385 52 092 60 096
Lyhytaikaiset velat yhteensä 61 438 57 147 63 689
       
Velat yhteensä 151 325 148 093 155 874
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 271 685 251 156 264 611

 

 

TULOSLASKELMA
 

 

1 000 euroa 7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Liikevaihto 114 919 103 291 339 798 296 984 401 762
Hankinnan ja valmistuksen kulut -98 892 -88 071 -293 069 -259 509 -352 091
Bruttokate 16 027 15 220 46 728 37 475 49 671
Liiketoiminnan muut tuotot 782 659 2 634 1 966 2 655
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 692 -1 427 -5 350 -4 585 -6 278
Tutkimus ja kehitys -1 015 -665 -2 603 -2 062 -2 877
Hallinnon kulut -3 887 -3 777 -12 746 -11 407 -15 418
Liiketoiminnan muut kulut -452 -1 648 -1 146 -1 629 -1 857
Liikevoitto 9 763 8 361 27 517 19 758 25 897
Nettorahoituskulut -1 247 -4 334 -3 944 -7 077 -8 075
Voitto ennen tuloveroja 8 517 4 027 23 573 12 681 17 822
Tuloverot -3 142 -3 378 -8 472 -7 264 -7 645
Raportointikauden voitto jatkuvista toiminnoista 5 374 649 15 101 5 417 10 177
           
Lopetetut toiminnot          
Raportointikauden voitto/tappio -77 716 717
Arvonalentumistappiot ja myyntikulut -1 422 -5 921 -5 921
Raportointikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista yhteensä -1 499 -5 205 -5 204
Raportointikauden voitto/tappio 5 374 -850 15 101 212 4 973
           
Osakekohtainen tulos, euroa          
Jatkuvista toiminnoista 0,02 0,00 0,06 0,02 0,04
Lopetetuista toiminnoista -0,01 -0,02 -0,02
Yhteensä laimentamaton 0,02 0,00 0,06 0,00 0,02
Yhteensä laimennettu 0,02 0,00 0,05 0,00 0,02

 

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA
 

 

1 000 euroa 7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
           
Raportointikauden voitto/tappio 5 374 -850 15 101 212 4 973
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
Kurssierot -4 965 3 797 -2 030 5 997 6 863
Rahavirran suojausten ja korkosuojausten ja myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset -82 95 -530 238 424
Korkosuojausten ja myytävissä olevien varojen tulosvaikutteiseksi siirretyt erät 944 463 944 944
Muut siirrot 10 3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 615 -533 320 -561 -696
Yhteensä -4 432 4 313 -1 777 6 621 7 535
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -147
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 47
Yhteensä -100
           
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -4 432 4 313 -1 777 6 621 7 435
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 942 3 463 13 324 6 833 12 407
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
Jatkuvat toiminnot 942 5 013 13 324 12 038 17 612
Lopetetut toiminnot -1 550 -5 205 -5 205
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 942 3 463 13 324 6 833 12 407

 

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
           
Oma pääoma 1.1.2015 11 860 24 681 97 192 - 44 3 419
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät -1 724
Laaja tulos yhteensä -1 724
Osakeperusteiset maksut
Osakeanti 340
Varojen jako -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus
Omien osakkeiden luovutus  80
Muut siirrot -27 448 - 51
Hybridilainan konvertointi 1 992
Hybridilaina
Oma pääoma 30.9.2015 11 860 24 681 69 652 -44 1 644

 

 

 

           
1 000 euroa Arvon- muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
           
Oma pääoma 1.1.2015  96 -46 890 90 313 18 424 108 737
Raportointikauden tulos 15 101 15 101 15 101
Muut laajan tuloksen erät -53 -1 777 -1 777
Laaja tulos yhteensä -53 15 101 13 324 13 324
Osakeperusteiset maksut 262 262 262
Osakeanti 340 340
Varojen jako -2 504 -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus  2 2 2
Omien osakkeiden luovutus 80 80
Muut siirrot 27 499
Hybridilainan konvertointi 1 992 -1 992
Hybridilaina -567 -567 686 119
Oma pääoma 30.9.2015 42 -4 593 103 242 17 118 120 360


 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -44 -3 021
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 5 672
Laaja tulos yhteensä 5 672
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 69
Hybridilaina
Oma pääoma 30.9.2014 11 860 24 681 97 192 -44 2 650

 

 

 

1 000 euroa Arvon- muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 -999 -51 094 78 506 78 506
Raportointikauden tulos  212  212  212
Muut laajan tuloksen erät  946  3 6 621 6 621
Laaja tulos yhteensä  946  215 6 833 6 833
Osakeperusteiset maksut  22  22  22
Omien osakkeiden luovutus 69 69
Hybridilaina -529 -529 18 162 17 633
Oma pääoma 30.9.2014 -52 -51 386 84 901 18 162 103 063

 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -44 -3 021
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 6 440
Laaja tulos yhteensä 6 440
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 69
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2014 11 860 24 681 97 192 -44 3 419

 

 

 

1 000 euroa Arvon- muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 - 999 -51 094 78 506 78 506
Raportointikauden tulos  − 4 973 4 973 4 973
Muut laajan tuloksen erät 1 094 -100 7 435 7 435
Laaja tulos yhteensä 1 094 4 873 12 407 12 407
Osakeperusteiset maksut  70  70  70
Omien osakkeiden luovutus 69 69
Hybridilaina -739 -739 18 424 17 685
Oma pääoma 31.12.2014 96 -46 890 90 313 18 424 108 737

 

 

RAHAVIRTALASKELMA
 

 

1 000 euroa 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden tulos 15 101 212 4 973
Oikaisut yhteensä 25 238 34 406 39 953
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 40 339 34 618 44 927
Nettokäyttöpääoman muutos -12 019 3 985 6 140
Rahoituserät -6 672 -5 982 -6 514
Tuloverot -5 371 -4 839 -7 434
Liiketoiminnan rahavirta 16 277 27 783 37 119
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -14 052 -5 291 -7 740
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin -19 261 -19 261
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 167 4 736 4 736
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 10 31 59
Investointien rahavirta -13 876 -19 785 -22 206
       
Rahoituksen rahavirta      
Hybridilainan nosto 17 500 17 500
Joukkovelkakirjalainan nosto 75 000 75 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen nostot 10 000 10 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 333 -78 213 -78 220
Lyhytaikaisten korollisten lainojen muutos -14 -18 318 -18 324
Lainasaamisten muutos 250
Osakeanti 340
Varojen jako -2 504
Rahoituksen rahavirta -5 261 5 969 5 956
       
Rahavarojen muutos -2 859 13 967 20 869
       
Rahavarat raportointikauden alussa 38 430 18 585 18 585
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 883 -775 -1 025
Rahavarojen muutos -2 859 13 967 20 869
Rahavarat raportointikauden lopussa 36 454 31 778 38 430

 

 

Vuoden 2014 rahavirtalaskelma sisältää myös lopetetut liiketoiminnot.

TUNNUSLUVUT

 

  7-9/
2015
7-9/
2014
1-9/
2015
1-9/
2014
1-12/
2014
Liikevaihdon muutos, % * 11,3 10,5 14,4 4,6 7,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 13,9 14,7 13,8 12,6 12,4
Bruttokate ilman kertaluonteisia eriä, osuus liikevaihdosta, % 13,9 14,7 13,6 12,6 12,4
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 8,5 8,1 8,1 6,7 6,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, osuus liikevaihdosta, % 8,5 8,4 7,9 6,9 6,7
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,1 -4,2 -1,2 -2,4 -2,0
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 7,4 3,9 6,9 4,3 4,4
Raportointikauden voitto, jatkuvat toiminnot, osuus liikevaihdosta, % 4,7 0,6 4,4 1,8 2,5
Raportointikauden tappio, lopetetut toiminnot, osuus liikevaihdosta, % -1,5 -1,8 -1,3
Raportointikauden voitto/tappio, osuus liikevaihdosta, % 4,7 -0,8 4,4 0,1 1,2
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa 10 049 952 13 845 4 441 7 066
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa 4 714 3 953 13 043 11 434 15 576
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,02 0,00 0,06 0,02 0,04
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot -0,01 -0,02 -0,02
Osakekohtainen tulos, euroa, yhteensä, laimentamaton 0,02 0,00 0,06 0,00 0,02
Osakekohtainen tulos, euroa, yhteensä, laimennettu 0,02 0,00 0,05 0,00 0,02
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,03 0,07 0,06 0,11 0,15
Oman pääoman tuotto, % 17,5 -0,8 5,1
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 17,4 10,2 12,0
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, jatkuvat toiminnot, % 17,4 13,5 15,7
Omavaraisuusaste, % 44,3 41,0 41,2
Velkaantumisaste (gearing), % 30,5 43,3 34,7
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,48 0,42 0,44
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 251 511 730 246 130 603 246 130 603
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 1,09 0,58 0,81
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 0,75 0,47 0,47
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 1,22 0,62 0,81
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 0,97 0,55 0,58
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 274,1 142,8 199,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 88 277 675 24 474 936 97 735 300
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 35,3 9,9 39,7

 


*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

 

 

Korolliset nettovelat, 1 000 euroa        
Pitkäaikaiset korolliset velat   78 333 81 667 81 667
Lyhytaikaiset korolliset velat   3 333 3 367 3 347
Korolliset saamiset ja rahavarat   -45 006 -40 368 -47 232
Korolliset nettovelat   36 661 44 665 37 782

 


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty 2014 konsernitilinpäätöksessä.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

 

1 000 euroa 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Suomi 2 074 1 942 2 516
Muu Eurooppa 121 790 101 678 139 738
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 208 733 185 447 248 942
Muu maailma 7 202 7 917 10 565
Yhteensä 339 798 296 984 401 762


 

 

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

 

    2015 2014  
1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 1-12
Liikevaihto 114 919 112 944 111 934 104 779 103 291 95 340 98 353 401 763
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9 763 9 932 7 292 6 233 8 711 5 524 6 384 26 852
% liikevaihdosta 8,5 8,8 6,5 5,9 8,4 5,8 6,5 6,7
Kertaluonteiset erät 530 -93 -349 -278 -233 -954
Liikevoitto 9 763 10 462 7 292 6 140 8 362 5 246 6 151 25 898
% liikevaihdosta 8,5 9,3 6,5 5,9 8,1 5,5 6,3 6,4
Nettorahoituskulut -1 247 -1 076 -1 621 -998 -4 334 -1 276 -1 467 -8 074
Voitto ennen tuloveroja 8 517 9 386 5 670 5 141 4 028 3 969 4 684 17 823
% liikevaihdosta 7,4 8,3 5,1 4,9 3,9 4,2 4,8 4,4
                     

 

 


KERTALUONTEISET ERÄT

 

           
1 000 euroa 7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
           
Toimintokohtaisesti          
Hankinnan ja valmistuksen kulut 530
Hallinnon kulut -349 -1 080 -1 274
Liiketoiminnan muut kulut 220 320
Yhteensä -349 530 -860 -954
           
Kululajikohtaisesti          
Uudelleenjärjestelykulut -249 -421 -653
Muut kertaluonteiset erät -100 -439 -301
Arvonalentumiskirjauksen peruutus 530
Yhteensä -349 530 -860 -954

 LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen kuului Suomisen lähipiiriin osakeomistuksensa kautta 7.10.2014 saakka. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Katsauskaudella luovutettiin päättyneen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella yhtiön lähipiirille yhteensä 751 193 Suomisen osaketta, joista toimitusjohtajalle 325 861 osaketta ja muille johtoryhmän jäsenille 425 332 osaketta. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti osa palkkiosta suoritettiin rahana kattamaan järjestelystä aiheutuneet verot. Yhteensä osakkeina ja rahana maksettujen etuuksien käypä arvo oli osakkeiden luovutushetkellä 1 637 tuhatta euroa.

Suominen Oyj:n 19.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta
40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2015 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 86 989 osaketta. Osakkeet luovutettiin 5.6.2015 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 79 800 euroa eli noin 0,91736 euroa osakkeelta.

Muut palkat lähipiirille olivat katsauskaudella 1 704 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 163 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 107 tuhatta euroa, osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesti maksetut
1 637 tuhatta euroa ja uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perustella jaksotettu kulu 143 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat
 

 

1 000 euroa 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 4 657 5 083
Tavaroiden ja palveluiden ostot 56 142 58 487
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 865
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 8 552

 


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
 

 

  30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
1 000 euroa Aineel-liset hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 88 721 12 510 98 640 12 025 98 640 12 025
Investoinnit 12 325 1 520 2 567 1 856 4 650 2 416
Vähennykset -10 -9
Lopetetut toiminnot -18 484 -179 -18 211 -160
Hankitut liiketoiminnot 10 463 20 10 779 20
Poistot ja arvonalentumiset -11 937 -1 634 -10 071 -1 363 -13 714 -1 862
Arvonalentumisten peruutukset 530
Kurssierot ja muut muutokset 2 104 76 5 438 75 6 586 71
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 91 742 12 462 88 553 12 434 88 721 12 510

 

 

Aineettomat hyödykkeet ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET

 

 

1 000 euroa 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 85 014 94 471 94 471
       
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 3 347 24 071 24 071
Lopetetut toiminnot -502 -502
Lyhytaikaisten lainojen muutos -14 -20 202 -20 222
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 3 333 3 367 3 347
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 6 667 70 399 70 399
Lopetetut toiminnot -4 283 -4 283
Pitkäaikaisten lainojen muutos -3 333 -59 449 -59 449
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 3 334 6 667 6 667
       
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa   75 000
Joukkovelkakirjalainojen muutos 75 000 75 000
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 75 000 75 000 75 000
       
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 81 667 85 034 85 014

 

 

Hybridilaina on IAS 32:n mukaisesti esitetty omana pääomana.

VASTUUSITOUMUKSET

 

 

1 000 euroa 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
       
Muut omat vastuut      
Vuokravastuut 22 308 23 304 22 911
Sitoumukset aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan 20 081
 
       
Takausvastuut      
Takaukset muista omista sitoumuksista 1 593 1 800
Muiden puolesta 4 134 4 669 4 017

 

 

 

 

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
       
1 000 euroa 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
       
Valuuttatermiinit      
Nimellisarvo 4 453 30 542 36 307
Käypä arvo -120 -718 -235
       
Sähköjohdannaissopimukset      
Nimellisarvo 1 414 2 318 1 031
Käypä arvo -295 -83 -71
         


 

 


RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

 

 

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat varat
e. Johdannaiset, suojauslaskenta
f. Kirjanpitoarvo
g. Käypä arvo

 

 

 

               
  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Muut pitkäaikaiset saamiset 813 1 392 2 206 2 206
Lainasaamiset 8 552 8 552 8 552
Myyntisaamiset 60 360 60 360 60 360
Johdannaiset
Muut lyhytaikaiset saamiset 347 347 347
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 849 1 849 1 849
Rahavarat 36 454 36 454 36 454
Yhteensä 30.9.2015 813 108 953 777 110 544 110 544
               
               
1 000 euroa a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 124 1 124 1 124
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 450 450 450
Muut pitkäaikaiset saamiset 980 1 634 2 614 2 614
Lainasaamiset 8 802 8 802 8 802
Myyntisaamiset 52 269 52 269 52 269
Johdannaiset 12 12 12
Muut lyhytaikaiset saamiset 1 011 1 011 1 011
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 725 1 725 1 725
Rahavarat 38 430 38 430 38 430
Yhteensä 31.12.2014 980 450 103 871 1 124 12 106 437 106 437

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2014.

RAHOITUSVELAT
 

 

  30.9.2015 31.12.2014
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
         
Lainat rahoituslaitoksilta 3 333 3 333 6 667 6 667
Joukkovelkakirjalainat 75 000 77 048 75 000 75 150
Muut pitkäaikaiset velat 367 367 350 350
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 78 700 80 748 82 017 82 167
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
         
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset 3 333 3 333 3 333 3 333
Rahoitusleasingvelat 14 14
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskentaa 76 76 121 121
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 339 339 197 197
Korkovelat 75 75 902 902
Muut lyhytaikaiset velat 234 234 726 726
Ostovelat 45 294 45 294 47 403 47 403
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 49 351 49 351 52 696 52 696
         
Yhteensä 128 051 130 099 134 713 134 863

 


Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2014.
 

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
 
1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Muut pitkäaikaiset saamiset 813
Myytävissä olevat varat 777
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat velat -601
Yhteensä 989
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit -120
Sähköjohdannaiset -295
Yhteensä -415

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2014.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-syyskuun 2015 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 26.10.2015 klo 12.00. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous ja verkkolähetys tuloksesta järjestetään tänään 26.10.2015 klo 16.00. Kokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Suominen". Kokousta voi seurata verkkolähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi/verkkolahetykset. Nauhoite kokouksesta on kuunneltavissa jälkikäteen samassa osoitteessa sekä numerossa +44 121 260 4861 tunnuksella 1930055#.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta 2015 perjantaina 29.1.2016.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.
 

 

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2015 FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus