Nimitystoimikunnan ehdotukset Suominen Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Helsinki, Suomi, 2015-01-29 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Suominen Oyj   Pörssitiedote 29.1.2015 klo 9.30

NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET SUOMINEN OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä nousee nykyisestä viidestä kuuteen henkilöön. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen ja Jaana Tuominen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Suominen Oyj:n hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Andreas Ahlström ja Laura Raitio.

Andreas Ahlström on toiminut Ahlström Capital Oy:n sijoituspäällikkönä vuodesta 2009. Hän on tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Frangible Safety Posts -yhtiössä ja hallituksen jäsen Ripasso Energy sekä Scandinavian Biogas -yhtiöissä. Vuonna 1976 syntynyt Ahlström on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on Suomen kansalainen.

Laura Raitio on toiminut Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2014 ja sitä ennen useissa johtotehtävissä Ahlstrom-konsernissa vuodesta 1990. Hän on Neste Oilin sekä Terveyspalvelualojen liitto ry:n hallitusten jäsen. Vuonna 1962 syntynyt Raitio on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti ja hän on Suomen kansalainen.


Suominen Oyj:n hallituksen jäsen Suvi Hintsanen on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus,
mikäli se yhtiökokouksessa valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valitsisi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Risto Anttosen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmia, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoituspäällikkönä. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla
www.suominen.fi. Lisäksi Laura Raition ja Andreas Ahlströmin ansioluettelot ja valokuvat ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37.500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 5.6.2015.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan muodostavat yhtiökokouksen päätöksellä yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Nimitystoimikuntaan kuuluvat 13.10.2014 alkaen Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja ja Ahlstrom Capital Oy:n hallituksen jäsen Thomas Ahlström, joka edustaa AC Invest Two B.V:tä, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnoista vastaava johtaja Reima Rytsölä. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Thomas Ahlström toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta teki kaikki esityksensä yksimielisesti. Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksensa hallituksen palkkioista eikä päätettäessä nimitystoimikunnan suosituksesta hallituksen puheenjohtajaksi.

Suominen Oyj:n hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun. Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 19.3.2015.


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja


Lisätietoja: Thomas Ahlström, Suominen Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 550 2330

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet - esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

2 Laura Raitio valokuva.jpg 1 Andreas Ahlström CV fi.pdf 2 Laura Raitio CV fi.pdf 1 Andreas Ahlström valokuva.jpg

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus