Hybridilainan osakkeiksi vaihtamiseen perustuva muutos Suominen Oyj:n osakkeiden määrässä

Helsinki, Suomi, 2015-02-04 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   4.2.2015 klo 9.30

HYBRIDILAINAN OSAKKEIKSI VAIHTAMISEEN PERUSTUVA MUUTOS SUOMINEN OYJ:N OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Hybridilainan merkitsijöillä on lainaehtojen mukaan oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014 – 10.2.2018 välisenä aikana 0,50 euron vaihtokurssilla. Vaihtokurssi on määritelty markkinaehtoisesti. Suominen Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi hybridilainan liikkeelle laskua edeltävänä viimeisenä kolmena kuukautena oli 0,48 euroa.

Hybridilainan liikkeellelaskulla rahoitettiin Brasilian-tehtaan hankinta helmikuussa 2014 ja se perustui Suominen Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Lainaosuuksia ja niille kertyneitä korkoja on 21.1.2015 vaihdettu yhteensä 1 462 069 uuteen Suominen Oyj:n osakkeeseen. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 4.2.2015 ja ne tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä arviolta 5.2.2015 alkaen. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään Suomisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suomisella oli ennen osakevaihtoa yhteensä 247 934 122 osaketta ja ääntä. Osakkeiksi vaihtamisen perusteella annettavien uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Suominen Oyj:llä on yhteensä 249 396 191 osaketta ja ääntä. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi lainaosuuksia ja mahdollisia pääomitettuja korkoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 43 330 000 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viimeisimmät uutiset

Regulatory information, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.09.2023

Suomisen nimitystoimikunnan kokoonpano