Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Helsinki, Suomi, 2015-01-29 20:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj    Pörssitiedote   29.1.2015 klo 21.55

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Suominen Oyj on 29.1.2015 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

1. Kohdeyhtiön nimi:

Suominen Oyj (y-tunnus 1680141-9)

2. Liputusvelvollisen nimi:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2)

3. Ilmoituksen peruste:

Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

4. Liputusrajat, jotka saavutetaan, ylitetään tai alitetaan

Omistusosuus laskee ja saavuttaa 5 % rajan.
Ääniosuus laskee ja saavuttaa 5 % rajan.

5. Päivä, jona liputusrajat saavutettiin, ylitettiin tai alitettiin:

23.1.2015

6. Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

 

Osakkeet ja
ääniosuudet
(osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet
Lukumäärä
Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet
Lukumäärä
Äänioikeudet
%-osuus
FI0009010862 22 322 222 9,1 % 22 322 222 9,1 %
Yhteensä 22 322 222 9,1 % 22 322 222 9,1 %

 

 

7. Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen:

 

Osakkeet ja ääniosuudet (osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
FI0009010862 12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %
Yhteensä 12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %

 

 

 

Kohdan 7 osuudet yhteensä Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
  12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %

 

 

8. Liputusilmoituksessa käytetty kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä ja kokonaisäänimäärä:
liputusilmoituksen päivämääränä 247 934 122.

9. Suora omistus- ja ääniosuus

 

Suora omistus- ja ääniosuus Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
  12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %

 Lisätietoja

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum) on 23.1.2015 tehdyllä kaupalla myynyt Suominen Oyj:n osakkeita, minkä johdosta Mandatumin osuus Suominen Oyj:n olemassa olevista osakkeista ja äänistä on alittanut 5 % rajan. Kaupan jälkeen Mandatum omistaa 12 318 243 osaketta ja ääntä (4,97 % kaikista osakkeista ja äänistä).

Mandatum on 5.2.2014 merkinnyt Suominen Oyj:n liikkeeseen laskemaa osakkeiksi vaihdettavaa hybridilainaa, joka oikeuttaa lainan merkintäaikana 11.2.2014 – 10.2.2018 Mandatumin merkitsemään enintään 3 714 000 uutta Suomisen osaketta. Mikäli Mandatum käyttää merkintäoikeutta, sen osuus osakkeista ja äänistä ylittää jälleen 5 %. Tämän johdosta Mandatum antoi erillisen liputusilmoituksen arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § 2 momentin perusteella mahdollisuudesta merkitä hybridilainan perusteella osakkeita. Tämä järjestely johtaisi toteutuessaan 5 % liputusrajan ylittymiseen. Tätä järjestelyä ei ole liputettu hybridilainan merkintäajankohtana, sillä tuolloin Mandatum omisti yli 5 % Suomisen osakkeista eikä järjestely olisi tuolloin toteutuessaan johtanut uuden liputusrajan ylittämiseen.


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet - esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi
 

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus