Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Helsinki, Suomi, 2015-01-29 20:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj    Pörssitiedote   29.1.2015 klo 21.55

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Suominen Oyj on 29.1.2015 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

1. Kohdeyhtiön nimi:

Suominen Oyj (y-tunnus 1680141-9)

2. Liputusvelvollisen nimi:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2)

3. Ilmoituksen peruste:

Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

4. Liputusrajat, jotka saavutetaan, ylitetään tai alitetaan

Omistusosuus laskee ja saavuttaa 5 % rajan.
Ääniosuus laskee ja saavuttaa 5 % rajan.

5. Päivä, jona liputusrajat saavutettiin, ylitettiin tai alitettiin:

23.1.2015

6. Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

 

Osakkeet ja
ääniosuudet
(osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet
Lukumäärä
Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet
Lukumäärä
Äänioikeudet
%-osuus
FI0009010862 22 322 222 9,1 % 22 322 222 9,1 %
Yhteensä 22 322 222 9,1 % 22 322 222 9,1 %

 

 

7. Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen:

 

Osakkeet ja ääniosuudet (osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
FI0009010862 12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %
Yhteensä 12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %

 

 

 

Kohdan 7 osuudet yhteensä Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
  12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %

 

 

8. Liputusilmoituksessa käytetty kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä ja kokonaisäänimäärä:
liputusilmoituksen päivämääränä 247 934 122.

9. Suora omistus- ja ääniosuus

 

Suora omistus- ja ääniosuus Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
  12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %

 Lisätietoja

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum) on 23.1.2015 tehdyllä kaupalla myynyt Suominen Oyj:n osakkeita, minkä johdosta Mandatumin osuus Suominen Oyj:n olemassa olevista osakkeista ja äänistä on alittanut 5 % rajan. Kaupan jälkeen Mandatum omistaa 12 318 243 osaketta ja ääntä (4,97 % kaikista osakkeista ja äänistä).

Mandatum on 5.2.2014 merkinnyt Suominen Oyj:n liikkeeseen laskemaa osakkeiksi vaihdettavaa hybridilainaa, joka oikeuttaa lainan merkintäaikana 11.2.2014 – 10.2.2018 Mandatumin merkitsemään enintään 3 714 000 uutta Suomisen osaketta. Mikäli Mandatum käyttää merkintäoikeutta, sen osuus osakkeista ja äänistä ylittää jälleen 5 %. Tämän johdosta Mandatum antoi erillisen liputusilmoituksen arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § 2 momentin perusteella mahdollisuudesta merkitä hybridilainan perusteella osakkeita. Tämä järjestely johtaisi toteutuessaan 5 % liputusrajan ylittymiseen. Tätä järjestelyä ei ole liputettu hybridilainan merkintäajankohtana, sillä tuolloin Mandatum omisti yli 5 % Suomisen osakkeista eikä järjestely olisi tuolloin toteutuessaan johtanut uuden liputusrajan ylittämiseen.


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet - esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi
 

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen