Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Helsinki, Suomi, 2015-01-29 21:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj    Pörssitiedote   29.1.2015 klo 22.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Suominen Oyj on 29.1.2015 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

1. Kohdeyhtiön nimi:

Suominen Oyj (y-tunnus 1680141-9)

2. Liputusvelvollisen nimi:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2)

3. Ilmoituksen peruste:

Sopimus tai muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen

4. Liputusrajat, jotka saavutetaan, ylitetään tai alitetaan

Omistusosuus nousee ja saavuttaa 5 % rajan.
Ääniosuus nousee ja saavuttaa 5 % rajan.

5. Päivä, jona liputusrajat saavutettiin, ylitettiin tai alitettiin:

23.1.2015

6. Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

 

Osakkeet ja
ääniosuudet
(osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet
Lukumäärä
Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet
Lukumäärä
Äänioikeudet
%-osuus
FI0009010862 12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %
Yhteensä 12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %

 

 

7. Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen:

 

Osakkeet ja ääniosuudet (osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
FI0009010862 12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %
Yhteensä 12 318 243 4,97 % 12 318 243 4,97 %

 


 

 

Sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat osuuden hankkimiseen tai luovuttamiseen Osakkeet Lukumäärä (+/-) Osakkeet
%-osuus
(+/-)
Äänioikeudet Lukumäärä
(+/-)
Äänioikeudet
%-osuus
(+/-)
Osakkeiksi vaihdettava hybridilaina +3 714 000 +1,40 +3 714 000 +1,40
Yhteensä +3 714 000 +1,40 +3 714 000 +1,40

 


 

 

Kohdan 7 osuudet yhteensä Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
  16 032 243 6,37 % 16 032 243 6,37 %

 

 

8. Liputusilmoituksessa käytetty kohdeyhtiön kokonaisosake- ja äänimäärä:

Kokonaisosakemäärä liputusilmoituksen päivämääränä 247 934 122. Osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan osakkeiksi muuttamisen jälkeen 251 648 122 (sisältää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistaman hybridilainan perusteella mahdollisesti merkittävät uudet osakkeet, mutta ei muiden saman hybridilainan omistajien mahdollisesti merkitsemiä osakkeita).

Kokonaisäänimäärä liputusilmoituksen päivämääränä 247 934 122. Osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan osakkeiksi muuttamisen jälkeen 251 648 122 (sisältää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistaman hybridilainan perusteella mahdollisesti merkittävät uudet osakkeet, mutta ei muiden saman hybridilainan omistajien mahdollisesti merkitsemiä osakkeita).

9. Suora omistus- ja ääniosuus

 

Suora omistus- ja ääniosuus Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
  16 032 243 6,37 % 16 032 243 6,37 %

 Lisätiedot sopimuksista ja muista järjestelyistä:

Sopimuksen tai muun järjestelyn luonne: Osakkeiksi vaihdettava hybridilaina
Sopimuksen tai muun järjestelyn voimassaoloaika: Alkaen hybridilainan hankkimisesta 5.2.2014
Päivä, jolloin sopimuksen tai muun järjestelyn on tarkoitus toteutua: Hybridilainan perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on 11.2.2014 – 10.2.2018.

Lisätietoja

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum) on 5.2.2014 merkinnyt Suominen Oyj:n liikkeeseen laskemaa osakkeiksi vaihdettavavissa olevaa hybridilainaa, joka oikeuttaa lainan merkintäaikana 11.2.2014 – 10.2.2018 Mandatumin merkitsemään enintään 3 714 000 uutta Suomisen osaketta. Mikäli Mandatum käyttää merkintäoikeutta, sen osuus osakkeista ja äänistä ylittää 5 %. Mahdollisen merkinnän jälkeen Mandatum omistaa 16 032 243 osaketta ja ääntä, joka vastaa 6,37 % kaikista osakkeista ja äänistä huomioiden Suominen Oyj:n osakemäärän kasvun Mandatumin tekemän merkinnän seurauksena.

Tämä liputusilmoitus on tehty arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § 2 momentin perusteella ja koskee hybridilainan perusteella mahdollisesti tehtävän osakemerkinnän aiheuttamaa 5 % rajan ylitystä. Tätä järjestelyä ei ole liputettu hybridilainan merkintäajankohtana, sillä tuolloin Mandatum omisti yli 5 % Suomisen osakkeista eikä järjestely olisi tuolloin toteutuessaan johtanut uuden liputusrajan ylittämiseen.

Mandatum on 23.1.2015 tehdyllä kaupalla myynyt Suominen Oyj:n osakkeita, minkä johdosta Mandatumin osuus Suominen Oyj:n olemassa olevista osakkeista ja äänistä on alittanut 5 % rajan. Mandatum on tehnyt erillisen liputusilmoituksen arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § 1 momentin perusteella osakkeiden myynnin johdosta.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet - esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset