Suominen siirtyy uuteen kasvua painottavaan strategiseen vaiheeseen - sijoitetun pääoman tuottotavoitetta korotettu, osinkopolitiikka julkaistu

Helsinki, Suomi, 2014-10-24 07:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote 24.10.2014 klo 8.15

SUOMINEN SIIRTYY UUTEEN KASVUA PAINOTTAVAAN STRATEGISEEN VAIHEESEEN – SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOTAVOITETTA KOROTETTU, OSINKOPOLITIIKKA JULKAISTU

Kuitukankaiden kehittämiseen ja valmistamiseen keskittynyt Suominen siirtyy uuteen strategiseen vaiheeseen. Seuraavalla strategiakaudella, joka kattaa vuodet 2015 – 2017, yhtiötä kehitetään entistäkin aktiivisemmin oman toimialansa edelläkävijäksi.

Strategia pohjautuu edelleen kolmeen kulmakiveen: Suomisen tapa toimia, Kannattavuuden merkittävä parantaminen sekä Edellä muita. Alkavalla strategiakaudella Suominen painottaa aiempaa voimakkaammin Edellä muita -kulmakiveä ja tähtää kasvuun, markkinalähtöiseen toimintatapaan sekä tuotejohtajuuteen.

Strategian toteutumisen kannalta on välttämätöntä, että Suominen

* tarjoaa johtavan korkean lisäarvon tuotteiden valikoiman tarkoin valituilla markkinoilla
* johtaa proaktiivisesti avainasiakkaitaan molemminpuolisen arvon luomiseksi
* hallitsee toimitusketjuaan kysyntälähtöisesti
* luo yrityskulttuuria ja kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat tuotejohtajuuden saavuttamisen.

Suomisen strategiset taloudelliset tavoitteet ovat:

* sijoitetun pääoman tuoton (ROI) tavoitetaso on yli 12 % (aiempi tavoitetaso yli 10 %).
* velkaantumisasteen tavoiteltu vaihteluväli on pääsääntöisesti 40 – 80 %
* liikevaihdon orgaaninen kasvu ylittää toimialan keskiarvon.

Mikäli Suominen saavuttaa tavoitteen mukaisen kasvun, yhtiön liikevaihto on vuoden 2017 loppuun mennessä noin 500 miljoonaa euroa.

Yhtiön syyskuussa toteutettu uudelleenrahoitus mahdollistaa kasvua painottavan strategian toteuttamisen. Suominen arvioi investoivansa kasvuhankkeisiin noin 30 – 50 miljoonaa euroa strategiakauden aikana.

Osinkopolitiikka

Suomisen hallitus on hyväksynyt yhtiölle osinkopolitiikan. Suomisen politiikkana on jakaa noin 30 % tilikauden voitosta vuotuisena osinkona. Kun yhtiön hallitus arvioi ehdotustaan osingonmaksusta, se ottaa huomioon myös Suomisen tulevaisuuden investointitarpeet sekä yhtiön taloudellisen aseman vakauden.

Pääomamarkkinapäivä keskittyy Suomisen uuteen strategiseen vaiheeseen

Suominen järjestää analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille pääomamarkkinapäivän keskiviikkona 12.11.2014 klo 12 - 17 Helsingissä. Tilaisuus on englanninkielinen ja sen teemana on Suomisen strategia kaudelle 2015 – 2017. Kutsu tilaisuuteen on julkaistu pörssitiedotteena 2.10.2014. Pääomamarkkinapäivään voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Eeva Oinoselle,
eeva.oinonen@suominencorp.com, maanantaihin 3.11.2014 mennessä.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet - esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen