Suominen Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2014-01-31 16:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   31.1.2014 klo 17.45

SUOMINEN OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Suominen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 31.1.2014 Helsingissä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Erityinen oikeus voidaan antaa yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Erityisten oikeuksien nojalla merkittävien yhtiön uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 43 330 000 kappaletta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Suominen Oyj:n hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia koskien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista.

Yhtiökokouksen päätöksen tausta ja tarkoitus

Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus liittyy vireillä olevaan yrityskauppaan ja sen rahoittamiseen vaihdettavalla hybridilainalla. Suominen Oyj teki 10.1.2014 sopimuksen koskien Ahlstrom Oyj:n Brasilian kuitukangasliiketoiminnan siirtymistä yhtiölle. Brasilian kuitukangasliiketoiminta sisältyi yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n väliseen vuonna 2011 tehtyyn Home and Personal -liiketoiminnan kauppaan, mutta viranomaislupien viivästymisestä johtuen siirtoa ei voitu toteuttaa muun liiketoiminnan siirron yhteydessä.

Yhtiö aikoo rahoittaa 10.1.2014 sovitun kaupan muun muassa enintään 17 500 000 euron määräisellä hybridilainalla. Hybridilaina on suunnattu rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia (private placement) ja Ahlstrom Oyj on sitoutunut merkitsemään lainaosuudet siltä osin kuin lainaosuudet eivät tule kokonaisuudessaan merkityiksi muiden sijoittajien toimesta. Hybridilainajärjestelyn tarkoituksena on Ahlstrom Oyj:n Brasilian kuitukangasliiketoiminnan oston rahoittaminen, joten hybridilainan ottamiselle ja siihen liittyvälle erityisten oikeuksien antamiselle on näin ollen painava taloudellinen syy.

Suominen Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta oli hybridilainajärjestelyn ja siten kaupan toteuttamisen edellytys.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Suominen Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi viimeistään 14.2.2014.

Suominen Oyj:n hallituksen päätökset

Suominen Oyj:n hallitus kokoontui välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen ja päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi 17 500 000 euron suuruista vaihdettavaa hybridilainaa ja siihen liittyviä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia (private placement).

Todettiin, että lainaosuudet oikeuttavat haltijan vaihtamaan lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset pääomitetut korot yhtiön osakkeisiin. Osakkeen vaihtokurssi on 0,50 euroa. Vaihtokurssi on määritelty markkinaehtoisesti. Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi kolmen kuukauden ajalta ennen hallituksen esityksen yhtiökokoukselle julkistamista oli 0,48 euroa. Hybridilainan muut keskeiset ehdot ovat hallituksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle esittämän ehdotuksen mukaiset.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1 000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli 433.1 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

 

 

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus